สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1พินิจราษฎร์บำรุง  นางมะลิจันทร์ บัณฑิต 0 0.00 627581,050354,389216,960108,395146,8301,407,624
2ผดุงราษฎร์วิทยา  นายพีรวัฒน์ วงษ์พรม 153 76,976.00 10799,25061,63137,08018,58525,080241,62623 กุมภาพันธ์ 2559
3ชุมชนดอนยูงวิทยายน  นางสุทธดา รักษานาม 59 37,755.00 4857,00030,05216,9208,79011,370124,13221 มีนาคม 2559
4หัวงัววิทยาคาร  นายครองทรัพย์ หน่อสีดา 134 80,351.00 8982,75052,61430,96015,64520,910202,87929 เมษายน 2559สภาพอากาศ ความเตรียมพร้อม ความร่วมมิอในการเลือกหนังสือเรียน ฯ เป็นส่วนสำคัญต่อความเรียบร้อยในการดำเนินการจัดซื้อส่วนหนึ่ง ประเภทและจำนวนของหนังสือที่มีในร้านจริง ๆ ก็มีผลต่อเวลาในการดำเนินงานในการจัดซื้ออีกประการ
5บ้านหนองแวงฮี  นายสมบัติ พันธ์โพธิ์คา 119 70,542.00 91117,65054,82133,54015,66526,390248,0669 พฤษภาคม 2559ไม่มี
6ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์)  นายเกรียงไกร กิ่งแก้ว 60 33,409.00 4350,40023,92014,7607,24510,020106,34522 เมษายน 2559
7วัดบ้านกุดสังข์  นางวาสนา ภูภักดิ์ 33 12,700.00 2832,60014,7799,4804,5106,47067,83925 มีนาคม 3102ไม่มี
8บ้านขามวิทยาคม  นายไมตรี อินอุ่นโชติ 56 35,099.00 4856,60028,84416,6808,41011,270121,80418 มีนาคม 2559การดำเนินการจัดซื้อหนังสือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
9บ้านหนองบัว  นายสนั่น แพงสาย 111 68,013.00 7791,00046,47226,88013,68518,130196,16715 พฤษภาคม 2559
10บ้านโคกศรี  นางสาวสุมาลัย ภูศิลาแทน 93 43,887.00 7487,80043,88726,04013,48017,510188,7179 พฤษภาคม 2559
11บ้านสาวิทยาสรรพ์  นายบรรจง สุดชาดี 278 191,000.00 201262,350141,27476,56038,70559,090577,9794 พฤษภาคม 2559
12หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์  นายจงรักษ์ ภูครองพลอย 79 31,388.00 5362,60031,38818,4809,38512,470134,32313 พฤษภาคม 2559
13ฮ่องฮีวิทยา  - 149 81,821.00 113162,45081,82144,07021,92035,520345,78120 ตุลาคม 2559
14บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี  นายพงษ์สาคร บ่อคำเกิด 60 31,715.00 4653,80023,94015,7207,64010,690111,79016 กุมภาพันธ์ 2559
15บ้านเสียววิทยาสรรพ์  นายกำพล อุปัชฌาย์ 149 91,301.00 109101,75064,42138,16019,54525,710249,5868 เมษายน 2559
16หนองไม้พลวงวิทยาคม  นายทรงศิลป์ ภูนาคเกี้ยว 89 48,933.00 6879,40036,65223,16011,17015,770166,15210 พฤษภาคม 3102ในระดับโรงเรียนไม่มีอุปสรรค ส่วนที่พบปัญหาคือการรอหนังสือใหม่ที่เป็นวิชาวิทย์ซึ่งปรับใหม่ จึงทำให้ร้านไม่สามารถส่งหนังสือได้เสร็จในครั้งเดียว
17ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา  นายพงศกร ภูช่างทอง 99 52,808.00 7082,00038,74924,00011,75016,300172,79913 พฤษภาคม 2559งบประมาณที่ได้รับไม่พอกับค่าหนังสือเรียนครบ 100 เปอร์เซนต์
18โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี  นายบุญช่วย กุญชะโมรินทร์ 56 32,928.00 4351,00027,03215,1207,81510,170111,1379 พฤษภาคม 2559
19บ้านหนองตอกแป้นวิทยา  นายมาโนช ภูคงกิ่ง 155 94,288.00 122135,20072,03143,77021,38531,980304,36629 เมษายน 2559
20หนองอิเฒ่าวิทยา  นายประสิทธิ์ ภูจอมผา 126 55,425.00 9588,25055,48133,00016,62522,300215,65620 เมษายน 2559
21คำไฮวิทยา (ยางตลาด)  นายบุญชม ภูหัวไร่ 161 28,282.00 108123,60066,32939,06019,05028,920276,9597 เมษายน 2559ไม่มี
22หลักด่านวิทยา  นางศิรารัตน์ นาถมทอง 50 25,977.00 4249,40022,70814,5207,2409,830103,69810 พฤษภาคม 2559ไม่มี
23ดงน้อยโนนสวรรค์  นายดุสิต มั่นคง 70 41,051.00 6879,60036,92323,28011,36015,820166,98330 เมษายน 2559ข้อมูลนักเรียนย้ายออกช้ากว่าการดำเนินการ
24หัวนาคำจรูญศิลป์  นายทรงศักดิ์ ประคำทอง 288 146,871.00 219268,050146,87184,03040,85067,560607,36129 เมษายน 2559ไม่มี
25ดงบังวิทยา  นายกิตติชัย ไกรพินิจ 146 66,901.00 109136,25066,90140,23019,38030,960293,7213 พฤษภาคม 2559
26โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา  นายอนันต์ ทิพย์อาสน์ 201 133,863.00 151204,350100,22157,09027,52045,340434,52126 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
27โพนสิมอนุเคราะห์  นายปิยะกุล อุทโท 254 95,000.00 183234,750117,78168,61033,76053,020507,92113 พฤษภาคม 2559ไม่มี
28วัดบ้านดอนกลาง  นางสุทธดา รักษานาม 48 9,829.00 4452,20026,14715,4808,01010,410112,2475 เมษายน 2559
29บ้านหนองหัวช้าง  นางสาววรรณกานต์ สิมมา 21 11,322.00 2023,40010,9536,8403,3304,65049,17310 พฤษภาคม 2559
30ห้วยเตยวิทยา  นายศิริพงษ์ คำอาจ 214 153,967.00 169223,650106,51963,51030,68049,960474,31910 พฤษภาคม 2559ระยะเวลาในการดำเนินงานมีติดขัดบ้างเป็นบางครั้ง
31นาเชือกวิทยาสรรพ์  นายจรัส อินทะพุฒ 356 153,000.00 266315,100167,009100,05047,82579,440709,42430 เมษายน 2558
32นากุงวิทยาเสริม  นายจําปี มัจจุปะ 169 65,370.00 125115,55069,61943,08021,33529,200278,78414 พฤษภาคม 2559
33บ้านหนองเสือ  นายสมพร ไชยดี 89 51,492.00 6576,00035,39522,20010,77515,100159,47013 พฤษภาคม 2559
34บ้านหนองแสง  นายฤทธิ์เทวัญ ภูนาหา 59 33,266.00 4249,40023,96514,5207,2409,830104,95515 เมษายน 2559
35ดอนยานางศึกษา  นายนพดล พิมพิไสย 256 236,444.00 216242,800135,46380,04039,10061,240558,6438 พฤษภาคม 2559
36โคกศรีวิทยายน  นายทวีสิน คชโส 135 69,442.00 122113,30067,57342,36021,32028,630273,18326 เมษายน 2559งบประมาณค่าหนังสือเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน
37ปอแดงวิทยา  นางระเบียบ จันทร์ชมภู 237 170,277.00 173278,950122,74368,94032,80558,920562,35816 พฤษภาคม 2559
38อุ่มเม่าวิทยา  นายธัชพล ใจศิริ 90 46,652.00 6171,00030,69120,6409,80514,090146,22618 เมษายน 2559
39นาดีหลุมข้าววิทยา  นายอารยันต์ แสงนิกุล 129 77,041.00 9487,70056,43332,88016,81022,160215,98329 เมษายน 2559สือการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับครูพร้อมทีวีขนาด50นิ้วเป็นสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากได้ประโยชน์คุ้มค่าน่าจะจัดให้มีทุกห้องเรียนพร้อมอินเตอร์เนตที่ใช้ได้ทั่วถึง ควรจัดงบประมาณในส่วนนี้ให้ทั่วถึง
40ชุมชนดอนม่วงงาม  นายเสมียน คำเพราะ 142 87,382.00 10799,45062,45537,20018,77525,130243,0105 เมษายน 2559-
41ขมิ้นพัฒนวิทย์  นางชนัดดา อรุณไพร 44 24,518.00 3642,20019,56012,3606,0708,39088,58024 มีนาคม 2559
42ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร  ว่าที่ร้อยตรีคำตัน เค้าแคน 108 56,748.00 98123,90056,74835,82016,65027,970261,08821 มีนาคม 2559
43เชียงงามวิทยาคาร  21 12,954.00 2731,80014,2919,3604,6956,33066,47616 เมษายน 2559-
44โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม  นายรุ้ง ทาสะโก 59 31,949.00 3945,60020,77013,3206,4659,06095,21511 เมษายน 2559
45โคกก่องราษฎร์นุกูล  นายมนตรี บ่อสิน 20 10,584.00 2023,40010,7266,8403,3304,65048,94621 มีนาคม 2559
46นาแกราษฎร์อำนวย  นายเกรียงศักดิ์ ดอนไพร 147 80,319.00 111102,05058,50037,92018,41525,790242,67528 เมษายน 2559ครูผู้สอนเลือกหนัอสือไม่ได้ตามต้องการ
47หนองกุงราษฎร์วิทยา  นายอนันตสุข นาไชย 205 107,324.00 147135,85079,40250,64025,05534,330325,27718 เมษายน 2559
48หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง  นายเขตรัตน์ ภูกองไชย 87 52,262.00 6779,40039,68123,52012,11515,830170,54629 เมษายน 2559การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อหนังสือเรียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
49บ้านแกวิทยาคม  นายขวัญใจ อุดมรัตน์ 290 134,800.00 215278,450135,66580,52039,21562,650596,50011 พฤษภาคม 2559การแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณล่าช้าทำให้การดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อช้าไปด้วย
50โนนสูงวิทยา  นายชิณภัทร อุ่นทะยา 205 111,931.00 143132,05078,21549,20024,27533,370317,11016 พฤษภาคม 2559
51หนองไผ่รัฐบำรุง  นายกมลจิตร วงศ์เชียงยืน 107 64,150.00 8195,20044,90627,96013,89518,940200,90116 พฤษภาคม 2559
52สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล  นายสุทัด ช่างนอก 101 60,698.00 77100,75051,23429,10014,39522,630218,10929 เมษายน 2559โรงเรียนได้ร่วมประชุมภาคี4ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อหาแนวทางในการจัดซื้อหนังสือเรียนให้ครบทุกคนโดยเลือกห้างร้านที่มีหนังสือเรียนตรงตามที่หลักสูตรกำหนด
53บ้านหนองแวงบ่อแก้ว  นายประดิษฐ์ นันทสมบูรณ์ 155 69,259.00 105137,15069,25939,54019,40530,800296,1544 พฤษภาคม 2559สั่งหนังสือเรียนและสำรวจหนังสือเรียนไว้ก่อนปิดภาคเรียน
54ดอนขีวิทยา  นายนิวัฒน์ พิมแสง 115 55,000.00 8499,00047,80129,16014,67019,710210,34130 เมษายน 2559
55นางามแก่นลำดวนวิทยา  นายสวาท น้อยเสนา 138 51,977.00 10193,55055,23734,92017,41523,640224,76213 พฤษภาคม 2559หนังสือมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการในการสั่งซื้อ ส่งหนังสือไม่ทันกำหนด
56ยางคำวิทยา  นายวิสันต์ ไชยพิมพ์ 143 96,203.00 112149,90071,98042,27020,46533,380317,99526 เมษายน 2559
57ชุมชนบ้านป่าแดง  นายศราวุธ ศรีประภา 185 102,046.00 126118,10078,56544,40023,05029,840293,95522 เมษายน 2559การจัดส่งหนังสือที่เป็นขององค์การค่าคุรุสภา จะมีการจัดส่งช้ากว่าสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เป็นประจำ
58บ้านหนองขาม  นางกชภรณ์ เนื่องโสม 111 71,741.00 8498,80047,87729,04014,48019,660209,85718 เมษายน 2559
59บ้านเว่อวิทยานุกูล  นายสุพเมธ พลเสน 50 17,976.00 3439,80018,75511,6405,6807,91083,78518 มีนาคม 2559หนังสือที่สั่งซื้อ ทางร้านไม่สามารถจัดส่งให้ครบได้ในคราวเดียวกัน ต้องนัดส่งเป็นคราว ๆ ไป เนื่องจากหนังสือขาดแคลน โรงเรียนจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรายการหนังสือในบางรายการเพื่อให้ได้ครบตามจำนวน และทันตามกำหนด
60โคกคำวิทยา  นายประยูร มังสังคำ 226 154,000.00 179273,850119,76270,14033,47558,660555,88729 เมษายน 2559
61บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์  นายเกรียงไกร กิ่งแก้ว 39 22,291.00 3642,20019,73412,3606,0708,39088,75424 กุมภาพันธ์ 2559
62เชียงสาศิลปสถาน  นายอำนาจ หารัญดา 155 103,523.00 117171,55078,01845,24021,63537,180353,62310 พฤษภาคม 2559ควรเพิ่มงบประมาณในส่วนของแบบฝึกหัดหรือแบบฝึกทักษะในทุกกลุ่มสาระเรียนรู้
63ท่าคันโทวิทยายน  นายเกษม ศรีสุธรรม 449 292,510.00 325380,950220,145123,27061,19096,050881,6052 พฤษภาคม 2559
64ท่าเมืองสำราญวิทย์  นายไกรสวัสดิ์ แก้วคำหาญ 63 54,846.00 5565,40035,20319,44010,15513,050143,24828 เมษายน 2559
65นาตาลวิทยาคม  นายวัลลภ ภูจอมจิต 144 85,049.00 10194,35059,78535,40018,17523,840231,55013 พฤษภาคม 2559ควรเพิ่มการจัดสรรงบประมาณทั้ง 5 รายการ มากขึ้นกว่าเดิมตามฐานค่าใช้จ่ายปัจจุบัน
66บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170)  นายธานินทร์ วรรณสาร 53 29,076.00 3945,60021,59713,3206,4659,06096,04229 เมษายน 2559
67บ้านหนองแซง  นายสุวรรณ มูลปลา 590 258,655.00 371432,250239,980139,71068,440108,990989,37015 พฤษภาคม 2559
68บ้านโนนอำนวย  นายทำนอง ภูเกิดพิมพ์ 156 66,353.00 116107,60066,35340,20020,15027,190261,49315 พฤษภาคม 2559
69ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์  นายศรายุทธ เชื้ออัญ 177 74,167.00 126144,60078,34445,81022,60533,840325,19921 เมษายน 2559
70สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง  นายชาญ ยอดประทุม 51 25,393.00 3136,60018,19010,8005,4757,29078,35511 กุมภาพันธ์ 2559-
71ขอนแก่นวิทยาเสริม  นายสดใส ภูเนตร 284 208.90 217259,550141,85382,47040,15065,430589,45330 เมษายน 2559ไม่มีปัญหาในการจัดซื้อหนังสือ
72บ้านคำแคน  จ่าสิบเอกสุพจน์ แฝงศรีจันทร์ 38 17,795.00 2630,80015,4829,1204,6906,14066,23210 มีนาคม 2559
73กุดจิกวิทยาคาร  นายวีรศักดิ์ จันทะสงคราม 261 134,643.00 211268,550134,64378,87038,74060,790581,59313 พฤษภาคม 2559สำเร็จเรียบร้อยตามที่วางแผน
74บ้านโคกกลาง  นายพยุงค์ ทองคำ 121 42,210.00 7284,40039,50724,72012,14016,780177,54730 มีนาคม 2559
75บ้านแสนสุข  นายดำรง เสนาวัง 75 28,858.00 5362,20028,85818,2409,00512,370130,67331 มีนาคม 2559
76ยางอู้มวิทยาคาร  นายสุเนตร ทองคำ 344 208,280.00 223259,050149,37484,03041,39065,320599,1649 พฤษภาคม 2559ในการจัดหาจัดซื้อหนังสือเรียนนั้นเนื่องจากในแต่ละชั้นเรียนจะใช้หนังสือหลากหลายสำนักพิมพ์มาก ทำให้การจัดหาจัดซื้อหนังสือเรียนและการจัดส่งหนังสือเรียนอาจเกิดความล่าช้าได้
77คำบอนวิทยาสรรพ์  นายนิยม สวัสดี 34 26,890.00 2428,20013,7138,2804,1105,61059,91329 เมษายน 2559โรงเรียนจัดซื้อช้า หนังสือขาดต้องรอ
78ดงบังอำนวยวิทย์  นางพนาพร ภูจอมจิตร 164 86,359.00 116107,00061,11539,84019,58027,040254,57530 มีนาคม 2559หนังสือเรียนขององค์การค้าคุรุสภาได้รับช้าทุกปี ควรได้รับการแก้ไขให้นักเรียนได้ใช้ให้ทันเปิดภาคเรียน
79ดงสมบูรณ์ประชารัฐ  นายดาวเรือง สิงหราช 201 133,670.00 149216,75097,43057,36027,29547,060445,89520 เมษายน 2559
80ดงสวรรค์อุดมมิตร  นายจรัญ มุสิกา 50 25,043.00 4350,20022,26214,6407,0559,970104,12730 เมษายน 2559การบริการของคุรุสภาช้าให้บริการสู้บริษัทเอกชนไม่ได้
81บ้านชัยศรีสุข  นายนพพร นวลจันทร์ 44 31,749.00 3541,00019,36712,0005,8758,15086,3928 เมษายน 2559
82ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์)  นายจรัญ มุสิกา 45 25,700.00 4249,20022,68814,4007,0509,780103,11830 เมษายน 2559การบริการของคุรุสภาช้าให้บริการสู้บริษัทเอกชนไม่ได้
83ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล  นายนัฏฐพนธ์ ทองแสน 108 53,678.00 87103,40053,31130,72016,01520,630224,07621 เมษายน 2559จำนวนนักเรียนไม่นิ่ง ไม่ทราบว่าเปิดเทอมแล้วจะมีนักเรียนมาเพิ่มหรือลาออกอีกไหม
84บ้านกุดท่าลือ  นายบุญมา ภูมาศ 98 55,948.00 7285,40042,50725,32013,09017,030183,3476 พฤษภาคม 2559-
85หัวดงวิทยา  นายพานิชย์ ศรีหาเสนา 14 6,221.00 910,6005,8623,1201,5652,11023,25718 เมษายน 2559
86เนินลาดวิทยา  นายอภิชัย ศรีโท 60 36,652.00 4755,40027,58516,3208,21511,030118,5506 พฤษภาคม 2559
87คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา  นายธานี ภูสดศรี 316 200,759.00 232268,000155,87087,51043,52567,580622,48520 เมษายน 2559
88หน่อคำประชานุเคราะห์  ว่าที่ร้อยเอกเดชฤทธิ์ วรรณทอง 70 39,099.00 5362,40030,72918,3609,19512,420133,10416 พฤษภาคม 2559ไม่มี
89ป่าหวายศึกษา  นายสุรศักดิ์ ภูบัวเพชร 10 5,903.00 89,4004,7202,7601,3701,87020,1206 พฤษภาคม 2559
90ชุมชนกุดโดนวิทยาคม  นายวิโรจน์ ค้อไผ่ 142 102,454.00 118174,80082,30546,29022,79537,870364,0605 พฤษภาคม 2559
91หนองแวงประชาสรรพ์  นายเคน อาจดวง 179 104,049.00 123163,15081,67546,53022,83036,470350,65530 พฤษภาคม 2559
92หนองแวงม่วง  นายบัญญัติ ปรีพูล 56 27,000.00 3844,60021,65613,0806,4608,87094,66622 มีนาคม 2559
93นาค้อวิทยาคม  นายสุนทรา กุลาสา 0 0.00 142192,50092,80453,94026,29042,730408,264
94หนองปะโอประชาอุทิศ  นายสุริยา สุเพ็ญศิลป์ 130 72,086.00 9285,20051,00131,80015,85021,530205,3814 พฤษภาคม 3102หนังสือที่เราต้องการบางสำนักพิมพ์ขาดแคลนและไม่ผลิตแล้วทำให้ต้องเปลี่ยนไปใช้สำนักพิมพ์อื่นที่ไม่ตรงกับความต้องการ
95คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์  นายพินิจ อุดมถิ่น 38 13,172.80 2731,40013,5659,1204,3156,23064,63010 พฤษภาคม 2559
96คำมันปลาผดุงวิทย์  นางสาวภทรภรณ์ พลขันธ์ 42 22,326.00 3237,40016,68210,9205,2907,43077,72218 เมษายน 2559ปัญหา: บริษัท ห้างร้าน ส่งมอบหนังสือเป็นรายงวดๆ ข้อเสนอแนะ : ควรจัดส่งครั้งเดียวครบจำนวน จะได้ตรวจรับง่ายขึ้น
97หนองแสงวิทยา  นายวิโรจน์ ภูลวรรณ 47 21,050.00 3945,80021,59813,4406,6559,11096,60319 เมษายน 2559
98ยางเนียมพัฒนา  0 0.00
99หนองบัววิทยาเสริม  นายนรากร เสนฤทธิ์ 102 71,118.00 87122,35060,70633,75016,86026,930260,59629 เมษายน 2559
100นาสีนวลอุดมเวศม์  นายศักดิ์สิทธิ์ ชิงรัมย์ 47 32,467.00 3844,80022,31313,2006,6508,92095,88318 พฤษภาคม 2559
101ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา  นายจรัญ สมภาร 104 64,258.00 7488,20047,78526,28013,86017,610193,7359 พฤษภาคม 2559
102โนนสะอาดราษฎร์อำนวย  นางประสพสุข ศรีหงษ์ทอง 102 60,532.00 7090,60047,31526,55013,36520,450198,28021 เมษายน 2559
103หนองโนวิทยาคม  นายประกาย ภูขมัง 107 41,225.00 8498,40046,19928,80014,10019,560207,05917 มิถุนายน 2559
104หนองกุงไทยวิทยาคม  นายสรรเพชญ ภูกิ่งเงิน 152 124,414.00 10697,90058,72236,48018,01024,740235,8522 พฤษภาคม 2559-
105หัวหินราษฎร์บำรุง  นายพนานต์ อัมรานนท์ 16 10,246.00 1113,2007,7943,9602,1452,64029,73917 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
106โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์  นายวิศุตร์ เรืองเลิศ 96 51,772.00 7891,40041,84126,76013,12018,170191,29130 เมษายน 2559ควรเร่งรัดร้านค้าให้รีบส่งหนังสือให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกโรงเรียน
107คำใหญ่วิทยา  นายสมหวัง อ่อนราษฎร์ 106 55,363.00 7994,40053,03728,20015,02518,860209,5228 พฤษภาคม 2559
108ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์  นายบัญชา เสนาคูณ 101 70,712.00 83115,95058,27432,13016,05025,570247,97420 เมษายน 2559
109บ้านหาดทรายมูล  นายทองใส จันทะรัตน์ 95 54,068.00 6677,60036,61622,80011,35015,440163,80627 เมษายน 2559
110บ้านชัยศรี  นายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ 69 28,418.00 4857,20030,46217,0408,98011,420125,10225 เมษายน 2559
111พิมูลวิทยา  ว่าง 22 7,672.00 1618,8008,8245,5202,7403,74039,62419 เมษายน 2559
112โนนเตาไหหนองแก  นายบวร ภูแสงศรี 55 24,700.00 4250,60024,70015,3307,37511,630109,63510 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคใด ๆ การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
113เดชอุดมพิทยาคม  0 5 3,419.00 67,2003,9802,1601,1701,44015,95027 เมษายน 2559
114บ้านทรายทองวิทยาคม  นายมานิตย์ ทิพยพันธุ์ 112 53,138.00 7886,40044,83027,87013,47520,420192,99521 พฤษภาคม 2560
115หนองกุงศรีวิทยาคม  นายสวัสดิ์ เวียงอินทร์ 306 150,000.00 221284,750152,75586,61041,89071,740637,74518 เมษายน 2559
116ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง  นายพิจิตร ชินมาตร 207 94,166.00 147180,35094,16654,57027,07041,330397,48625 มีนาคม 2559หนังสือวิทยาศาสตร์ ป.1 ป.4 องค์การค้า สำนักพิมพ์ไม่จัดพิมพ์ ทำให้ทางโรงเรียนต้องเปลี่ยนแปลงบริษัทหนังสืออื่น
117สะอาดนาดีศิลาวิทย์  นายโกวิท ฉวีรักษ์ 104 47,272.00 8498,80047,27229,04014,48019,660209,2524 เมษายน 2559
118คำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)  นายนิกร นามโส 78 38,156.00 5260,80028,40017,7608,62012,080127,66011 เมษายน 2559
119สระแก้ววิทยานุกูล  นายชัชวาล ทัพพันธ์ 27 15,630.00 2631,20017,6649,3605,0706,24069,5346 มกราคม 2560
120โคกเจริญวิทยา  นายสราวุฒิ ประเสริฐสังข์ 48 17,169.00 3035,20017,16910,3205,0907,00074,77923 เมษายน 2559
121ประชารัฐศึกษา  นายสุรเนตร เนตรมุข 56 38,393.00 4249,60025,18714,6407,4309,880106,73711 พฤษภาคม 2559ไม่มี
122โคกเครือวิทยา  นายสาคร คำแสน 114 70,075.00 7290,50052,57327,45014,29520,680205,49813 พฤษภาคม 2559ไม่มี
123หนองโนวิทยา  นายอภิชัย ดาวดึงษ์ 157 51,117.00 6576,60036,96622,56011,34515,250162,72124 เมษายน 2559ไม่มี
124บ้านนางาม  นายสว่าง ชินโคตร 7 5,165.00 78,4005,1652,5201,3651,68019,1309 พฤษภาคม 2559
125หนองหอไตรราษฎร์บำรุง  นายดาวเรือง แก้วลี 32 19,074.00 2125,00013,5547,4403,9054,99054,8893 มีนาคม 2559เลือก บริษัท ห้าง ร้าน หน่วยงานหรือบุคคลที่มีความรับผิดชอบสูงในการดำเนืนการ ร้านตกเซ้ง
126สว่างกิจวิทยา  นางกาญจนา วรพันธ์ 60 36,555.00 4553,00025,72215,6007,82510,550112,6978 เมษายน 2559ไม่มี
127คำถาวรเจริญวิทย์  นางแสงไทย ดวงปากดี 63 35,582.00 5463,40028,85018,6009,20012,610132,66030 มีนาคม 2559ผลิตไม่ทันตามกำหนด หนังสือล่าช้า
128เสริมเสาเล้าวิทยา  นางจินตนา คำก้อน 13 8,094.00 1517,8009,1415,2802,7353,55038,50623 เมษายน 2559ซื้อหนังสือกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(อค.) ป.1 และ ป.4 ไม่ได้ เพราะหนังสือกำลังปรับปรุง
129หนองมันปลาวิทยา  นายไพจิตร ศรีโนนยาง 133 87,494.00 96140,50065,88537,23017,97530,490292,08025 มีนาคม 2559จำนวนนักเรียนไม่นิ่ง
130หนองแฝกหนองหว้าวิทยา  นายเฉลิม คงแสนคำ 112 45,000.00 8296,40045,05328,32014,09019,180203,04320 เมษายน 2559
131บ้านหนองไผ่  นายฐิติพงษ์ ข่วงสิมมา 69 20,821.00 5159,60028,17617,4008,42511,840125,44120 เมษายน 2559
132บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา  นางศิรารัตน์ นาถมทอง 24 13,899.00 2023,60011,3546,9603,5204,70050,1342 พฤษภาคม 2559
133ไชยวารวิทยาคม  นายธีระพงษ์ โชติจำลอง 82 44,815.00 6171,60033,46721,00010,37514,240150,68219 เมษายน 2559
134พรมลีศรีสว่าง  นางบุษบา นรินทร์รัมย์ 88 50,000.00 6475,20035,82222,08010,96014,960159,02213 พฤษภาคม 2559ทุกอย่างดำเนินการด้วยความเรียบร้อย
135หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์  นายนิพนธ์ ภูคงคา 162 83,325.00 133172,05083,32549,77024,21038,720368,07522 เมษายน 2559
136ท่อนสังข์วิทยา  นายทินกร ดีพลงาม 65 26,912.00 5362,40029,12618,3609,19512,420131,5014 พฤษภาคม 2559
137ไชยศรีเรืองวิทย์  นายจรินทร์ สีโท 85 50,000.00 5767,00031,99219,6809,78513,330141,78716 พฤษภาคม 2559
138หนองบัวชุม  นายคม เอกพันธ์ 52 27,983.00 4350,20022,18414,6407,0559,970104,04914 พฤษภาคม 2559
139ชุมชนหนองหินวิทยาคาร  นายภวัฒน์ มูลสาร 399 180,955.00 280322,800183,693105,24051,94081,400745,0739 พฤษภาคม 2559-
140นาบงวิทยา  นายสมนึก ไทยแท้ 275 63,000.00 109100,75060,97037,56018,59525,460243,33510 พฤษภาคม 2559
141หนองสวงวิทยาคม  นายวีระชัย มูลรัตน์ 250 105,968.00 173225,750105,96864,62031,06550,620478,023นักเรียนทำการย้ายเข้าย้ายออกนักเรียนในระหว่างปี
142คำโองวิทยา  นายวินัย วิชัย 67 76,797.00 6071,00035,80621,00010,75014,150152,70610 พฤษภาคม 2559คู่สัญญาบริการได้รวดเร็วหนังสือได้ครบ ดีมาก (สกสค.)
143นาอวนวิทยาสิทธิ์  นางสาวสุธาสินี ประสานวงศ์ 48 24,640.00 3743,80022,04212,9606,6458,73094,1779 ธันวาคม 2559อาจมีการเปลี่ยนแปลงหนังสือเรียนจากทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เมื่อปีการศึกษา 2558 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
144หนองแข้วิทยา  นายคม เอกพันธ์ 140 115,790.00 92112,60063,68334,44017,48025,880254,08329 เมษายน 2559ครูผู้สอนควรเน้นหนังสือเรียนหรือแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดและปฏิบัติมากๆ
145หนองใหญ่วิทยา  นางยุพิน เมืองฮาม 16 11,512.00 1416,6009,0344,9202,5403,31036,40428 กุมภาพันธ์ 2560
146นามูลสมบูรณ์วิทย์  นางวนิดา ศรีคำมูล 26 16,966.00 2428,20013,1368,2804,1105,61059,33630 เมษายน 2559ไม่มี
147บ้านหนองชุมแสง  นายอเนกบุญ นาชัยฤทธิ์ 226 118,000.00 156201,900104,14458,71028,97545,490439,21931 มีนาคม 2559ไม่มีอุปสรรคในการจัดซื้อครั้งนี้
148จินดาสินธวานนท์  นายทักษิน เชื้อสูง 231 111,675.00 142159,20085,35051,21025,15537,530358,4458 เมษายน 2559
149ห้วยยางดงวิทยา  นายสุพจน์ นาสมบัติ 84 57,868.00 6779,00038,99123,28011,73515,730168,7369 พฤษภาคม 2559
150คำขามวิทยา  - 100 55,568.00 8296,20045,03428,20013,90019,130202,4649 พฤษภาคม 2559
151ภูฮังวิทยาคาร  ินายสุนิต โพธิ์พรม 162 91,734.00 123115,05076,22043,20022,27529,070285,8154 เมษายน 2559ไม่มี
152สำราญ - ประภาศรี  นายเก่ง มัธยมนันทน์ 117 40,506.00 6880,60041,81623,88012,31016,070174,6764 เมษายน 2559ไม่มี
153สายปัญญาสมาคม  ว่าที่ ร.ต.วิชัย เนตรมุข 218 97,290.00 146191,70097,29055,38027,58043,040414,9902 พฤษภาคม 2559โรงเรียนมีการประชุมภาคี 4 ฝ่าย แลพเร่งดำเนินการอย่างเป็นระบบ และทันเวลา และแก้ปัญหาการสั่งซื้อที่ล่าช้าจนสำเร็จ
154ไทรทองวิทยาคาร  นายประเสริฐ อาสนทิพย์ 53 28,760.00 4147,80020,56213,9206,6659,49098,4373 พฤษภาคม 2559
155บ้านชาดวิทยาคาร  นางไพบูลย์ โนนศรี 76 40,468.00 5160,00029,11617,6408,80511,940127,50118 เมษายน 2559
156น้อยดอนข่าประชาสามัคคี  นายอวิรุทธ์ มูลเอก 64 48,694.00 4452,20026,83815,4808,01010,410112,93811 พฤษภาคม 2559
157โคกประสิทธิ์วิทยา  นายฤทธิรงค์ นาถมทอง 146 68,089.00 106125,30068,08939,12019,64029,090281,23928 เมษายน 2559
158โนนชัยประชาสรรค์  นายอารมณ์ จารุทรัพย์สดใส 44 23,866.00 3541,00018,65612,0005,8758,15085,6814 พฤษภาคม 2559
159หนองเม็กวิทยา  นางรุ้งเพ็ชร หัตถามาศ 41 22,915.00 3440,20019,48711,8806,0608,01085,63729 มีนาคม 2559เตรียมการก่อนได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งร้านค้าและหนังสือเรียน
160บัวสะอาดส่งเสริม  นายสมควร ศรีชมภู 72 50,248.00 5982,95041,53122,89011,44018,260177,07129 พฤษภาคม 2559ทางโรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม ได้รับงบประมาณค่าหนังสือเรียนน้อยไม่พอซื้อแบบฝึกหัด
161หนองคูวังเดือนห้าวิทยา  นายวีรเดช นรินทร์รัมย์ 17 7,358.00 1618,6008,2025,4002,5503,69038,44210 พฤษภาคม 2559-
162บ้านสีสุก  นายพันธ์ศักดิ์ เนื่อง ณ สุวรรณ 12 2,145.00 910,8006,3643,2401,7552,16024,3194 พฤษภาคม 2559
163โนนศิลาสว่างวิทย์  นายประเจน ทบวอ 154 90,441.00 9084,90060,26932,04016,98021,450215,63929 มีนาคม 2559ไม่มี
164ท่าแห่วิทยาคม  นายสำเริง สุจิตตกุล 132 94,100.00 10596,35054,48435,76017,24524,350228,18924 มีนาคม 2559
165โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์  นายมิตรประชา ทะรังศรี 74 28,562.00 6376,45037,49622,98010,97517,520165,42113 พฤษภาคม 2559
166วังยางวิทยาคาร  นายถาวร แสนพันดร 139 60,470.00 97110,35056,57634,80016,68525,830244,24113 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนที่เป็นของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งช้ากว่ากำหนด
167ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม  นายธนา กมลตรี 29 15,478.00 2731,40013,6779,1204,3156,23064,7425 พฤษภาคม 2559เป็นหนังสือของกรมวิชาการ ไม่เพียงพอต่อการสั่งซื้อ ต้องรอส่งมอบงวดสุดท้าย
168กุดฆ้องชัยวิทยา  นายธนา กมลตรี 80 41,101.00 6475,20035,45522,08010,96014,960158,65528 เมษายน 2559
169เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา  นายศักดิ์สิทธิ์ ภูพลผัน 192 115,299.00 142132,10082,93749,44025,03033,380322,88720 เมษายน 2559-
170ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา  นายเทอดเกียรติ์ ขูรูรักษ์ 145 87,035.00 10295,30061,31835,76018,37024,080234,82816 พฤษภาคม 2559
171โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม  นางเกศรา ทะรังศรี 0 0.00 6880,40040,58223,76012,12016,020172,882
รวม 19,802 10,597,391 15,31717,901,0509,370,9885,541,9302,743,0804,054,43039,611,478
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน