สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 25  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1ขอนแก่นวิทยายน  นายยุทธศาสตร์ กงเพชร 043 237118 4,6105 วิธีพิเศษ 13,365,337.5000000007407146959407687530004,610
2กัลยาณวัตร  043 237118 3,8475 วิธีพิเศษ 12,815,325.4000000005705765777256847150003,847
3แก่นนครวิทยาลัย  นายวีระเดช ซาตา 043 225635 4,1654 วิธีพิเศษ 13,498,479.0900000007386355908526906600004,165
4เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น  นางนัฎฐพร ชินบุตร 043261154 5031 ตกลงราคา 1389,227.0000000007679101757498000503
5สาวะถีพิทยาสรรพ์  นายโชคชัย ชุมแวงวาปี 043 237118 4803 วิธีพิเศษ 1516,860.0000000001009090807050000480
6โคกสีพิทยาสรรพ์  นายชูเดช แก้วดวง 043-283015 5001 วิธีพิเศษ 3522,925.000000000909078905597000500
7นครขอนแก่น  นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล 043 382338 2,3405 วิธีพิเศษ 1998,360.0000000005004804803002803000002,340
8ขามแก่นนคร  นายศุภกิจ สานุสัตย์ 043 241720 1,7603 วิธีพิเศษ 11,910,756.0000000003003203402402802800001,760
9เทพศิรินทร์ ขอนแก่น  ว่าที่ร้อยตรี พิจิตร ราชบุตร 043 237118 1983 วิธีพิเศษ 1168,774.120000000303223303845000198
10ขอนแก่นวิทยาลัย  นายสุเมธ สุวอ 043 237118 921 ตกลงราคา 193,380.00000000014142012122000092
11สีหราชเดโชชัย  นายสิทธิพล พหลทัพ 043 202196 1103 ตกลงราคา 172,000.0004413512101211151077000110
12ขอนแก่นพัฒนศึกษา  นายละเอียด แพงจันทร์ 043 237118 2341 ตกลงราคา 1218,900.000000000505447402617000234
13ขอนแก่นวิทยายน 2  นายสมนึก ทองคำ 043446442 5383 วิธีพิเศษ 1570,000.00000000010810881817090000538
14ขอนแก่นวิทยายน 3  นายศราวุธ รุ้ปัญญา 043040220 1851 ตกลงราคา 1101,800.00000000050385325910000185
15แก่นนครวิทยาลัย 2  นายสำเนียง มิ่งขวัญ 043 235672 1253 วิธีพิเศษ 3165,586.050000000302015302010000125
16ฝางวิทยายน  043 237118 8053 วิธีพิเศษ 1861,144.0000000001701751741009987000805
17ป่าหวายวิทยายน  นายไชยยงค์ ลือเกียรติก้อง 043 237118 621 ตกลงราคา 140,000.0000000001314150101000062
18ประชารัฐวิทยาเสริม  นายสุรกฤษฎิ์ คำปิตา 043 237118 01 วิธีพิเศษ 1263,572.0000000000000000000
19หนองเรือวิทยา  นายสมใจ วิเศษทักษิณ 043294073 6,1413 วิธีพิเศษ 12,923,508.0000000007008639491,2571,2631,1090006,141
20จระเข้วิทยายน  นายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธุ์ 043299252 3653 ตกลงราคา 1387,190.000000000504560807555000365
21มัธยมตลาดใหญ่วิทยา  นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ 043245026 853 ตกลงราคา 184,069.00000000013172010141100085
22ชุมแพศึกษา  043311118 02 วิธีพิเศษ 12,305,000.0000000000000000000
23จตุรมิตรวิทยาคาร  นายนิพล นิราศสูงเนิน 043296087 1,0193 วิธีพิเศษ 1958,000.0000000002002111851601251380001,019
24ขัวเรียงศึกษา  นายเชษฐา วันสุทะ 043463553 1163 ตกลงราคา 1113,775.000000000221824171520000116
25ชุมแพพิทยาคม  นายทวีศักดิ์ สมนอก 043210096 2743 ตกลงราคา 1241,008.000000000605653403332000274
26หนองเสาเล้าวิทยาคาร  นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์ 043210097 2553 วิธีพิเศษ 1177,935.000000000454443364344000255
27ชุมแพวิทยายน  นายสุรสิทธิ์ บุญครอง 043312962 2103 ตกลงราคา 1155,756.000000000453740352231000210
28นาจานศึกษา  นายวิทยา ร้อยดี 043444100 4862 ตกลงราคา 1490,000.000000000949493787849000486
29ผาขามวิทยายน  นายสุรวุฒิ นักปราชญ์ 043210302 1213 วิธีพิเศษ 184,444.000000000292922141413000121
30หนองตาไก้ศึกษา  นายสุริยา ห่มขวา 043210210 2063 ตกลงราคา 1198,892.000000000554034252725000206
31ซำยางวิทยายน  043312505 1411 ตกลงราคา 1110.020000000251925232029000141
32น้ำพองศึกษา  นายสวัสดิ์ แก้วชนะ 043431701 2,6363 กรณีพิเศษ 12,720,437.0000000004765324923964013390002,636
33ดงมันพิทยาคม  นายปรีชา ศรีลับขวา 043306472 2181 ตกลงราคา 1223,506.000000000403827403835000218
34บัวใหญ่พิทยาคม  นายเรืองยศ แวดล้อม 043450886 4441 ตกลงราคา 1420,686.000000000806177808462000444
35น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก  นายคมสันต์ ชุมอภัย 43441002 6363 วิธีพิเศษ 1725,000.0000000001101151239511677000636
36พังทุยพัฒนศึกษา  นยโกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม 043431574 2453 สอบราคา 1229,959.000000000505758202931000245
37ม่วงหวานพัฒนศึกษา  นายวสิทธิ์ วรรณพงศ์ 043306382 1603 ตกลงราคา 1157,190.000000000302841202318000160
38ลำน้ำพอง  นายฉัตร สิงห์บุราณ 043210263 1381 ตกลงราคา 196,576.000000000252414252525000138
39อุบลรัตน์พิทยาคม  นายบวร ใจป้ำ 043446100 1,1503 วิธีพิเศษ 1758,067.0000000002001842172001641850001,150
40บึงไทรพิทยาคม  นายสุวิทย์ นิลสาย 043210804 1443 ตกลงราคา 1148,550.000000000192723222330000144
41บัวแก้วพิทยาคม  นายภัสกร แก้วพิลา 043-210348 1703 กรณีพิเศษ 137,760140,092.000000000453233251817000170
42ศรีกระนวนวิทยาคม  นายธนัท ไชยทิพย์ 43251350 3,1893 วิธีพิเศษ 22,427,264.0000000004805215175205705810003,189
43ยางคำพิทยาคม  นายจำรูญ ศรีฉายา 043210712 3523 วิธีพิเศษ 1358,811.000000000656456604661000352
44ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา  นายวิทยา บัวพัฒน์ 043210904 4441 ตกลงราคา 1436,747.000000000806576617290000444
45บ้านไผ่  นายวทัญญู ภูชาดา 043272622 3,0623 วิธีพิเศษ 13,048,079.0000000005005064995404905270003,062
46บ้านลานวิทยาคม  นายอภิชาติ อุ่นเกิด 043210016 5551 ตกลงราคา 1365,105.00000000012085801207575000555
47บ้านไผ่ศึกษา  นายวรรณประกรณ์ จุมพลน้อย 043272541 1201 ตกลงราคา 190,172.000000000201722202813000120
48บ้านไผ่พิทยาคม  นายสุรพล สุวรรณชาติ 043274179 3302 ตกลงราคา 1372,533.000000000655055605050000330
49เปือยน้อยศึกษา  นายสุพจน์ แสงสุข 043494072 4853 วิธีพิเศษ 1404,511.0000000009075808010060000485
50กู่ทองพิทยาลัย  นายสุนันท์ คำจันทร์ 043210010
51พล  นายสุรเชษฐ รูปต่ำ 043-414211 1,5183 วิธีพิเศษ 11,585,956.0000000002302561823102672730001,518
52โสนนกเต็นประชาอุปถัมภ์  นายสุริยา ทองบุญมา 043210023 1681 วิธีพิเศษ 1224,625.000000000353518302327000168
53โนนข่าวิทยา  นายวุฒิชัย แสงสุดตา 043-418240 2373 วิธีพิเศษ 1248,522.000000000374747333835000237
54พลพัฒนศึกษา  นายชัยภร สีมาตร 043-418223 1074 ตกลงราคา 1106,352.000000000201818201615000107
55แวงใหญ่วิทยาคม  นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ 043-496055 6653 วิธีพิเศษ 1469,175.00000000013013011010510090000665
56โนนสะอาดวิทยาคาร  นายเปลี่ยน จงเทพ 043-418268 2603 กรณีพิเศษ 1178,579.000000000605955212243000260
57แวงน้อยศึกษา  นายภูวดล หมื่นสีพรหม 043-499060 5813 วิธีพิเศษ 1638,255.00000000090125111809184000581
58ท่านางแนววิทยายน  นายจรัล รัตนบุญทา 043-278084 4793 วิธีพิเศษ 1346,017.000000000807791808269000479
59ก้านเหลืองวิทยาคม  นายสมเกียรติ หาแก้ว 043-210689 2383 ตกลงราคา 1188,615.000000000504865203025000238
60หนองสองห้องวิทยา  นายวาสนา ไชยศึก 043-491131 1,3343 วิธีพิเศษ 1990,600.0000000001702122922442162000001,334
61ไตรคามวิทยา  นายวสิษฐ์ สมจิตปัญญา 043-040176 1821 ตกลงราคา 1124,186.000000000303344301728000182
62เบญจมิตรวิทยา  นายอรุณ ชาวกล้า 043-415611 1653 วิธีพิเศษ 1165,857.000000000304025302812000165
63ศรีหนองกาววิทยา  นายกนก บุตรวงษ์ 043-210642 2453 วิธีพิเศษ 1183,861.000000000403550603030000245
64ภูเวียงวิทยาคม  นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี 043291360 2,4383 วิธีพิเศษ 13,213,407.0000000003913953864204084380002,438
65กุดขอนแก่นวิทยาคม  นางสายสมร ศักดิ์คำดวง 43210029 5143 ตกลงราคา 1499,629.0000000007478911009774000514
66เวียงวงกตวิทยาคม  นายนิคม จำปานิล 43438045 6663 วิธีพิเศษ 1588,313.00000000011593113119108118000666
67เวียงนครวิทยาคม  นายมนูญ ถาวรรัตน์ 43210264 4871 ตกลงราคา 1419,595.00000000080616068101117000487
68มัญจาศึกษา  นายสุพจน์ แสงสุข 043289123 2,0613 วิธีพิเศษ 12,075,554.0000000003873873933202862880002,061
69คำแคนวิทยาคม  นายสุภาพ ผิวขาว 043210077 2543 วิธีพิเศษ 1197,652.000000000504834503240000254
70โคกนางามพิทยาสรรพ์  ุนายธงชัย ศรีเคนา 0833328996 2653 วิธีพิเศษ 3227,635.000000000605050403035000265
71มัธยมโพนเพ็ก  นายอดุล อิงแก้ว 1143 ตกลงราคา 1104,100.000000000202223201415000114
72เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม  นางลัดดา ผาพันธ์ 043210128 971 ตกลงราคา 164,589.0000000002318221214800097
73ท่าศาลาประชานุสรณ์  นายประเสริฐ อุ่นผาง 043455104 1033 วิธีพิเศษ 166,543.00000000020211618820000103
74ชนบทศึกษา  นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า 043286207 1,1553 วิธีพิเศษ 11,132,729.0000000002502222201601611420001,155
75ประชารัฐพัฒนาการ  นาย 043245364 1002 ตกลงราคา 197,556.000000000282813101110000100
76เขาสวนกวางวิทยานุกูล  นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ 043449106 5871 ตกลงราคา 1440,000.00000000011011697908688000587
77ดงบังวิทยายน  นายสัมฤิทธิ์ พรสุวรรณ์ - 552 ตกลงราคา 145,593.00000000015416106400055
78ภูผาม่าน  นายสมควร ไกรพน 43396192 4483 วิธีพิเศษ 1460,000.000000000818157858559000448
79โคกโพธิ์ไชยศึกษา  นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก 043216208 6585 วิธีพิเศษ 1590,635.00000000010511312588112115000658
80หนองนาคำวิทยาคม  นายวสันต์ ลาจันทึก 43217118 7703 วิธีพิเศษ 1573,793.000000000120130130120140130000770
81บ้านแฮดศึกษา  นายบุญเหลือ ทองอ่อน 043218214 4943 วิธีพิเศษ 1365,000.000000000938597827859000494
82หนองขามพิทยาคม  นางนิกัญชลา ล้นเหลือ 043267132 1001 วิธีพิเศษ 138,100.000000000353119780000100
83โนนศิลาวิทยาคม  นายสมนึก เรื่องลือ 043-281060 6391 วิธีพิเศษ 1409,093.000000000160123127807475000639
84สันติพัฒนกิจวิทยา  นายสุธรรม โพธิ์งาม 043-211058 941 ตกลงราคา 1106,268.00000000020131015261000094
รวม 62,729 210 - 231 54,981,782.18 0 4 4 13 5 12 10 10,663 10,638 10,639 10,766 10,118 9,857 0 0 0 62,729
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน