ข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปและโครงการสถานศึกษาสีขาว ของสถานศึกษา สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนรายงาน(โรง) จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1. กิจกรรมหลัก การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการป้องกัน 2. กิจกรรมหลัก การจัดค่ายทักษะชีวิต"รวมพลังเด็กเยาวชน" (สพท.ละ 1 ค่าย : นักเรียน 100 คน) 3. กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการ 4. โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด) ข้อสังเกตหรือผลที่เกิดขึ้นก่อน-ระหว่างและหลังกิจกรรม
1.1 กิจกรรมย่อย การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด(นักเรียนระดับชั้น ม.1-3) 1.2 กิจกรรมย่อย การดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2.1 กิจกรรมหลัก การจัดค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กเยาวชน(สพท.ละ 1 ค่าย : นักเรียน 100 คน) 3.1 กิจกรรมย่อย การขับเคลื่อนและชี้แจงนโยบาย/สถานศึกษาสีขาว 3.2.1)กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน 3.2.2)กลุ่มเฝ้าระวังป้องกัน 3.2.3)กลุ่มบำบัดรักษา 3.2.4)กลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือ 4.1 กิจกรรมย่อย โรงเรียนมีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 4.2 กิจกรรมย่อย สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
อนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวม
1ประถมศึกษาหนองคาย 1นาย 4,58017,0462,2527123,94900000000000000000000000000000000000000000000000000
2ประถมศึกษาหนองคาย 2นายภัญญู ภูริศรี 3,42611,6831,655016,76400000000000000000000000000000000000000000000000000
3ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายธีรพงษ์ สารแสน8 9,09231,0374,5167944,7249735216506144773,13127103,87911583418601,1356993,12418104,0047353,06718103,9834132,2696802,75015136001511541005624197214101,35417961886088361
4ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นางละออตา พงษ์ฤทัศน์65 5,65818,4753,669027,8028543,4042,54806,8063,50715,7993,417022,7231,1625,7751,64608,5833,98815,8773,004022,8692,2848,6432,138013,0655611,85162103,033206598134093820660814009541,1985,4761,88708,5618905,7901,96208,642204
5ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2นายรัฐอิสรา กงวงษ์ (รักษาราชการแทน) 3,50212,6732,588018,76300000000000000000000000000000000000000000000000000
6ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา11 4,03315,3822,380021,79536135406057718197339901,5531923919204503551,25043402,03924981943401,502883351950618204300632043206593526233085293379233070524
7ประถมศึกษาเลย 2ว่าง33 4,62613,9403,160021,7262781,43293402,6443963,9801,68206,05810483853501,4771,5097,6841,903011,0961,5097,0791,808010,3966343,9371,15105,72233231580322332315803223501,42860302,3813071,09444001,841103
8ประถมศึกษาเลย 3นายบุญสม โพธิ์เงิน11 1,4925,48665007,6280031403141772,79045203,419851,18523401,5049533,78930605,0484572,70439203,55325273603040000041312003531981,12531101,6341394761640779147
9ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายพรชัย โพคันโย63 5,89617,3953,462026,7536225372501,0403,37314,2563,152020,78131187139301,5754,76414,4962,81314522,2181,8425,6011,26008,7034151,45237802,24528096422901,47327493722601,4374,47713,6192,993021,0894,61115,3242,942022,8771462
10ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายสมุทร สมปอง59 7,46423,9035,270036,6375673,7242,70706,9981,28111,0752,835015,1913311,50674202,5792,1399,6762,473014,2881,8628,0332,001011,8965963,5291,16005,2858425111904548430213105177712,9071,51105,1896192,7161,34204,677178
11ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายเกิดมี สอนเมือง32 5,38716,4973,6096625,559126860606862642,7881,573354,66013119540007261,9186,1961,665359,8141,5265,8521,996359,4095192,19337203,0842017671026720186101030798692289251,10498611343251,077227
12ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายกฤตชญา วิเชียรเพริศ (รักษาราชการแทน)33 5481,69033902,5772811,12775202,1605664,68797306,2261681,67942102,2681,4095,72092408,0531,0724,86594306,8803642,16555303,0823223812703975732516505475533,62678504,9644172,94270404,063188
13ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2นายภูมิพัทธ เรืองแหล่29 4,54814,8603,0409422,54221663740501,2585383,20773204,4771531,36921601,7389654,7371,09506,7978203,92470905,4533371,90846302,7089839600494104396005004012,365700983,5643191,50653602,361102
14ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายวันชาติ บัวสิงห์47 5,28320,6083,520029,4113261,8671,15303,3464846,3861,56508,4352841,97929302,5561,3907,0361,27209,6989395,2531,07907,2713452,16164603,152113449115067711344911406764082,12550603,0393611,64642702,434154
15ประถมศึกษานครพนม 1นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร (รก. ผอ.สพป.นพ.1)4 8,13628,6553,876040,667042392827162296003580410014130378897567210028100381400040000000000127378005052576001019
16ประถมศึกษานครพนม 2นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช 6,90922,3943,901033,20400000000000000000000000000000000000000000000000000
17ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร4 6,60322,4373,635032,6753410648018834215480297341064014434106401443410640144000000000000000341064014434106401442
18ประถมศึกษาสกลนคร 1นายเทวรัฐ โตไทยะ 10,67532,8464,96735548,84300000000000000000000000000000000000000000000000000
19ประถมศึกษาสกลนคร 2นายไพรวัลย์ จันทะนะ37 8,38226,4185,1624140,0033811,7021,09003,1739978,5971,403010,9974092,02242502,8562,91510,6531,637015,2052,0378,0701,3194111,4676182,10052703,2452370009319966714201,0084262,17870203,3062031,34144201,986216
20ประถมศึกษาสกลนคร 3นายจุฬา ชิณวงศ์34 6,65022,0914,2696433,0744341,69684102,9719374,7231,43007,0904591,91663603,0111,2455,3361,20007,7811,2324,4451,12606,8032891,69269202,673666651370868664784305873401,34747502,1622941,30047502,069110
21ประถมศึกษาขอนแก่น 1 4,42318,2963,691026,41000000000000000000000000000000000000000000000000000
22ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายนฤทธิ์ คงนาน (รก.ผอ.สพป.ขก2) 5,11814,1912,545021,85400000000000000000000000000000000000000000000000000
23ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายศุภสิน ภูศรีโสม 3,80112,3252,023018,149000000450045000000450045000000000000000000000000000000
24ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายกิตติพศ พลพิลา8 5,11416,6292,668024,4111891,09213501,416711,2517101,3934704801223451,44013101,91618291613101,22912128898050700505823003127600330660521233025023
25ประถมศึกษาขอนแก่น 5นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์57 6,85424,8884,63318936,5645332,0832,269444,9299158,6892,529012,1334763,4051,37505,2562,15010,2502,3432014,7631,8438,2452,35211012,5505923,01171104,31487233680388872336803885062,5161,0421104,1744402,1498471103,546267
26ประถมศึกษามหาสารคาม 1นางสุภารีย์ โพนเงิน รก.ผอ.สพป.มค.11 5,18919,2852,234026,70800808000000000000000000000000000000000000000001455069
27ประถมศึกษามหาสารคาม 2ดร.บวร เทศารินทร์ 6,12721,0453,5207730,76900000000000000000000000000000000000000000000000000
28ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ 3,70512,9582,176018,83900000000000000000000000000000000000000000000000000
29ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นายสกล คามบุศย์12 8,23225,9984,333038,56304313330764811,26934301,693033712404612231,31744901,9891571,04750301,70712078046101,361521771040333521771040333601919803494114498028313
30ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายอนุพงษ์ หมวดเมือง 5,30821,0403,3008429,73200000000000000000000000000000000000000000000000000
31ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร 7,60224,4114,769036,78200000000000000000000000000000000000000000000000000
32ประถมศึกษาชัยภูมิ 2 7,11426,9313,632037,67700000000000000000000000000000000000000000000000000
33ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร 5,58917,6273,77340527,39400000000000000000000000000000000000000000000000000
34ประถมศึกษานครราชสีมา 131 7,80228,5903,287039,6794591,61196603,0361,4659,2181,107011,7902721,58830402,1642,41310,1001,388013,9012,1869,3041,236012,7261,1604,86764936,6798924200331812101203039833,99047805,4518333,13038304,346190
35ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายวิชา มานะดี 5,36319,3773,273028,01300000000000000000000000000000000000000000000000000
36ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายสุเทพ พวงเกาะ 6,42320,8024,64116732,03300000000000000000000000000000000000000000000000000
37ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายพิเสิษฐ์ ชดกิ่ง 6,66121,2005,590033,45100000000000000000000000000000000000000000000000000
38ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายจัตุพร บุญระดม8 6,60120,0445,68243032,7571613632704796598037101,4161631717005033291,00537101,7052011,02637101,598761891660431721772102707217721027013760426801,00921657723401,02768
39ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายสนอง สุดสะอาด51 4,52813,6442,491020,6632331,4601,029322,7547465,2591,13807,1432271,41449502,1361,2995,1661,04507,5109654,21292006,0974931,68833802,51959298490406592574903656302,19334603,1694721,55530802,335165
40ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน11 7,42425,0395,92836438,7552861,470434422,2324683,237434424,1814702,06017802,7088243,503507424,8765892,948507424,0864121,894283422,631111480015911206002175632,552185423,3424032,711185423,34197
41ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายลวด แก้วไธสง (รองฯ รก.)1 7,39325,0455,272037,710008080114001140050537114001510000000000000000000000000000002
42ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นางภานิชา อินทร์ช้าง45 9,27730,0857,121046,4834972,4171,66004,5748947,9582,029010,8813581,44061102,4091,9007,9071,696011,5031,6377,0351,658010,3308113,02266904,5021795427908001795427908005661,91173903,2163211,57252602,41991
43ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสง่า ศรีราม24 9,40430,1736,618046,1953621,47381302,6485794,1731,36606,11824392416501,3321,1414,6091,14006,8907423,33790204,9813301,52948002,339631856025463185002485432,20555903,3073481,98957302,91098
44ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย41 6,09720,1123,448029,6572341,43173302,3985905,2271,02506,842257965230101,4621,6526,4591,920010,0319043,31896705,18924586626101,3721826054008271826458109084481,77352302,7443491,66335702,369109
45ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายอภัย ไพรสินธ์ุ รักษาการ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 16 12,22239,3747,04424558,8851938628106861291,51217501,8168623713804614401,543001,9832461,17324901,668124618133087500000000001234711650759123471165075966
46ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2) 7,08822,4364,651034,17500000000000000000000000000000000000000000000000000
47ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นายคำปุ่น บุญเชิญ16 11,36634,7247,93642154,44712735960301,0896913,918692655,3666742,574459653,7721,1104,6251,057656,8571,0184,2611,057656,4012581,390750652,4639825612004749825612004747363,1646151074,6226412,584493973,81599
48ประถมศึกษายโสธร 1นายบุญโฮม จิตต์เพียร 4,29415,6902,965022,94900000000000000000000000000000000000000000000000000
49ประถมศึกษายโสธร 2นายประสงค์ สุภา 4,60114,9953,17914422,91900000000000000000000000000000000000000000000000000
50ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1นายธีระพงษ์ บุษบงก์ (รักษาราชการแทน)31 8,73326,4614,8332440,0512029441,327242,4973232,0561,368243,771163604365241,1566582,8541,002244,5384031,8531,097243,37717985738501,4211022195803798317562032019296836501,52514684033201,31888
51ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม17 5,24416,2602,734024,23814556078801,4935523,59255404,6981236369758611,0633,64327204,9781,1553,24816704,5704121,1891001,6114316620211822272031122586510701,19719276010701,059131
52ประถมศึกษาศรีสะเกษ 312 7,60322,1804,33026634,3798535478801,2272341,06548801,787010618102871,0393,22345704,7191791,1295271662,001693082548639046690115046690115283022150545289894022045
53ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายธีรวุฒิ พุทธการี11 8,66327,0224,90224040,82713969136301,1933271,94829602,571441194102046201,82232102,7633951,42325402,0722848694401,197952780037314143420577190611008011824540063645
54ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด 6,93324,4023,55341635,30400000254900740000025490074254900740000000000000002549007400000
55ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายโกวิท เพลินจิตต์6 5,85826,2084,073036,1396649111206691751,98411202,27100720722591,90411202,2752771,84311202,232105300630000000000101211120243087112019921
56ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายอภินันท์ บุญรอด39 5,68719,9653,710029,3622601,43260402,2968265,35893707,1212791,2369751,6171,3476,3491,10808,8041,1626,0941,06108,3173231,93841102,672169527006961715431307275412,76955103,8615102,50531803,33380
57ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี3 7,56524,5825,498037,6451644803006745365988080000200206618988034366462880616135000630000000000015150300151503021
58ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายถาวร คูณิรัตน์10 4,09712,7773,208020,082015318903421321,28820601,626605379806953571,88516502,4074681,52815502,15197308610466000000000018873510401,027122508941073439
59ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายดุสิต สมศรี รก.ผอ.สพป.อบ.5 8,41231,8908,07612048,49800000000000000000000000000000000000000000000000000
60ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี 5,93921,1454,23518231,50100000000000000000000000000000000000000000000000000
61ประถมศึกษาอุดรธานี 11 8,65830,4156,96517746,21516380054191260014516460062191260014519126001451658007419580077163800541638005416380054
62มัธยมศึกษา 21นายคำจันทร์ รัตนอุปการ 0025,90416,73442,63800000000000000000000000000000000000000000000000000
63มัธยมศึกษา 22นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก2 0029,22520,99950,22400331033100262026200022002621293910026212939100262129391000000000000331213544002621293918
64มัธยมศึกษา 23นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ (รก.ผอ.สพม.)8 0022,85015,43138,281003,6925774,269002,6516313,28200450102552002,8382,0244,862001,7261,1422,8680041738680300224004913004,5773,0167,593008417441,58527
65มัธยมศึกษา 24นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค 0021,46717,86839,33500000000000000000000000000000000000000000000000000
66มัธยมศึกษา 25นายสายัณห์ ผาน้อย 24337,90030,52368,46800000000000000000000000000000000000000000000000000
67มัธยมศึกษา 26(รก.ผอ.สพม.26)นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม 0018,95915,93534,89400000000000000000000000000000000000000000000000000
68มัธยมศึกษา 27นายโกศล ฐานะ9 0024,32322,34146,664001,0744561,530001,3243451,66900170221391002,5202,1624,682001,6531,3432,996002,1491,5643,71300229310013183214002,3862,0074,3930044736381035
69มัธยมศึกษา 28นางรัตติกร ทองเนตร (รักษาราชการแทน)83 0032,75330,15562,9080026,7623,69730,4590020,6048,20328,807001,5271,6863,213009,7509,20818,9580028,60925,92254,531005,6205,09410,714009568301,786009598331,792004,7315,0069,737002,8933,0615,95463
70มัธยมศึกษา 29นายอดุลย์ กองทอง2 0039,69036,18775,8770013013001640164000000015992251006094611,0700020626000000000000159922510015992251
71มัธยมศึกษา 30ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ 0017,66414,23431,89800000000000000000000000000000000000000000000000000
72มัธยมศึกษา 31นายกิตติ บุญเชิด 0035,92034,43070,35000000000000000000000000000000000000000000000000000
73มัธยมศึกษา 32นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์40 0031,90127,57659,477007,97407,9740011,5011,16212,663002,6433,7116,3540017,64915,61133,2600019,67715,23134,908003,0733,5336,60600261483090028430314008,4427,65516,0970017,9538,40626,359134
74มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (รก.ผอ.สพม.)30 0030,54326,16256,705005,2894315,720007,0726037,6750501,9641,4103,424008,1076,24914,356007,5295,84413,373002,1591,7293,8880036240376500320306626004,6104,0928,702004,1813,6857,866123
75มัธยมศึกษา 20นายอดิศักดิ์ มุ่งชู33 0030,90922,29753,206005,221165,237006,0455726,617008567451,601005,5924,2319,823004,3903,9348,32400308234542001621800301040003,3352,9806,315002,5429763,518143
76มัธยมศึกษา 19นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์1 0022,60718,46041,0670018601860018601860000000186188374001861883740018618837400000000000018618837400186188374
รวม 1,120 387,0041,295,820667,075354,0532,703,9527,610 35,999 77,275 5,347 126,231 22,634 153,878 85,070 11,682 273,264 7,533 39,183 19,216 7,986 73,918 43,729 176,185 81,635 40,300 341,849 31,517 133,319 94,345 54,677 313,858 11,353 51,637 27,190 12,981 103,161 2,310 8,374 3,230 1,294 15,208 2,617 9,349 3,532 1,271 16,769 16,452 67,513 46,417 25,631 156,013 13,977 60,001 44,893 17,928 136,799 5,478
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (26/09/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน