ข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปและโครงการสถานศึกษาสีขาว ของสถานศึกษา สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนรายงาน(โรง) 1.1 นักเรียนระดับอนุบาล 1.2 นักเรียนระดับประถมฯ 1.3 นักเรียนระดับ ม.ต้น 1.4 นักเรียนระดับ ม.ปลาย 1.5 รวมนักเรียนทุกระดับชั้น 3.1 ผลดำเนินงานฝ่ายการเรียน 3.2 ผลดำเนินงานฝ่ายการงาน 3.3 ผลดำเนินงานฝ่ายสารวัตรฯ 3.4 ผลดำเนินงานฝ่ายกิจกรรม 4.3.1 ความพึงพอใจผู้บริหารฯ 4.3.2 ความพึงพอใจครูอาจารย์ 4.3.3 ความพึงพอใจกรรมการฯ 4.3.4 ความพึงพอใจผู้ปกครอง ตัวอย่างการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ (จากข้อ 2)จำนวนโรงที่ระบุ
ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง)
1ประถมศึกษาหนองคาย 1นายอภิชัย ทำมาน125 4,5803,7058116,75514,276852,1391,94991717110023,54520,00185736211006008871110159012040011941011545011446083
2ประถมศึกษาหนองคาย 2นายภัญญู ภูริศรี105 3,5513,0818711,16411,092991,4811,53510400016,19615,70897436024758242632436226739168381713517135174
3ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายธีรพงษ์ สารแสน211 9,0138,5599530,53629,048954,2694,01994797910043,89741,70595125852125852951125120902146642151592147623140693102
4ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นายเกิดมี สอนเมือง197 5,6514,7328418,43015,871863,6373,65110000027,71824,2548814362015658013674415460015954116053115559015757091
5ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2ดร.เจริญ ราชโสภา74 3,5902,5347112,5469,050722,5661,7126700018,70213,29671492908024075290772708023181221812218023170
6ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา155 4,0813,6909015,28115,103992,3142,2969900021,67621,0899711045113037111452212740112938112839113136113334173
7ประถมศึกษาเลย 2นายพลชัย ชุมปัญญา159 4,7364,6679913,87913,9411003,2183,23710100021,83321,845100906728970281755946439861298612956339562461
8ประถมศึกษาเลย 3นายพิสุทธิ์ แสนเมือง108 1,4901,415955,4915,4831006506501000007,6317,54899614706743051590634707238076340674307436062
9ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายพรชัย โพคันโย161 5,9064,8468217,38914,127813,4613,0258700026,75621,99882150450159420155460160410162381162381163380163380177
10ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายรัฐอิสรา กงวงษ์188 7,4426,5748823,81520,742875,2274,3158300036,48431,63187959801101040991141117970127861130831130840126880133
11ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายวิทยา ประวะโข156 5,3945,41810016,26516,2471003,5393,537100666610025,26425,26810010749011343092640113430111450111450110460109461126
12ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายยงยุทธ พรหมแก้ว172 7534,3545782,22316,5177434431,806408019803,41922,875669118551125571111711123591137451136452139431140412119
13ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์71 4,5781,8894114,6566,306433,0161,25442930022,3439,4494256310145281137361145290151221151221153201153201125
14ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ134 5,2773,5036620,46212,945633,5182,203630151029,25718,8026480611140581129691141571151471155440154450148510119
15ประถมศึกษานครพนม 1นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช118 8,0033,6814627,74914,309523,2163,1309700038,96821,1205496330226360216442229330232300236260227350225370217
16ประถมศึกษานครพนม 2นายประสงค์ สุภา2 6,89057122,29518813,9010000033,086245121018410183201841018410184101841018410184
17ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร121 6,7012,7114022,36910,088453,6771,6494500032,74714,4484480510191550180660189570191550189570187590185610175
18ประถมศึกษาสกลนคร 1นายเทวรัฐ โตไทยะ175 10,8497,3376832,78926,289804,9804,9559935535510048,97338,9368016412016511015818016790164120169701679016880110
19ประถมศึกษาสกลนคร 2นายไพรวัลย์ จันทะนะ255 8,4188,3279925,41925,4241005,1935,193100383810039,06838,982100184710190680173841194640205530212460209490205530195
20ประถมศึกษาสกลนคร 3นายจุฬา ชิณวงศ์173 6,5925,7648721,98419,798904,2053,96394646410032,84529,5899011265011567010379011666012755012655112060212654288
21ประถมศึกษาขอนแก่น 1153 4,3834,2609717,69717,016963,2823,0449300025,36224,3209610551011943011546112735013230013131012339012537081
22ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์29 5,1137511514,1482,182152,545161600021,8063,09414723018723018723018822020820207302082020820201
23ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายศุภสิน ภูศรีโสม189 4,0433,9739811,93511,9201002,0012,01010000017,97917,903100117720118741108841115762128632126652120721118732187
24ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายชนาธิป สำเริง143 4,9383,9087915,25512,841842,3891,70972666610022,64818,5248210153112753111365313050114140014932014437014437098
25ประถมศึกษาขอนแก่น 5นายวสันต์ สัตยคุณ258 6,7686,6919924,46024,3691004,2124,1499900035,44035,209991768401699101501055176831190700196640198620196640151
26ประถมศึกษามหาสารคาม 1นางสุภารีย์ โพนเงิน3 5,16254119,06021212,20355200026,425321125174014187071940819301019106195061950519602
27ประถมศึกษามหาสารคาม 2ดร.บวร เทศารินทร์223 5,6465,5789918,45016,331892,8602,7149513729021227,09324,9139215073014976012695415273015966016263016362016461093
28ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายชัยณรงค์ แสงคำ141 4,2663,9609312,44912,106972,0541,9359400018,76918,001961103301083909948011433011730011829011433011730096
29ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นายอนันต์ พันนึก124 8,2602,5573125,9938,820344,3312,188510509038,58414,0743685440298410286530297420302370299400298410301380266
30ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายอนุพงษ์ หมวดเมือง 5,2860020,939003,29700840029,606000002002002002002002002002
31ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร188 7,5255,7817723,53819,325823,7882,8707600034,85127,97680163480195560178712202490214370217340210410204470128
32ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว166 6,9114,6606725,22716,731663,4732,26665060035,61123,71767145340232350225420231351241260239280239280236310157
33ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร188 5,4265,48210117,60817,432993,6693,6189940540510027,10826,9379917217018117017721018513018315018315018414018315035
34ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง134 7,8106,2618028,28123,229823,2142,8829000039,30532,3728211425012321011826012519013113013014012915012816074
35ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายสง่า จันทร์วิเศษ175 5,3665,44210119,32519,189993,2764,03712300027,96728,6681038590074103072105077100089880879008888187900176
36ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย50 6,5801,5632419,2474,507234,36478718176362030,3676,8932327250160250155300161240167180164210162230164210162
37ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า109 6,61110,884,759164,64620,94011,629565,4692,6044800033,02010,898,99233,00764530130540116671129550143392141412140422142402125
38ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายจัตุพร บุญระดม123 6,6953,5515319,76510,709545,6492,577467596768932,86817,5135384420172480167512176440181390182380179410178420151
39ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายสนอง สุดสะอาด170 4,5224,2759513,66612,532922,4912,2699100020,67919,076928290190911809849190110775011072011468011072092
40ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน88 7,4913,2054324,81311,452465,9832,760463622968238,64917,7134660350194340192360197310205230208200207210205230171
41ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น149 7,3295,1757124,06217,176715,1792,7595300036,57025,1106996540142591119794148540151510152500149530152500113
42ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นางภานิชา อินทร์ช้าง209 9,1328,0448829,42426,420906,9306,2399000045,48640,703891199001419001191102142890162690165660165660160710108
43ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสุชิต ชมภูวงศ์122 9,3324,4514829,64615,271526,5112,8684400045,48922,5905081550159570144702162531168471167481165501170451144
44ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย193 6,1216,11610020,52320,073983,4563,45610000030,10029,64598134600131630120722127661144491140531138551139541110
45ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ265 12,1358,9707438,54829,931786,5585,2047924525510457,48644,3607717799019410101631311204910210850214810203920207880181
46ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)111 6,9023,0784521,85010,109464,4531,8234100033,20515,0104578410179430171510183390188340188340186360186360162
47ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ 233 11,45611,40510034,50334,124997,4857,422994212526053,86553,203991101221111123084149110912501271070125109012211201201140166
48ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง122 4,1942,1955214,8827,558512,6251,2554800021,70111,0085188390150420141492154380157350158340158340160320126
49ประถมศึกษายโสธร 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ84 4,5102,3005114,2746,758472,7581,2564600021,54210,3144863280157310146411156320163250165230160280162260132
50ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี172 8,6455,3376225,87815,612604,5912,42153242410039,13823,39460117630185760169884191700204561207531206541198630168
51ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์141 5,2703,6306915,90810,960692,5241,3995500023,70215,98967109420138460122602138460149350154300152320151330107
52ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม198 7,3477,58910321,97022,0001004,2754,28910026626610033,85834,14410112771012476099983126740125741128711128720124751125
53ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี211 8,5418,4539926,66526,303994,8204,6599724024010040,26639,65598157540163520148652163520189260191240191240192230211
54ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด234 6,6706,3109521,11220,353963,0533,04310000030,83529,70696202370224340208500227310236220237210235230232260238
55ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายโกวิท เพลินจิตต์212 6,0944,4827425,29118,103723,7032,98281838310035,17125,65073156650187650153990194580202500203481206460197550153
56ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายเธียนไท คำล้าน216 5,7675,5699719,95419,782993,6963,1608500029,41728,5119715659115265013680115661016156016453016255016255076
57ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์205 7,6017,0619324,25621,856905,3865,1089500037,24334,0259112283012288111893012981113180013477013081012883088
58ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์83 4,1112,2315412,5646,950553,0861,3954500019,76110,576546135011434011137011335011632011533011533011632093
59ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายถาวร คูณิรัตน์141 8,4854,3455131,37316,426527,9544,8836112012010047,93225,7745481710181750171823181750195610197590193630192640166
60ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.สกล คามบุศย์150 5,7313,2115619,19810,659563,3383,299997800029,04717,16959111440190460184520193430198380200360200360198380129
61ประถมศึกษาอุดรธานี 1นางละออตา พงษ์ฤทัศน์118 8,4203,7754529,67814,093476,7304,186621771397945,00522,1934985450189470170651194420202340202340195410195410165
62มัธยมศึกษา 21นายสมใจ วิเศษทักษิณ56 00000025,04822,8889117,07715,4839142,12538,37191233302431123312292702333028271233302530132
63มัธยมศึกษา 22นายมงคล รุณธาตุ47 00000027,91214,3125120,56810,4075148,48024,71951341816713162181661416614165151631716317158
64มัธยมศึกษา 23นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์37 00000022,18419,5808814,98113,3888937,16532,96889222002718025200271802421024210242102717126
65มัธยมศึกษา 24นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์1 00000021,35688017,780102139,1361900100550055005500550055005500550054
66มัธยมศึกษา 25นายอดิศักดิ์ มุ่งชู41 000444510235,86817,7885029,22214,5505065,13432,38350681507113070140721206915066180681606519032
67มัธยมศึกษา 26นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก35 00000017,92117,93610014,64914,68210032,57032,6181003140314010250181701718017180211402114035
68มัธยมศึกษา 27ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์41 00000024,34015,4766422,29414,3626446,63429,83864202613723036231372303821138211352413524138
69มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน) 83 00000032,75331,5629630,14130,39010162,89461,95299612205429051320632007013071120691406023069
70มัธยมศึกษา 29นายอดุลย์ กองทอง81 00000039,21139,21710034,61834,62810073,82973,845100701017191691117371738070110711005724032
71มัธยมศึกษา 30ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค35 00000017,68715,7218914,18512,6878931,87228,40889314063106310631033403340433033403
72มัธยมศึกษา 31นายพิทยา ไชยมงคล3 00000036,1402,714833,0262,756869,1665,4708210491048204910500050005000500049
73มัธยมศึกษา 32นายรณชัย สุขสมบูรณ์66 00000031,59331,82010127,04827,50410258,64159,324101323403135030360343203630041250382803729032
74มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)85 00000030,45530,54610026,05826,12510056,51356,671100592605629052330592606025060241612406025048
75มัธยมศึกษา 20นายมรกต กลัดสอาด55 00000030,55625,0558222,28728,35212752,84353,407101292813428132301402213329132301322923328232
76มัธยมศึกษา 19นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์36 00000022,60713,1555818,30810,9476040,91524,10259271204111035170421003715038140371504012036
รวม 9,785 386,090 11,157,282 2,890 1,265,896 919,938 73 649,942 469,678 72 347,353 261,102 75 2,649,281 12,808,000 483 6,750 3,605 18 9,486 3,704 19 8,691 4,432 86 9,600 3,587 22 10,095 3,090 24 10,163 3,018 28 10,043 3,142 24 9,985 3,195 29 8,369
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน