สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพม. เขต 22  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายมงคล รุณธาตุ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1ปิยะมหาราชาลัย  นายคมสิน ศรีมานะศักดิ์ 0 0.00 1,6503,000,6001,664,626780,200361,580752,3906,559,396
2คำเตยอุปถัมภ์  นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศ 447 420,762.40 375678,300369,239176,10081,690170,1451,475,47420 เมษายน 2559
3นครพนมวิทยาคม  นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ 2,580 2,820,337.00 1,7893,249,5501,794,027844,650391,530814,8807,094,63716 พฤษภาคม 2559-
4ศรีโคตรบูรณ์  นายประจักร์ เข็มใคร 532 506,904.00 366659,850355,548171,15079,440165,5551,431,5437 เมษายน 2558-
5บ้านผึ้งวิทยาคม  นายอภิเชษฐ์ สุนทรส 556 320,872.00 334600,700320,872155,70072,300150,7401,300,31229 มีนาคม 2559
6ศรีบัวบานวิทยาคม  นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้ 412 321,562.40 336607,350330,082157,65073,140152,3551,320,57728 เมษายน 2559-
7วังกระแสวิทยาคม  นายสินธ์ สิงห์ศรี 330 332,150.00 256466,600263,004121,40056,240116,9801,024,2242 พฤษภาคม 2559
8ปลาปากวิทยา  นายสุรพล มีหนองหว้า 885 660,702.80 6421,164,300639,588302,500140,260292,0002,538,6481 เมษายน 2559
9กุตาไก้วิทยาคม  นายอุดม สิริ 500 518,774.00 361651,550352,371169,05078,450163,4601,414,8819 เมษายน 2559
10มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม  นายทนงชัย เจริญรัตน์ 640 470,104.00 470852,950470,104221,650102,760213,9051,861,36916 พฤษภาคม 2559ไม่มี
11ธรรมโฆษิตวิทยา  นายพิทยานุชิต พิมราช 180 123,750.00 128294,450123,75059,75027,74057,825563,51513 พฤษภาคม 2559ให้ร้านค้าพยายามส่งหนังสือให้ตรงตามเวลา
12โคกสว่างประชาสรรค์  นายภานุมาศ สุวรรณมาโจ 210 140,000.00 141329,100149,63167,40031,19064,805642,12629 เมษายน 2559ในการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งในการประชุมเพื่อจัดหาหนังสือเรียนให้กับนักเรียน เพื่อให้ตรงกับความต้องการในการจัดการเรียนการสอน อันทำให้การจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
13มหาชัยวิทยาคม  นายยอดชาย พ่อหลอน 238 173,125.00 171396,450173,12580,85037,47077,970765,8658 มีนาคม 2559-
14อุเทนพัฒนา  นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์ 1,545 1,148,177.00 1,1312,060,2501,148,177535,950248,310516,5404,509,22718 มีนาคม 2559ช่วงปีที่ผ่านมาการส่งมอบหนังสือ ขององค์การค้าในบางรายวิชาค่อนข้างล่าช้า แต่ก็สามารถให้นักเรียนได้รับหนังสือทันและมีใช้ในช่วงเปิดภาคเรียน
15ไชยบุรีวิทยาคม  นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชา 315 209,860.00 242441,350248,918114,85053,200110,645968,96325 มีนาคม 2559000
16พะทายพิทยาคม  นาโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง 571 357,468.00 414747,600405,298194,00090,020187,5501,624,4683 พฤษภาคม 2559-
17รามราชพิทยาคม  นายวีระ ดีแนบเนียน 222 194,444.00 194449,100194,44491,50042,42088,300865,7649 พฤษภาคม 2559การกรอกข้อมูลการจัดซื้อจัดจัดจ้างในระบบ e-gp ไม่เกิน 500,000 บาท ต้องใช้วิธีตกลงราคา ซึ่งยังไม่เคยทำ ทำให้ดำเนินการช้าในการระบุลงในระบบ
18ท่าจำปาวิทยา  นายสนั่น เมตุลา 181 177,070.00 154358,200160,74673,20033,90070,490696,5361 พฤษภาคม 2559-
19เชียงยืนวิทยา  นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุล 182 141,051.00 135314,100141,05164,20029,73061,815610,89625 เมษายน 2559
20บ้านแพงพิทยาคม  นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย 1,240 1,077,068.70 8091,462,100794,089379,500176,070366,7753,178,53410 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคในการจัดซื้อหนังสือ
21ภูลังกาพิทยาคม  นายสวาสดิ์ สมประสงค์ 172 172,382.00 121280,350122,97557,15026,49055,130542,09531 มีนาคม 2559ขาดแคลนบุคลากร
22ธาตุพนม  นายประหยัด วังวร 1,852 1,839,796.80 1,3092,379,2501,318,045618,550286,690596,6105,199,14523 มีนาคม 2559การสำรวจหนังสือเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู่ล่าช้า แก้ไขโดยให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สำรวจความต้องการรายการหนังสือเรียน ตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
23นาถ่อนพัฒนา  นายชัยนาจ ศิรินุมาศ 460 440,000.00 326590,750324,556153,45071,160148,1651,288,08111 พฤษภาคม 2559ไม่มี
24อุ่มเหม้าประชาสรรค์  นายปรีชา เจตินัย 795 436,760.00 5651,025,350567,215266,450123,530257,1402,239,68512 เมษายน 2559ปีนี้ไม่พบอุปสรรคใดเลย
25โพนแพงพิทยาคม  ว่าที่ ร.ต. สุมิตร แวงโสธณ์ 292 190,178.00 203475,950219,19997,75045,19093,800931,88920 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
26กุดฉิมวิทยาคม  นายวันศักดิ์ คำแหง 190 138,504.00 139320,700138,53365,20030,25063,015617,6984 เมษายน 2559โรงเรียนทำการจัดซื้อหนังสือทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
27เรณูนครวิทยานุกูล  นายเฉลิมชัย แก้วมณีชัย 2,244 2,266,000.00 1,5352,796,2001,562,445727,400337,010701,0556,124,11018 เมษายน 2559หนังสือของบางสำนักพิมพ์ ส่งเข้าหาผู้ขายช้า จึงส่งผลทำให้ผู้ชายดำเนินการส่งให้โรงเรียนช้า แต่ก็ทันส่งครบตามกำหนดเวลา
28ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา  นางประวรรณะ มหาผล 231 306,543.00 247441,100228,589114,10053,050110,745947,58428 เมษายน 2559-
29นาแกพิทยาคม  นายหัสนัย ธนโชคดี 1,062 1,107,102.71 7301,324,300732,666344,100159,540332,1202,892,72624 มีนาคม 2559ไม่มี
30นาแกสามัคคีวิทยา  นายบรรจง ศรีประเสริฐ 1,993 1,452,898.00 1,4142,581,9001,452,898672,100311,260647,2205,665,37826 เมษายน 2559ไม๋มี
31พระซองสามัคคีวิทยา  นายสุกรี ชัยมงค์ 585 636,330.00 457824,800445,431214,00099,310206,9251,790,46625 เมษายน 2559
32หนองบ่อวิทยานุกูล  นางสุภัคชญา สินพูน 138 137,931.00 96223,200100,63845,60021,12043,920434,47829 เมษายน 2559ไม่มี
33ธรรมากรวิทยานุกูล  นายสมชาย บุญมั่งมี 93 75,497.00 60139,95062,86628,65013,26027,555272,28129 เมษายน 2559ไม่มี
34สหราษฎร์รังสฤษดิ์  นายสรสิทธิ์ พรรณวงศ์ 1,264 1,067,594.50 9101,647,550897,110427,850198,440413,2453,584,19524 มีนาคม 2559
35สามผงวิทยาคม  นางเฉลียว ชินโณ 255 190,178.00 188435,450190,17888,75041,14085,625841,14320 เมษายน 2559รายการหนังสือบางกลุ่มสาระมีหลายหลายวิชาจึงต้องจัดหางบประมาณเพิ่มเติม
36สนธิราษฎร์วิทยา  นายวชิระ ปะทะดี 416 407,022.00 289522,400285,379135,60062,910131,0451,137,3345 พฤษภาคม 2559การส่งหนังหนังสือมาไม่ค่อยพร้อมกันและบางทีมาไม่ครบต้องรอทีละรอบ ทำให้การจัดเก็บและตรวจเช็คยากขึ้นเล็กน้อย
37บ้านข่าพิทยาคม  ว่าที่พันตรีวิเชียร อุ่ส่าห์ 356 184,666.00 261473,250260,615122,95057,010118,6901,032,51520 พฤษภาคม 2559
38นาคำราษฎร์รังสรรค์  ว่าที่ ร.ท.วุฒิชัย ไปปลอด 212 165,000.00 149345,000148,27770,30032,59067,835664,0029 เมษายน 2559หนังสือวิทยาศตร์ยังขาดบางส่วนครับ
39นาเดื่อพิทยาคม  นายเอกชัย คะษาวงค์ 257 187,696.00 192442,650187,69689,95041,74086,965849,0016 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหา
40นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)  นายบัญชา ยี่สารพัฒน์ 1,110 714,750.30 7781,412,050779,084366,950170,120354,1153,082,31921 เมษายน 2559
41นางัวราษฎร์รังสรรค์  นายอร่าม คูสกุลรัตน์ 194 138,065.00 142327,000138,00066,40030,82064,230626,4504 พฤษภาคม 2559หนังสือมาส่งไม่พร้อมกัน
42ดอนเสียวแดงพิทยาคม  - 171 130,596.00 128297,300130,59660,70028,12058,490575,20611 พฤษภาคม 2559
43อุดมพัฒนศึกษา  นายพิสิทธิ์ คำชนะ 289 209,000.00 216388,800208,888100,80046,80097,560842,8486 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
44โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  นายนิยม ไผ่โสภา 1,021 790,511.40 7631,384,450760,311359,750166,790347,2003,018,50127 เมษายน 2559ไม่มี
45ค้อวิทยาคม  นายสกุณ แก้วพิกุล 414 345,080.80 320584,450330,902152,15070,460146,5051,284,4677 พฤษภาคม 2559อุปสรรคการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ได้ครบทั้งวิชาพื้นฐาน และวิชาพื้นฐาน ครบทุุกระดับ
46นาทมวิทยา  นายเดชา แก้วเชื่อม 497 500,000.00 415755,950421,373196,65091,110189,5301,654,61322 มีนาคม 2559ควรมีการจ้างเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยเงินงบประมาณของ ศธ. ในลักษณะเหมือนกับการจ้างครูธุรการ เพราะมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็วและเรียบร้อยตามกฎระเบียบ เพราะครูประจำการควรและต้องมุ่งจัดการเรียนการสอนให้คุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น
47หนองซนพิทยาคม  นายชวนชัย ภูดีทิพย์ 327 296,766.00 243441,900245,333114,90053,250110,805966,1881 เมษายน 2559-
48วังยางวิทยาคม  นายธนู เจริญรัตน์ 213 147,830.00 150346,200147,83070,40032,66068,030665,12021 เมษายน 2559
49หนองโพธิ์พิทยาคม  นายธนู เจริญรัตน์ 146 140,879.00 139322,050140,87965,65030,43063,330622,33930 มีนาคม 2559-
50วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์  นายอาจ ชมภูโคตร 266 280,168.00 239432,950236,005112,45052,150108,590942,14512 เมษายน 2559
51หนองแวงวิทยานุกูล  นายสุรพล บุญมีทองอยู่ 150 132,895.00 194448,800192,56291,40042,38088,230863,3722 พฤษภาคม 2559มีการประชุมเตรียมการ เพื่อคัดเลือกหนังสือเรียนไว้ล่วงหน้า แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากคณะกรรมทุกฝ่าย
52มุกดาหาร  นายสมจิต ราชิวงค์ 2,561 2,167,740.00 1,8583,382,9001,889,688879,900407,700848,1807,408,36812 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
53นาโสกวิทยาคาร  นายสากล รักชาติ 268 259,012.00 175403,200171,92381,90038,01079,205774,23810 พฤษภาคม 2559-ไม่มี-
54ผึ่งแดดวิทยาคาร  นายคนิม เบญมาตย์ 741 745,011.00 501911,400509,897237,000109,830228,5251,996,65225 เมษายน 2559ไม่มี
55นวมินทราชูทิศ อีสาน  นางพรรณทิพา เกิดทองคำ 770 719,196.55 507919,500503,555238,900110,770230,6052,003,33011 พฤษภาคม 2559การดำเนินงานจัดซื้อจัดหาได้ดำเนินการตามกรอบการดำเนินงานของสพฐ.และระเบียบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับอย่างเคร่งครัด
56คำป่าหลายสรรพวิทย์  นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ 226 195,609.00 178408,450167,72482,75038,44080,175777,53929 มีนาคม 2559
57ดงเย็นวิทยาคม  นายฉลอง บุตรกาล 378 418,500.00 285517,350285,225134,45062,330129,7401,129,09524 พฤษภาคม 2559
58นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์  นายทศพล อาจหาญ 259 239,726.00 183422,550180,57585,95039,87083,040811,9859 เมษายน 3102ความร่วมมือในการทำงานทำให้เกิดงานที่ดี
59มุกดาวิทยานุกูล  นายส่งเสริม เมืองฮาม 968 756,923.50 7651,398,150789,641364,050168,570350,4603,070,87119 พฤษภาคม 2559
60จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  นายชาตรี ประดุจชนม์ 859 842,337.00 5951,092,250625,931284,750131,750273,7002,408,38128 มิถุนายน 2559-
61ดงมอนวิทยาคม  นายราชัน อาจวิชัย 299 304,544.00 228415,650234,732108,15050,100104,205912,8374 พฤษภาคม 2559งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือไม่เพียงพอเนื่องจากส่วนใหญ่จัดซื้อได้เฉพาะรายวิชาพื้นฐาน ส่วนรายวิชาเพิ่มเติมยังคงขาดงบประมาณในการจัดซื้อ
62เมืองมุกวิทยาคม  นายบุญเลี่ยม บุญศรี 265 299,295.00 225408,900229,353106,30049,270102,535896,35828 เมษายน 2559-
63คำสร้อยพิทยาสรรค์  นายวิมาลทอง ยืนยง 1,028 1,061,200.00 7391,348,000762,105350,800162,490337,9352,961,33011 พฤษภาคม 2559กลุ่มการงาน หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลง บ่อย หนังสือที่สั่ง ไม่ตรงตามต้องการ
64อุดมวิทย์  นายสุพจน์ พละพร 369 281,000.00 270488,700265,686126,90058,860122,5801,062,72621 เมษายน 2559
65ร่มเกล้าพิทยาสรรค์  นายอดิศร คันธโรรส 246 244,576.00 173399,750171,42181,35037,73078,570768,82130 เมษายน 2559ไม่มีปัญหา ปีต่อไปควรเพิ่มงบประมาณจัดซื้อ
66แวงใหญ่พิทยาสรรค์  นายวิชาญ เกษเพชร 0 127,376.00 103237,750100,85748,35022,43046,720456,10731 พฤษภาคม 2559
67โชคชัยวิทยา  นายภักดี สมคะเณย์ 167 196,856.00 115265,950116,34754,15025,11052,280513,83718 เมษายน 2559หนังสือของ สกสค มีการจัดส่งล่าช้า
68ดอนตาลวิทยา  นายพัฒนะเทพ จันทรสาขา 1,106 966,760.00 8211,504,550857,691392,050181,450377,0603,312,8016 พฤษภาคม 2559
69โพธิ์ไทรวิทยา  นายณรงค์ ไชยสะอาด 215 149,899.00 157363,900158,69374,20034,39071,565702,7485 พฤษภาคม 2559หนังสือของ สสวท.ได้รับมอบค่อนข้างช้า
70ผาเทิบวิทยา  นายวิษณุกร จันทรา 328 283,465.00 206475,650204,99896,75044,88093,475915,75310 พฤษภาคม 2559ไม่มี
71ดงหลวงวิทยา  นายจีรชัย วังคะฮาต 760 499,472.80 5501,009,450576,620263,150121,760252,9552,223,93530 เมษายน 2559-
72กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก  ว่าที่ พ.ต.บุญเทศน์ บุษมงคล 126 110,976.00 137318,750140,28765,15030,17062,730617,08710 พฤษภาคม 2559
73คำชะอีวิทยาคาร  นายเลียง ผางพันธ์ 1,036 830,423.00 7151,297,600713,015337,200156,330325,4152,829,56010 พฤษภาคม 2559
74คำบกวิทยาคาร  นายธวัช สุขบัติ 196 169,602.00 128297,450131,36060,75028,14058,525576,22518 เมษายน 2559ความรับผิดชอบ คือ ทำให้งานสำเร็จ
75ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์  นายวิชัย ช่างถม 285 340,762.00 231418,950230,355108,85050,470105,070913,69520 เมษายน 2559หนังสือเรียนส่งทันตามกำหนดเวลาเพราะโรงเรียนมีการดำเนินงานและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง
76คำชะอีพิทยาคม  นายบุญชอบ อุสาย 280 127,509.00 210487,800212,86299,60046,14095,970942,37225 มิถุนายน 2559หนังสือที่ผลิตโดยองค์การค้าส่งช้ามาก ทุกปี
77เหล่าประชาอุทิศ  นายพรสวัสดิ์ สุวรรณศรี 124 91,057.00 92212,70091,05643,30020,08041,810408,94611 พฤษภาคม 2559หนังสือบางสำนักพิมพ์ขาดตลาดและมีการสั่งซื้อหลากหลายสำนักพิมพ์
78หว้านใหญ่วิทยา  นายเศวต จอมจุมพล 439 283,318.50 284515,900284,070134,10062,160129,3701,125,60025 มีนาคม 2559มีความต้องการซื้อหนังสือแบบฝึกเพิ่มเติมในบางรายวิชา
79หนองสูงสามัคคีวิทยา  นายเสนอ กลางประพันธ์ 745 751,546.00 513940,800536,467245,200113,470235,7652,071,70216 พฤษภาคม 2559สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มีรายการหนังสือเหมือนจะซำ้ซ้อนเนื่องจากมีสาระย่อยๆมากเกินไป จึงสิ้นเปลืองงบในการซื้อสูง
80พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์  นายสายัน ปองไป 155 78,370.00 116270,600123,00655,40025,64053,280527,92628 เมษายน 2559ไม่มี
81หนองแวงวิทยาคม  นายธนิต ทองอาจ 168 150,000.00 146341,250154,05069,95032,36067,215664,8254 พฤษภาคม 2559
รวม 44,798 39,034,865 34,22264,672,25034,494,95416,170,6507,494,92015,597,205138,429,979
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน