ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคอิสาน ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง
553,7992828119,9961,13432,606111412,80951314339,2102,040
1. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
นายสง่า จันทร์วิเศษ
855,7715558718,9181,14043,37814500017628,0671,840
2. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย
936,9745138518,8081,18254,15121400018329,9331,909
3. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
นายปราโมทย์ แสนกล้า
876,4144478620,4851,14486,42931200018133,3281,903
4. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
นายจัตุพร บุญระดม
1177,8356369420,4421,27721,5047612,5939921432,3742,088
5. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
นายสนอง สุดสะอาด
1086,7905697213,01593619113500018120,7161,540
6. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
นายพีรพงศ์ สุรเสน
1026,81350011625,7741,63875,69824900022538,2852,387
7. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น
987,7905779924,0341,40021,8187411,7206520035,3622,116
8. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
นางภานิชา อินทร์ช้าง
937,27051113232,8531,88165,30923400023145,4322,626
9. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
นายสุชิต ชมภูวงศ์
795,99043612730,9561,81075,22224323,40916721545,5772,656
10. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
นายศักดา จันทร์ฝอย
997,3026199019,2031,24533,06912500019229,5741,989
11. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
นายคำปุ่น บุญเชิญ
1259,90780016236,6562,06342,97711737,74329829457,2833,278
12. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)
1017,42154811725,2301,50716112400021933,2622,079
13. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์
615,39835816642,4492,31054,15617211,9527023353,9552,910
14. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี
15410,29684510020,3641,33454,54819713,71113326038,9192,509
15. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
นายธีระพงศ์ บุษบงก์
1057,0126257414,8411,00832,9429900018224,7951,732
16. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม
866,74839310823,7431,31643,50916500019834,0001,874
17. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
826,03943712026,0911,53276,13024912,2198521040,4792,303
18. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
นายโกวิท เพลินจิตต์
17110,0527876714,21692422,58510937,85033124334,7032,151
19. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
นายเธียนไท คำล้าน
1298,7106928618,9501,20121,6727700021729,3321,970
20. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์
1057,88951410125,8461,32921,3175712,0328320937,0841,983
21. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์
865,6394545812,72976821,2425800014619,6101,280
22. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
นายถาวร คูณิรัตน์
1087,56555614035,0352,10553,56818611,9008925448,0682,936
23. ประถมศึกษายโสธร เขต 1
นายอดุลย์ กองทอง
1307,9717456011,49183522,16610100019221,6281,681
24. ประถมศึกษายโสธร เขต 2
นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
1217,5916686412,75090821,3715700018721,7121,633
25. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
นายธนชน มุทาพร
1438,1615929421,1161,40818653424,53818924034,6802,223
26. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
นายมนัส เจียมภูเขียว
16111,0768469921,1541,31833,82417500026336,0542,339
27. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
1177,4795376716,26195743,33214500018827,0721,639
28. ประถมศึกษาอำนาจเจริญ
นายธนัญชัย สายสุด
17310,9009257616,3031,08221,5967311,9846525230,7832,145
29. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
นายเกิดมี สอนเมือง
1298,7896897115,2631,01021,9714611,7497220327,7721,817
30. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ดร.เจริญ ราชโสภา
402,7502166114,57480932,34711500010419,6711,140
31. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
นายภูมิพัทธ เรืองแหล่
936,1484926112,09482116082726,24227215725,0921,612
32. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
1459,2988056011,04583621,4685700020721,8111,698
33. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
นายศุภสิน ภูศรีโสม
1419,197683458,59453900000018617,7911,222
34. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
นายชนาธิป สำเริง
1167,8866805410,92475054,01320200017522,8231,632
35. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
นายวสันต์ สัตยคุณ
1579,9678359620,4561,30165,54023400025935,9632,370
36. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
นางละออตา พงษ์ฤทัศน์
1097,73161111125,7981,49021,6408038,83836922544,0072,550
37. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
นายพรชัย โพคันโย
1087,0215988317,1741,20432,23010300019426,4251,905
38. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
นายรัฐอิสรา กงวงษ์
1057,6385599925,3601,41643,41613400020836,4142,109
39. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
นายวิทยา ประวะโข
865,8013916514,64294354,62521900015625,0681,553
40. ประถมศึกษาเลย เขต 1
นายรอง ปัญสังกา
1014,9384385712,15679822,2319512,12010716121,4451,438
41. ประถมศึกษาเลย เขต 2
นายพลชัย ชุมปัญญา
976,0364745913,21589432,6431,06400015921,8942,432
42. ประถมศึกษาเลย เขต 3
นายพิสุทธิ์ แสนเมือง
944,178404132,5841751869350001087,631614
43. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
นายอภิชัย ทำมาน
946,2804906213,42982121,9658911,7617715923,4351,477
44. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
นายภัญญู ภูริศรี
574,0183094610,53766621,6797500010516,2341,050
45. ประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1
นายอนุกูล ทองนุ้ย
725,06737313233,0011,80765,61421112,2491221145,9312,403
46. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
นางสุภารีย์ โพนเงิน
1307,9927246311,06280922,0839424,85620819725,9931,835
47. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ดร.บวร เทศารินทร์
15010,0547937013,76592121,5197311,7437222327,0811,859
48. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
นายชัยณรงค์ แสงคำ
956,538515489,09363311,4986311,6146214518,7431,273
49. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ดร.สกล คามบุศย์
1629,6089776813,8231,00211,18312714,33017023228,9442,276
50. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
นายอนันต์ พันนึก
22614,1581,23510520,1111,49054,26817600033638,5372,901
51. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
นายอนุพงษ์ หมวดเมือง
1267,6667118918,7351,32322,0419600021728,4422,130
52. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
นายยงยุทธ พรหมแก้ว
1197,5056825912,14185700023,775018023,4211,539
53. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์
965,9905387415,1941,06219364200017122,1201,642
54. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
1187,5777127818,7371,18811,3135311,6647419829,2912,027
55. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
นายเทวรัฐ โตไทยะ
594,71136511127,7161,59532,4318624,28816617539,1462,212
56. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
นายไพรวัลย์ จันทะนะ
1419,81171311224,6241,51543,21712711,7153725839,3672,392
57. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
นายจุฬา ชิณวงศ์
755,87144310322,3851,36244,31515300018232,5711,958
58. ประถมศึกษานครพนม เขต 1
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช
14210,31582110423,6311,38243,83618312,3278325140,1092,469
59. ประถมศึกษานครพนม เขต 2
นายประสงค์ สุภา
856,2574319522,2571,22454,82521700018533,3391,872
60. ประถมศึกษามุกดาหาร
นายมารุต อุปนิสากร
1459,6137639819,8611,28833,19914900024632,6732,200
61. มัธยมศึกษา เขต 31
นายพิทยา ไชยมงคล
217223176,1384181513,7466971644,9022,1695064,9583,307
62. มัธยมศึกษา เขต 32
นายรณชัย สุขสมบูรณ์
196163512,0809581816,2779891230,1371,5746658,5903,537
63. มัธยมศึกษา เขต 33
นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)
6487685315,9141,0271513,3976171126,7051,1718556,5032,883
64. มัธยมศึกษา เขต 28
นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน)
2172275920,3081,37998,8625131333,5021,7378362,8443,656
65. มัธยมศึกษา เขต 29
นายอดุลย์ กองทอง
1115123913,6008102724,1511,3041438,2742,0118176,1404,137
66. มัธยมศึกษา เขต 30
ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค
217025196,45140197,674396717,2937663731,5881,588
67. มัธยมศึกษา เขต 25
นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
75941224614,5259201713,9167101440,5711,8218469,6063,573
68. มัธยมศึกษา เขต 20
นายมรกต กลัดสอาด
663278319,6856341513,0966681128,9701,4206352,3832,800
69. มัธยมศึกษา เขต 19
นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์
222229278,4295551614,589686717,4797365240,7192,006
70. มัธยมศึกษา เขต 21
นายสมใจ วิเศษทักษิณ
289253512,332720108,888385920,3287915641,6371,921
71. มัธยมศึกษา เขต 26
นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
444957195,45049944,296256822,4349553532,6291,767
72. มัธยมศึกษา เขต 27
ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
2212283510,2628221311,1136631025,0471,2856046,6342,798
73. มัธยมศึกษา เขต 24
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
121,162178224,8593991312,400746820,8188755539,2392,198
74. มัธยมศึกษา เขต 23
นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์
2013217,8685141313,359672921,8091,0034543,0362,202
75. มัธยมศึกษา เขต 22
นายมงคล รุณธาตุ
0005416,0739552119,802975612,9715258148,8462,455
 6,838459,58337,1385,7921,337,66483,634406363,59518,615198504,97122,80713,2342,665,813162,194