สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.สกลนคร เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายจุฬา ชิณวงศ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1อนุบาลบ้านม่วง  นายนคร ผ่านแสนเสาร์ 042-794398 7823 ตกลงราคา 1458,670.001409011313311093103000000000782
2บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81  042-702429 2823 ตกลงราคา 1179,170.0045352233302128202325000000282
3บ้านหว้านสหวิทยา  นายเริ่ม เหลาสิทธิ์ 042794502 4433 ตกลงราคา 1272,162.0095403836383634404046000000443
4ประชานาดอกไม้  นายไพรสันต์ พละศักดิ์ 042-794429 1002 ตกลงราคา 161,941.001515108151720000000000100
5บ้านสรศรี  นายกรนิตต์ กวานดา 042-702430 1031 ตกลงราคา 155,224.0028151414111011000000000103
6บ้านโนนสะอาดนาเหมือด  นายสมพงษ์ แสนโคตร 042-702431 2891 ตกลงราคา 1184,814.0047233235232425282428000000289
7ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎ  042702432 1191 ตกลงราคา 161,636.002912171781917000000000119
8บ้านพุทธรักษา  นางสาวสุรัชดา ภูรับพา 0 1972 ตกลงราคา 1127,712.0030202017182012201822000000197
9บ้านคำภูทอง  นางอัญชลี เหลาสิทธิ์ - 1142 ตกลงราคา 165,297.0027111318101520000000000114
10สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์  นายสง่า ฮุงหวน 042-720059 1041 ตกลงราคา 159,472.00251499141716000000000104
11ชุมชนบ้านมาย  นายอดุลย์ เฮียงราช 042-794981 2403 ตกลงราคา 1147,750.0047222919312410171823000000240
12นาจานกล้วยน้อย  นายสราวุธ สุพรมอินทร์ 042702438 973 ตกลงราคา 149,761.00301011161111800000000097
13บ้านหนองบ่อ  นายสวาง จิตอามาตย์ 042 702437 1261 ตกลงราคา 154,618.0035131316211216000000000126
14บ้านเหล่าผักใส่  นายสมเด็จ ขาวนาเข 043647192 3353 ตกลงราคา 1278,584.0066312733362925312829000000335
15บ้านดงหม้อทอง  นายประยุทธ์ หมายมั่น 0-4270-240 5933 ตกลงราคา 1278,609.009797384942524242343221389000593
16บ้านดงห้วยเปลือย  นายปรัชวุฒิ คำผุย 042-981043 3481 ตกลงราคา 1170,708.0058362729473031303030000000348
17ขาวสง่าเจริญวิทย์  นายอำนวย เหลาคม 042702441 4022 ตกลงราคา 1251,161.0077403841283735363535000000402
18บ้านด่านสมบูรณ์  นายขวัญชัย เฮียงราช 042702442 1251 ตกลงราคา 151,738.0030181715101421000000000125
19บ้านโพธิ์ชัย  นายพิมนต์ ศรีสำอางค์ 042702202 2271 ตกลงราคา 1131,858.0050262228303437000000000227
20บ้านบ่อแดง  นายไมตรี ปัญหาวงศ์ 0899373989 701 ตกลงราคา 140,974.001481278101100000000070
21บ้านห้วยทราย  นายถวิล มีคุณ 042720291 2403 ตกลงราคา 1146,755.0045253025202815221515000000240
22บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี  นายคูณศักดิ์ ศรีลำไพ 042702392 2072 ตกลงราคา 1123,877.004223232221181820812000000207
23บ้านคำลอดพื้น  นายกีรติ เดชทองทิพย์ 042-702447 3771 ตกลงราคา 1242,540.0070404035423338302425000000377
24บ้านนาดูนนาดี  นายบุญศรี ใสลำเพาะ - 1283 ตกลงราคา 183,173.0016171813202420000000000128
25บ้านโนนแสบง  นายทรงศักดิ์ สู่สุข 042720104 821 ตกลงราคา 145,338.00208148159800000000082
26ชุมชนบ้านห้วยหลัว  นายยรรยงค์ เฮียงราช 042702450 2632 ตกลงราคา 1163,017.0046322318322926272010000000263
27บ้านหนองแอกดอนสวรรค์  นายนิรันดร์ นันทะศรี 042702451 1532 ตกลงราคา 187,226.003816131210918131014000000153
28บ้านน้ำจั้น  นายกริชเพชร คำโสภา 042720105 671 ตกลงราคา 140,940.00148991341000000000067
29บ้านโนนไทย  นายวิเศษ บุญสนอง 042702493 521 ตกลงราคา 129,462.001277488600000000052
30บ้านจาร  นางบัวทอง ราช้อน 0 1091 ตกลงราคา 158,901.003210111981613000000000109
31บ้านดงยาง  นายนรเศรษฐ์ ถาบุตร - 1631 ตกลงราคา 1103,707.0034101312131114162218000000163
32บ้านลึมบอง  นายทรงศักดิ์ แก้วกันหา 042702494 933 ตกลงราคา 148,048.003114871271400000000093
33บ้านสามแยกพิทักษ์  นายสมจิตร ราช้อน 042702456 1311 ตกลงราคา 171,589.003220191815189000000000131
34บ้านคำยาง  นายศักดิ์นรินทร์ ผาอินทร์ 0 481 ตกลงราคา 125,976.0012612455400000000048
35บ้านดงเหนือ  นายกริชเพชร คำโสภา - 481 ตกลงราคา 125,009.001568543700000000048
36บ้านดอนแดงคำอ้อ  นางวิภารัตน์ สัพโส 042720106 911 ตกลงราคา 153,030.00201111811151500000000091
37บ้านท่าช้างเจริญไพศาล  นางสาวศิริพร กุลสานต์ 042702422 811 ตกลงราคา 144,799.002271410591400000000081
38นาข่าวิทยา  นายไพบูลย์ เนาว์ศรีสอน 042702423 1001 ตกลงราคา 157,589.002381412131416000000000100
39บ้านหนองลาด  นายวีระศักดิ์ ศรีถาพร 042-726751 2061 ตกลงราคา 1127,154.0040182324191512191620000000206
40บ้านหนองท่มท่ากระดัน  นายสมเดช สุขสาลี 042702425 1812 ตกลงราคา 1115,595.0032151618121716202015000000181
41บ้านซ่อมดู่  นายวิเศษ บุญสนอง 0 541 ตกลงราคา 130,645.001096866900000000054
42คำปลาฝานาทวี  นายกิตติชัย โคงัน - 871 ตกลงราคา 139,248.0018910915111500000000087
43บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์  นายวุฒิพงษ์ กุลวงค์ 042702428 2332 ตกลงราคา 1141,705.0054251917142513212520000000233
44อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)  นายศักดิ์ชัย อาแพงพันธ์ 042791206 1,2613 วิธีพิเศษ 2867,367.0002022111982002531970000000001,261
45บ้านวังบง  นางสุดาวรรณ ศรีสิงห์พันธุ์ 042099761 4112 ตกลงราคา 1230,070.0073414135404035403135000000411
46บ้านดอนมุยหนองแฝก  นายอดิศักดิ์ บุตรแสนคม 042792062 821 ตกลงราคา 142,199.00241591279600000000082
47บ้านสุวรรณคีรี  นายเนตร แสนอุบล 042790626 2512 ตกลงราคา 1155,171.0044282118212017392716000000251
48บ้านคอนศรีบะสะแบง  นายประสิทธิ์ พิมพิสาร 042790694 1082 ตกลงราคา 146,893.0022121218121616000000000108
49บ้านนาโพธิ์  นายเอกสิทธิ์ ไตรธิเลน 042790628 671 ตกลงราคา 138,128.0015781198900000000067
50บ้านหินเหิบ  นายวรวิทย์ บุญพูล 042756897 1242 ตกลงราคา 165,816.000202012172926000000000124
51บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์  นายพิชัย หาญรักษ์ 042791929 1102 ตกลงราคา 159,954.002419149151415000000000110
52บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง  นายชัยสิทธิ์ พรหมดา 791928 371 ตกลงราคา 123,053.00565175800000000037
53บ้านกุดจิก  นายสันทัด ธุระนนท์ 0 421 ตกลงราคา 125,099.007755212400000000042
54บ้านหนองขุ่นนาคำ  นางอรวรรณ อุ่นวิเศษ 042756878 561 ตกลงราคา 130,461.0016412369600000000056
55บ้านปลาหลาย  นายปิยะ วงศ์คำจันทร์ 043647040 2271 ตกลงราคา 197,000.0045251815182627121724000000227
56บ้านนาง่ามเล้า  นายวิทยา ไชยภูมิ 089 -94147 671 ตกลงราคา 134,222.00165139771000000000067
57บ้านหนองม่วง  นายสมหวัง มังธานี 042-790633 2221 ตกลงราคา 1128,105.0040252120131922211724000000222
58บ้านโนนเจริญศิลป์  นายภิญโญ ศรีถาพร 042790634 1173 ตกลงราคา 138,475.003118111714917000000000117
59บ้านเดื่อศรีคันไชย  นายวีระชัย จักรไชย 042166646 1551 ตกลงราคา 188,000.0023152321252226000000000155
60บ้านขุนภูมิ  นายชัชวาลย์ ธุระนนท์ - 743 ตกลงราคา 131,438.0017810107101200000000074
61บ้านยางคำ  นายปฏิวัตร นารินรักษ์ 042720054
62บ้านโนนแพง  นายแสวง แสงหาญ 042099290 451 ตกลงราคา 138,639.0010103666400000000045
63ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก  นายชัยณรงค์ วงศ์สง่า 042720002 2403 ตกลงราคา 1131,822.0028142316223421252433000000240
64ชุมชนขัวสูงสวรรค์  ดร.สมเกียรติ พละจิตต์ 042167050 3081 ตกลงราคา 1232,100.0038272827303729273431000000308
65บ้านโนนอุดม  นายฐิตินันท์ นันทะศรี - 1263 ตกลงราคา 168,380.0036131612201217000000000126
66บ้านดอนแดง  นายวีระศักดิ์ จันทร์ตื้อ 042790637 1273 ตกลงราคา 268,558.0025171119261415000000000127
67บ้านแก้ง  นายนิรันดร โฮมวงศ์ 042790638 1413 ตกลงราคา 137,424.0025151714151616599000000141
68บ้านโคกสะอาด  นายชโยดม นวลสิงห์ 042790639 1071 ตกลงราคา 165,889.00161517882023000000000107
69บ้านศรีวิชัย  นายประวิตร กิตติธรรม 042790640 1703 ตกลงราคา 195,740.00402513171513261074000000170
70บ้านตาดโตน  นายพนม ธุระนนท์ 0856478516 1063 ตกลงราคา 161,891.001855129121215711000000106
71บ้านห้วยแสง  นายปฏิวัตร นารินรักษ์ 042167091 994 ตกลงราคา 138,913.00271215151191000000000099
72บ้านหนองสนม  นางภาวินี ผิวบุญเรือง 042790643 803 ตกลงราคา 135,991.002312131097600000000080
73บ้านโพนแพง  นายไพวัน ไขลาเมา - 1412 ตกลงราคา 259,102.0032182218191715000000000141
74บ้านบะป่าคา  นายวสุกฤต สุวรรณเทน - 555 ตกลงราคา 129,500.0016551095500000000055
75บ้านน้ำบุ้น  นายทวี สกุลเดช 042790686 992 ตกลงราคา 184,457.00231612108141600000000099
76บ้านเชียงเพ็ง  นายนเรศ พรหมวงศ์ 042790099 693 ตกลงราคา 134,853.00181211678700000000069
77บ้านทุ่งโพธิ์  นายธงชัย เหลาแตว 042790148 2112 ตกลงราคา 1120,000.0036212523242216171314000000211
78บ้านนาจาร  นายสุริยนต์ เถายะบุตร 042099319 1531 ตกลงราคา 198,032.0028101413131618121712000000153
79บ้านโนนชนะสังคม  นายสมมาต เถายะบุตร 042790650 723 ตกลงราคา 141,026.001771161171300000000072
80บ้านนาคอย  นายสัญญา วัฒนาเนตร 042790651 561 ตกลงราคา 132,814.0012782811800000000056
81บ้านก่อ  นายไพบูลย์ กุลอัก 0818726482 1311 ตกลงราคา 172,493.8037201119151415000000000131
82บ้านนายม  นายนพรัตน์ ชรินทร์ 042794583 621 ตกลงราคา 133,862.0015959144600000000062
83บ้านกุดเรือคำ  นายเกษม ทัศวงษา 042764143 6511 ตกลงราคา 1262,714.00146808672869487000000000651
84บ้านคูสะคาม  นายวิจิตร นิธิเจริญ 042720101 441 ตกลงราคา 123,644.001356365600000000044
85บ้านวังโพน  นายสมโพธิ สุวรรณคำ 0819754253 822 ตกลงราคา 147,957.00141614133101200000000082
86บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม  นายสมโพธิ สุวรรณคำ 0819754253 2181 ตกลงราคา 1126,179.0042241925161916261714000000218
87บ้านจำปาดง  นายบริสุทธิ์ สังชาตรี 042764199 621 ตกลงราคา 147,552.001041051091400000000062
88บ้านโคกแสง  นายสุพจน์ ศรีธรรมมา 042702443 1443 ตกลงราคา 186,134.00321214129131791313000000144
89บ้านอินทร์แปลง  นายบริสุทธิื สังชาตรี 042702393 2542 ตกลงราคา 2150,510.0028282525241424283523000000254
90บ้านคำเจริญ  นายสราวุธ อินทร์คำน้อย 042702416 1213 ตกลงราคา 167,945.0030121619101915000000000121
91บ้านโคกก่องคูสะคาม  นายวิบูรณ์ สิงห์คราม 042702496 741 ตกลงราคา 137,355.002181010117700000000074
92บ้านห้วยน้ำเที่ยง  นางมยุรี อุ่นวิเศษ - 1881 ตกลงราคา 1100,615.0058201617273020000000000188
93บ้านนาซอ  นายวีระศักดิ์ วงศ์อุดมศิลป์ 042756913 1871 ตกลงราคา 1156,673.0025132020202019151421000000187
94บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา  นางเมตตา หาญรักษ์ 042790654 2011 ตกลงราคา 1122,707.0038162818212511171611000000201
95บ้านดอนยานาง  นายสมภพ ศรีพั้ว - 721 ตกลงราคา 134,768.00178885111500000000072
96บ้านกุดเรือ  นางจินดา อินทรสิทธิ์ 042756857 1231 ตกลงราคา 162,708.0037141013181813000000000123
97บ้านหนองแสงคำ  นายวิทิต บุญอาษา 0973059019 1121 ตกลงราคา 143,493.0030141112191115000000000112
98บ้านหนองแวง  นางสาวประพิณ ใครลามเมา 042756826 1772 ตกลงราคา 197,017.0042241824212226000000000177
99บ้านห้วยหินลาด  นายเสรี พลาชัย 042790659 3393 ตกลงราคา 1194,512.0058512636403025232426000000339
100บ้านห้วยหิน  นายยนต์ ดั่นเจริญ 042756918 3081 ตกลงราคา 1237,104.0054223540244425171829000000308
101บ้านโนนทับช้าง  นายทรงฤทธิ์ วงศ์คำจันทร์ - 1551 ตกลงราคา 167,956.0042171316242617000000000155
102บ้านวังเยี่ยม  นายเหรียญชัย ภูริษี 042756919 2221 ตกลงราคา 1118,834.003392018122118253036000000222
103บ้านโพนสวาง  นายสมศักดิ์ ตันเจริญกิจ 0812623524 1302 ตกลงราคา 270,738.0023131524171523000000000130
104บ้านนาบัว  นายพิเชษฏ์ ไชยบุญตา 042756891 1172 ตกลงราคา 152,228.0024121612141722000000000117
105บ้านโคกก่องหนองแวง  นายภพธรรม 042-756892 771 ตกลงราคา 142,644.002013312715700000000077
106บ้านธาตุตาลเดี่ยว  นางภาวิณี ผิวบุญเรือง 042756920 1673 ตกลงราคา 193,538.0035131924302620000000000167
107บ้านหนองตากวย  042756766 1013 ตกลงราคา 165,416.00131391411613787000000101
108บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม  นายวิทยา ไชยภูมิ 042756902 1051 ตกลงราคา 161,283.002281219121517000000000105
109บ้านหนองฮาง  นายศักดิ์ชัย ไชยแสนท้าว 042790668 2463 ตกลงราคา 1102,025.0057272440234035000000000246
110บ้านโนนแต้  นายก่อโชค โยตะศรี 042756901 781 ตกลงราคา 135,912.0014910101091600000000078
111บ้านนาอวนน้อย  นายบุญเกิด ชัยโพธิ์คำ 042756893 1212 ตกลงราคา 180,440.0015101310121312111411000000121
112บ้านโคกกลาง  นายตรีเนตร ตรงดี 042720225 1013 ตกลงราคา 167,702.002211811161815000000000101
113บ้านโคกสว่าง  นายชัยศิลป์ ฮดโสดา 0 512 ตกลงราคา 132,750.0095441091000000000051
114ท่าศรีไคลวิทยาคม  นายเสริมชัย โพธิ์ไชยรัตน์ 0862340005 2163 ตกลงราคา 1131,245.0049181921192013202116000000216
115บ้านวังหว้า  นายประศาสน์ พรหมพินิจ 042756921 1891 ตกลงราคา 1105,538.0044302123272222000000000189
116บ้านขัวก่าย  นายสาธิต สายประศาสน์ 042790674 1991 กรณีพิเศษ 1115,516.0030111929211416192119000000199
117บ้านขาม  นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ - 1891 ตกลงราคา 155,002.0043222133262024000000000189
118บ้านวังเวิน  นายสมศักดิ์ สูติบุตร 0 1431 ตกลงราคา 129,007.002824127191216799000000143
119บ้านส้งเปือย  นายสุวิช ศรีโยธี 0 2072 ตกลงราคา 1120,149.004791515192115231825000000207
120บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว  นายยนต์ ดั่นเจริญ - 952 ตกลงราคา 153,393.00241013616101600000000095
121บ้านโคกถาวร  นายทนงชัย ไฝทาคำ - 873 ตกลงราคา 148,186.002110111111121100000000087
122บ้านบะนกทา  นายสุรสิทธิ์ ภูลวรรณ 042-707263 1732 ตกลงราคา 295,874.0040203024212018000000000173
123บ้านอากาศ  นายฐิตินันท์ สารเนตร 042799077 1,4453 สอบราคา 1612,359.692012102052062102082050000000001,445
124บ้านนาเมือง  นายกุลชาติ อุปรี 042099399 2151 ตกลงราคา 1110,600.0033242511271619202119000000215
125บ้านหนองตาไก้  นายพิทักษ์ แก้วก่า 042790682 381 ตกลงราคา 126,846.001062634700000000038
126บ้านดอนแดงเม่นใหญ่  นายสุวัฒน์ มานิตย์ 2543 วิธีพิเศษ 1130,192.0031222319292219253232000000254
127บ้านนายอ  นายเฮ็ง งิ้วไชยราช 0895775169 864 สอบราคา 121,902.0019991310141200000000086
128ชุมชนบ้านกลางนาโน  นายสมพงค์ ดีวันไชย 042707379 4253 ตกลงราคา 1187,887.0070384343283746503832000000425
129บ้านเม่นน้อย  นายเจน ศรีคุณ 042706264 291 ตกลงราคา 124,229.00064447400000000029
130บ้านบะยาว  นายสมพงศ์ ดีวันไชย 042720046 1571 ตกลงราคา 1108,937.000292222233130000000000157
131บ้านแพงน้อย  นายสุริยัน จันทร์คามคำ 042790685 282 ตกลงราคา 122,685.00047444500000000028
132บ้านวังม่วง  นายณัฐพงษ์ โพนพันธ์ 922 ตกลงราคา 163,887.00018141512201300000000092
133บ้านบะหว้า  นายมานพ ไตรโยธี 042169241 3071 ตกลงราคา 1244,919.000403229353034403433000000307
134บ้านคึม  นายนิมิตร ธิราวรรณ - 1174 ตกลงราคา 158,492.0042111613131012000000000117
135บ้านเซือม  นายบัณฑิต เดชขันธ์ 042169081 2581 ตกลงราคา 1161,435.0050242720162027222329000000258
136บ้านแพงใหญ่  นายนิมิตร ธิราวรรณ 042169055 1541 ตกลงราคา 1117,908.0034152024202516000000000154
137บ้านวาใหญ่  นายประสิทธิ์ หัตถศิลป์ 042799288 2391 ตกลงราคา 1135,118.8047161920222719202524000000239
138บ้านวาน้อย  นายสมชาย สมบูรณ์ 042799289 893 ตกลงราคา 138,537.0021109111661600000000089
139บ้านหนองบัวแดง  นายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์ 042790025 1693 ตกลงราคา 1116,192.002318121220202412217000000169
140บ้านกุดจอก  นายชัยประสิทธิ์ เพริศแก้ว 042790690 281 ตกลงราคา 119,342.00444490300000000028
141บ้านกุดจอกน้อย  นายชัดเจน กุลอัก 042790689 521 ตกลงราคา 128,688.0013114565800000000052
142บ้านโคกไม้ล้ม  นางระพีพรรณ เฒ่าอุดม 042790688 761 ตกลงราคา 163,397.0001615811161000000000076
143ชุมชนบ้านโพนงาม  นายหนูใจ ทมถา 042168099 3891 ตกลงราคา 1236,910.0098434944524855000000000389
144บ้านเสาวัด  นายไพจิตร คิดโสดา 042790641 1203 ตกลงราคา 173,071.0018162116111325000000000120
145บ้านท่าแร่ดงปลาปาก  นายวงศ์นรินทร์ แก้วฝ่าย - 443 ตกลงราคา 124,616.0081073104200000000044
146บ้านดงเสียว  นายบุญทัน ไมอักรี - 1921 ตกลงราคา 1117,447.0038172019221222161610000000192
147บ้านดงมะกุ้ม  นายไพจิตร คิดโสดา 042790702 332 ตกลงราคา 117,646.00990609000000000033
148บ้านข้าวแป้ง  นายชวลิต อวนป้อง 042186144 1911 ตกลงราคา 197,364.0054212118242429000000000191
149บ้านท่าก้อน  นายเกรียงศักดิ์ พละไกร 042168779 2202 วิธีพิเศษ 1142,330.0051262925293426000000000220
150บ้านดอนแดง  ว่าที่ ร.ต. ชาญวิทย์ เคนไชยวงศ์ 042-790698 1231 ตกลงราคา 146,230.0034121120102313000000000123
151บ้านท่าควาย  นายทรง งิ้วไชยราช 042790636 1401 ตกลงราคา 149,386.0031161221182121000000000140
152บ้านนาหวาย  นายนิยม เถายะบุตร 042756904 613 ตกลงราคา 139,055.002753548900000000061
153บ้านโพนก่อ  นายนิธิพงศ์ เถายะบุตร 042756905 641 สอบราคา 145,567.0015988511800000000064
154บ้านนาฮี  นายธีระพงษ์ แก้วฝ่าย 042168528 1061 ตกลงราคา 159,814.0027121011101917000000000106
155บ้านสงเปือย  นายสุพงษ์ พิมพา 042168530 1551 ตกลงราคา 184,311.0041211618172022000000000155
156บ้านนากะทาด  นายทรงศิลป์ ไฝทาคำ 042168531 1792 ตกลงราคา 282,800.003191314221422211815000000179
157บ้านโนนสวรรค์  นายสุทักษิณ ผาคุยคำ 042790705 2161 ตกลงราคา 199,990.0044271816201320152914000000216
158บ้านหนองผือ  นายวชิระ ชายกวด 0 901 ตกลงราคา 148,686.002961178151400000000090
159บ้านดอนทอย  นายประสิทธิ์ โพธิ์สาราช 042790635 1252 ตกลงราคา 171,004.0028141415231912000000000125
160บ้านถ้ำเต่า  นายกองมา บุญชาญ 042-168100 3173 วิธีพิเศษ 1177,278.6073413742424339000000000317
161บ้านนาดอกไม้  นางศิริวรรณ เคนไชยวงศ์ - 2002 ตกลงราคา 2120,941.0042191212261918132118000000200
162บ้านหนองสามขา  นายเมธา ปัญญารัตน์ 042756916 753 ตกลงราคา 138,777.00231179129400000000075
163บ้านดงสาร  นายครศักดิ์ เคนไชยวงศ์ - 2432 ตกลงราคา 2148,880.0050212423242619192116000000243
164อนุบาลคำตากล้า  นายสุนทร สุขเกษม 042-796056 5141 ตกลงราคา 1181,186.00300382739275330000000000514
165บ้านหนองพอกน้อย  นายพงศกร ต้นภูบาล 042-796548 1502 ตกลงราคา 184,000.000202427322621000000000150
166บ้านหนองเหมือดเมี่ยง  นายไชยยา พันธ์เสนา - 1023 ตกลงราคา 159,262.0022161413121213000000000102
167บ้านนาแต้  นางสาวสุรัชดา ภูรับพา - 1331 ตกลงราคา 160,984.003213162692116000000000133
168บ้านหนองแสงดงอีบ่าง  นายบรรดา แก้วบัวสา 042720110 1801 ตกลงราคา 1129,114.0032141423222110131516000000180
169บ้านดอนคำ  นายเฮ็ง งิ้วไชยราช 042702461 751 ตกลงราคา 136,642.0017313109111200000000075
170ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์  นายชัยวัฒน์ โลกลินไลน์ 796003 4124 ตกลงราคา 4247,217.0081343740542043403330000000412
171บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ  นายเสกสรร แช่มชื่น 042796594 892 ตกลงราคา 138,800.001898817151400000000089
172บ้านสันติสุขสระแก้ว  นายประจักษ์ แสนพันธ์นา 042720488 1231 ตกลงราคา 169,945.003021814151421000000000123
173บ้านแสนสุขสามัคคี  นางสาวณัฐชาสกุล เกษรศรี 042796233 1101 ตกลงราคา 169,521.0025151515151213000000000110
174แพดพิทยารัตน์  นายขจรเดช ศิริวานก 042756908 1893 ตกลงราคา 1126,424.0046162727252523000000000189
175บ้านตาด  นางจินตนา หลานเศรษฐา 042756909 1572 ตกลงราคา 289,118.0034262018211721000000000157
176บ้านกุดจาน  นายปัญญา พันธ์เสนา 0890301472 2271 ตกลงราคา 1136,210.0039352425212224111511000000227
177บ้านดงบัง  นางบุญช่วย พันธ์เสนา 042790309 1681 ตกลงราคา 195,298.0039192019222227000000000168
178บ้านดงอีด่อย  นายเศรษฐศิลป์ อาจสาระมนต์ 042756896 1501 ตกลงราคา 191,228.0028252118191821000000000150
179บ้านหนองบัวสิม  นางพรนภา อัศวาวุฒิ 042793116 3583 ตกลงราคา 1216,662.0050263828293845532823000000358
180บ้านนาถ่อน  นางสาวภัทราวดี อุปทุม 042793119 611 ตกลงราคา 137,200.00128281310800000000061
181เพียพิทยาพัฒน์  นายสันติ อุสุมสารเสวี 042793125 4822 ตกลงราคา 1211,982.0075464845495354354235000000482
182บ้านท่างาม  1551 ตกลงราคา 1100,192.002721151615141471115000000155
รวม 32,201 324 - 200 18,111,724.89 6,211 3,653 3,567 3,591 3,673 3,797 3,702 1,354 1,314 1,271 21 38 9 0 0 0 32,201
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน