สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 22  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1คำเตยอุปถัมภ์  นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศ 042-054242 4473 วิธีพิเศษ 1420,762.4000000001009299505650000447
2นครพนมวิทยาคม  นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ 042511509 2,5803 วิธีพิเศษ 12,820,337.0000000005004784673803753800002,580
3ศรีโคตรบูรณ์  นายประจักร์ เข็มใคร 042-052175 5321 วิธีพิเศษ 1506,904.00000000011011395807064000532
4บ้านผึ้งวิทยาคม  นายอภิเชษฐ์ สุนทรส 042-512337 5563 ตกลงราคา 1320,872.000000000135101113955359000556
5ศรีบัวบานวิทยาคม  นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้ 042-587117 4123 ตกลงราคา 1321,562.400000000909377506042000412
6วังกระแสวิทยาคม  นายสินธ์ สิงห์ศรี 0844287150 3301 วิธีพิเศษ 1332,150.000000000525479305857000330
7ปลาปากวิทยา  นายสุรพล มีหนองหว้า 042-589089 8853 วิธีพิเศษ 1660,702.800000000180182171120120112000885
8กุตาไก้วิทยาคม  นายอุดม สิริ 042-578304 5003 วิธีพิเศษ 1518,774.000000000110108109496460000500
9มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม  นายทนงชัย เจริญรัตน์ 042199716 6403 ตกลงราคา 1470,104.000000000130120120909090000640
10ธรรมโฆษิตวิทยา  นายพิทยานุชิต พิมราช 042-512337 1801 ตกลงราคา 1123,750.000000000364738182318000180
11โคกสว่างประชาสรรค์  นายนิยม ไผ่โสภา 042-551024 2103 ตกลงราคา 1140,000.000000000233946413031000210
12มหาชัยวิทยาคม  นายวิเลิศ ชาไชย 042-512337 2381 ตกลงราคา 1173,125.000000000504042353338000238
13อุเทนพัฒนา  นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์ 042503026 1,5453 วิธีพิเศษ 11,148,177.0000000002852852672302302480001,545
14ไชยบุรีวิทยาคม  นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย 042573084 3151 ตกลงราคา 1209,860.000000000555263475048000315
15พะทายพิทยาคม  นาโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง 042538067 5712 กรณีพิเศษ 1357,468.0000000001201111011007465000571
16รามราชพิทยาคม  นายวีระ ดีแนบเนียน 042051216 2221 ตกลงราคา 1194,444.000000000504939253821000222
17ท่าจำปาวิทยา  นายสนั่น เมตุลา 042530648 1811 ตกลงราคา 1177,070.000000000203142204820000181
18เชียงยืนวิทยา  นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุล 0821154038 1823 วิธีพิเศษ 1141,051.000000000304040302220000182
19บ้านแพงพิทยาคม  นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย 42591228 1,2403 วิธีพิเศษ 11,077,068.7000000002502402402001501600001,240
20ภูลังกาพิทยาคม  นายสวาสดิ์ สมประสงค์ 1721 ตกลงราคา 1172,382.000000000392639202523000172
21ธาตุพนม  นายประหยัด วังวร 042-540842 1,8523 วิธีพิเศษ 11,839,796.8000000003803393452802582500001,852
22นาถ่อนพัฒนา  นายชัยนาจ ศิรินุมาศ 042575231 4605 ตกลงราคา 1440,000.0000000009085100606362000460
23อุ่มเหม้าประชาสรรค์  นายปรีชา เจตินัย 042-059035 7954 วิธีพิเศษ 1436,760.000000000144179117113125117000795
24โพนแพงพิทยาคม  ว่าที่ ร.ต. สุมิตร แวงโสธณ์ 042-512337 2921 ตกลงราคา 1190,178.000000000314357625544000292
25กุดฉิมวิทยาคม  นายอภิเชษฐ์ สุนทรส 042534555 1901 ตกลงราคา 1138,504.000000000353551252915000190
26เรณูนครวิทยานุกูล  นายเฉลิมชัย แก้วมณีชัย 042-579295 2,2443 วิธีพิเศษ 12,266,000.0000000004203883803603663300002,244
27ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา  นางประวรรณะ มหาผล 042-534596 2314 ตกลงราคา 1306,543.000000000505054302225000231
28นาแกพิทยาคม  นายหัสนัย ธนโชคดี 042-571238 1,0623 วิธีพิเศษ 11,107,102.7100000001942342151671401120001,062
29นาแกสามัคคีวิทยา  นายบรรจง ศรีประเสริฐ 042-57254 1,9935 วิธีพิเศษ 11,452,898.0000000003003533182703513033049191,993
30พระซองสามัคคีวิทยา  นายสุกรี ชัยมงค์ 042583113 5853 วิธีพิเศษ 1636,330.000000000140140100706570000585
31หนองบ่อวิทยานุกูล  นางสุภัคชญา สินพูน - 1381 ตกลงราคา 1137,931.000000000301339122420000138
32ธรรมากรวิทยานุกูล  นายสมชาย บุญมั่งมี 931 ตกลงราคา 175,497.000000000321062610900093
33สหราษฎร์รังสฤษดิ์  นายสรสิทธิ์ พรรณวงศ์ 042599238 1,2644 วิธีพิเศษ 21,067,594.5000000002762302441791681670001,264
34สามผงวิทยาคม  นางเฉลียว ชินโณ 042055755 2551 ตกลงราคา 1190,178.000000000494942502936000255
35สนธิราษฎร์วิทยา  นายวชิระ ปะทะดี 042551020 4163 ตกลงราคา 1407,022.000000000958088605736000416
36บ้านข่าพิทยาคม  ว่าที่พันตรีวิเชียร อุ่ส่าห์ 042055310 3563 วิธีพิเศษ 1184,666.000000000657466605635000356
37นาคำราษฎร์รังสรรค์  ว่าที่ ร.ท.วุฒิชัย ไปปลอด 042530726 2123 วิธีพิเศษ 1165,000.000000000504432302828000212
38นาเดื่อพิทยาคม  นายเอกชัย คะษาวงค์ 042199741 2573 วิธีพิเศษ 3187,696.000000000465656343530000257
39นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)  นายสรสิทธื์ พรรณวงศ์ 042597131 1,1103 วิธีพิเศษ 1714,750.3000000002082122211641521530001,110
40นางัวราษฎร์รังสรรค์  นายอร่าม คูสกุลรัตน์ 42597461 1941 ตกลงราคา 1138,065.000000000524539261616000194
41ดอนเสียวแดงพิทยาคม  - 042-560150 1711 ตกลงราคา 1130,596.000000000302736301830000171
42อุดมพัฒนศึกษา  นายพิสิทธิ์ คำชนะ 042535982 2893 ตกลงราคา 1209,000.000000000667862223823000289
43โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  นายนิยม ไผ่โสภา 042595072 1,0213 วิธีพิเศษ 1790,511.4000000001352111951551701550001,021
44ค้อวิทยาคม  นายสกุณ แก้วพิกุล 0-4253-657 4143 วิธีพิเศษ 1345,080.800000000606362808069000414
45นาทมวิทยา  นายเดชา แก้วเชื่อม 042519174 4972 กรณีพิเศษ 1500,000.0000000001088692756175000497
46หนองซนพิทยาคม  นายชวนชัย ภูดีทิพย์ 042530945 3271 ตกลงราคา 1296,766.000000000476756585841000327
47วังยางวิทยาคม  นายธนู เจริญรัตน์ 042-577011 2131 ตกลงราคา 1147,830.000000000454046302725000213
48หนองโพธิ์พิทยาคม  นายธนู เจริญรัตน์ 042-512337 1461 ตกลงราคา 1140,879.000000000353327251016000146
49วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์  นายอาจ ชมภูโคตร 042053059 2663 ตกลงราคา 1280,168.000000000476651174441000266
50หนองแวงวิทยานุกูล  นายสุรพล บุญมีทองอยู่ 042530683 1501 ตกลงราคา 1132,895.000000000252525252525000150
51มุกดาหาร  นายสมจิต ราชิวงค์ 042611087 2,5613 วิธีพิเศษ 12,167,740.0000000004054604564103574730002,561
52นาโสกวิทยาคาร  นายสากล รักชาติ 042660104 2683 ตกลงราคา 1259,012.000000000665060403121000268
53ผึ่งแดดวิทยาคาร  นายคนิม เบญมาตย์ 042636196 7413 วิธีพิเศษ 1745,011.00000000015012114212011989000741
54นวมินทราชูทิศ อีสาน  นายสุรชัย ติยะโคตร 042-672056 7703 วิธีพิเศษ 1719,196.55000000014312817999106115000770
55คำป่าหลายสรรพวิทย์  นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ 042643065 2261 ตกลงราคา 1195,609.000000000606531252520000226
56ดงเย็นวิทยาคม  นายฉลอง บุตรกาล 042-612605 3783 ตกลงราคา 1418,500.000000000858062604546000378
57นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์  นายทศพล อาจหาญ 042676305 2591 ตกลงราคา 1239,726.000000000675350253628000259
58มุกดาวิทยานุกูล  นายส่งเสริม เมืองฮาม 042639219 9683 วิธีพิเศษ 1756,923.500000000180182155160136155000968
59จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  นายชาตรี ประดุจชนม์ 042660442 8593 วิธีพิเศษ 1842,337.000000000121123119164159173000859
60ดงมอนวิทยาคม  นายราชัน อาจวิชัย 042661542 2991 ตกลงราคา 1304,544.000000000475068345644000299
61เมืองมุกวิทยาคม  นายบุญเลี่ยม บุญศรี 042640052 2653 ตกลงราคา 1299,295.000000000606060402025000265
62คำสร้อยพิทยาสรรค์  นายวิมาลทอง ยืนยง 042681135 1,0283 วิธีพิเศษ 11,061,200.0000000001961621921961521300001,028
63อุดมวิทย์  นายสุพจน์ พละพร 042-662495 3693 ตกลงราคา 1281,000.000000000668168525151000369
64ร่มเกล้าพิทยาสรรค์  นายอดิศร คันธโรรส 042680226 2464 ตกลงราคา 2244,576.000000000407143303725000246
65แวงใหญ่พิทยาสรรค์  นายวิชาญ เกษเพชร 042049742 03 ตกลงราคา 1127,376.0000000000000000000
66โชคชัยวิทยา  นายภักดี สมคะเณย์ 042662534 1671 ตกลงราคา 1196,856.000000000402437302016000167
67ดอนตาลวิทยา  นายพัฒนะเทพ จันทรสาขา 042689088 1,1063 วิธีพิเศษ 1966,760.0000000001611681542062052120001,106
68โพธิ์ไทรวิทยา  นายณรงค์ ไชยสะอาด 042613139 2151 วิธีพิเศษ 1149,899.000000000354040403030000215
69ผาเทิบวิทยา  นายวิษณุกร จันทรา 042610271 3281 ตกลงราคา 1283,465.000000000605663804524000328
70ดงหลวงวิทยา  นายจีรชัย วังคะฮาต 042697040 7601 ตกลงราคา 1499,472.80000000013111099141142137000760
71กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก  ว่าที่ พ.ต.บุญเทศน์ บุษมงคล 042670158 1263 ตกลงราคา 1110,976.000000000122723132328000126
72คำชะอีวิทยาคาร  นายเลียง ผางพันธ์ 042691082 1,0363 วิธีพิเศษ 1830,423.0000000001911932011381721410001,036
73คำบกวิทยาคาร  นายธวัช สุขบัติ 042663070 1963 ตกลงราคา 1169,602.000000000382838303032000196
74ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์  นายวิชัย ช่างถม 042684099 2852 ตกลงราคา 2340,762.000000000416553295146000285
75คำชะอีพิทยาคม  นายส่งเสริม เมืองฮาม 042635023 2803 ตกลงราคา 3127,509.000000000355151424259000280
76เหล่าประชาอุทิศ  นายพรสวัสดิ์ สุวรรณศรี 042663533 1241 ตกลงราคา 191,057.000000000202718201920000124
77หว้านใหญ่วิทยา  นายเศวต จอมจุมพล 042699062 4393 ตกลงราคา 1283,318.500000000767383586980000439
78หนองสูงสามัคคีวิทยา  นายเสนอ กลางประพันธ์ 042635113 7453 วิธีพิเศษ 1751,546.00000000013511199135135130000745
79พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์  นายสายัน ปองไป 042601757 1553 ตกลงราคา 178,370.000000000241832243225000155
80หนองแวงวิทยาคม  นายธนิต ทองอาจ 042642832 1683 ตกลงราคา 1150,000.00000000031283003940000168
รวม 44,798 191 - 184 39,034,865.16 0 0 0 0 0 0 0 8,366 8,361 8,215 6,746 6,633 6,379 30 49 19 44,798
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (26/09/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน