สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอนันต์ พันนึก
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1เมืองเกษตรวิสัย  นายอุดมศักดิ์ ดีโสภา 298 166,664.00 200186,200118,06769,72035,39047,050456,42718 เมษายน 2559
2วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)  นายมนตรี รัตนตรัยวงศ์ 622 448,000.00 465433,750271,380162,60083,075109,6001,060,40520 พฤษภาคม 2559ปัญหา/อุปสรรค -โรงเรียนทำการสั่งซื้อหนังสือไปแล้วแต่เวลาเปิดภาคเรียนมีนักเรียนย้ายเข้าเพิ่มทำให้ต้องซื้อหนังสือเพิ่มเติมอีก
3บ้านป่ายาง  นายสุเมต ปราณี 122 72,611.00 8983,15053,95131,20016,02521,010205,33630 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
4บ้านหนองแวง  นายขจรศักดิ์ สำลี 177 106,214.00 172158,80094,12859,16029,17040,130381,38829 กุมภาพันธ์ 2559ไม่มีอุปสรรค
5บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น  นายเฉลิมพล หนองเรือง 123 76,463.00 8983,95056,78231,68016,78521,210210,4075 เมษายน 2559
6บ้านโพนโพธิ์หว้างาม  นางเพ็ญศรี ยาศรี 138 81,220.00 10093,00058,82834,80017,60023,500227,72813 พฤษภาคม 2559
7บ้านสะแบง  - 7 3,635.00 67,2004,2402,1601,1701,44016,21013 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
8บ้านกู่กาสิงห์  นายสิทธิชัย จันทะบุดศรี 323 175,968.00 222205,500125,07076,68038,16051,930497,3409 เมษายน 2559
9จตุรคามพัฒนา  นายมานิตย์ ประเดิม 532 336,000.00 361416,350235,559135,78067,115104,990959,79413 พฤษภาคม 2559
10เมืองบัววิทยาคาร  นายวรรณะ อุดมคำ 250 142,987.00 166154,30097,53957,72029,14038,990377,68930 เมษายน 2559 -
11บ้านหัวดงกำแพง  นายชาญวิทย์ ชุมศรี 63 32,103.00 4552,60023,77015,3607,44510,450109,6259042559 543
12บ้านสำราญนิวาสสามัคคี  นายทวี วงศ์นาค 128 70,833.00 103134,95071,07639,33019,95030,370295,67616 พฤษภาคม 2559-
13วัดบ้านโพนเงิน  นายกริชภูมิ โคตรเนตร 37 20,610.00 3440,00019,29011,7605,8707,96084,88016 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคใดๆ
14บ้านน้ำอ้อม  นายวิศาล นิวาสสิริพงศ์ 224 102,825.00 166201,700102,82561,32030,25046,340442,43513 พฤษภาคม 2559ไม่มี
15บ้านโนนจาน  นายชัยนรินทร์ สอื้นรัมย์ 76 42,712.00 5261,20029,61618,0009,00012,180129,99628 มีนาคม 2559
16บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย  นายช่วยศักดิ์ จันทะแสน 91 37,842.00 7385,20037,84224,84011,95516,920176,75716 พฤษภาคม 2559ไม่มี
17ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล  นายอำนาจ บุญทัน 257 154,379.10 184240,300114,68368,97033,44553,910511,30812 พฤษภาคม 2559
18บ้านคุยผงดงน้อย  นางสาวสุภัทรา แพไธสง 61 27,379.00 4148,40024,38114,2807,2359,640103,93628 มีนาคม 2559
19ไตรคามสามัคคี  นายสุพรรณ โฮมประเสริฐ 115 58,000.00 94113,50058,30334,56016,92026,110249,39321 มีนาคม 2559ไม่มีปัญหาใด ๆ
20บ้านผำโนนสว่าง  นายคิด อันไฮ 117 72,492.00 92115,90057,54934,35016,95526,330251,0846 พฤษภาคม 2559-
21บ้านดอนดู่เหล่าเสือ  นางสาวสุภัทรา แพไธสง 0 0.00
22บ้านโพนสะอาด  นางเณรัชรา ก้านจักร์ 102 92,200.00 7892,20045,84227,24013,88018,370197,5324 พฤษภาคม 3102ไม่มี
23บ้านหนองสังข์  นายวิชิต ก้านจักร 27 27,000.00 2327,00013,4757,9203,9155,37057,6806 พฤษภาคม 2559ไม่มี
24บ้านหนองกุง  นายสายทอง บุดดี 76 49,930.00 6070,60033,97720,76010,37014,050149,75730 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
25บ้านหนองเปลือยตาแสง  - 60 33,880.00 4148,60024,74314,4007,4259,690104,85821 เมษายน 2559
26บ้านหัวดอนชาด  นายบุญปลูก วงษ์แก้ว 102 57,817.00 7285,20041,80925,20012,90016,980182,0893 เมษายน 2559
27บ้านตลาดไชย  นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์ 71 45,682.00 5868,80036,35520,40010,55013,720149,82529 เมษายน 2559ไม่มีอุสรรค
28บ้านฝาง  นายสุผล เศษลือ 103 63,915.00 7182,95043,72725,89012,71019,290184,56729 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
29คุรุราษฎร์สามัคคี  นายอธิวัฒน์ ศรีเที่ยง 159 100,864.00 121153,05076,66545,03021,97034,690331,40512 พฤษภาคม 2559-
30บ้านเขวาใหญ่  นายวรากานต์ สมศิริ 42 26,054.00 3650,90026,05414,0107,02511,190109,1799 เมษายน 2559
31ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ)  นายประดิษฐ์ชัย มั่นคง 167 69,932.00 125115,15068,44042,84020,95529,100276,48511 พฤษภาคม 2559
32บ้านหนองช้าง  นายนิรุตต์ ดำรี 71 29,595.30 5666,00032,34419,4409,78013,140140,70413 พฤษภาคม 2559
33บ้านเหนือ  นางหทัยชนก คชพันธ์ 63 26,692.00 4755,40026,69216,3208,21511,030117,65729 เมษายน 2559
34บ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส  นายจีระ อินทรกลาง 44 26,755.00 2631,20017,9049,3605,0706,24069,77415 พฤษภาคม 2559ได้รับหนังสือล่าช้าเป็นบางวิชา
35บ้านอี่เม้ง  นายคำตัน พิมพ์สิงห์ 73 43,646.00 5564,60030,55218,9609,39512,850136,35712 พฤษภาคม 2559
36บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)  นายเชิดศักดิ์ เอกปริญญา 190 126,428.00 133175,45089,57850,43025,00039,320379,7783 พฤษภาคม 2559
37บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง  นายศุภวัฒน์ สุรแสน 162 106,644.00 119150,25076,78044,46021,94534,110327,54516 พฤษภาคม 2559
38สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม  นายบุญธรรม เหล่าบ้านเหนือ 346 229,766.00 240288,400162,76891,83045,32572,700661,02329 เมษายน 2559ไม่มีปัญหาใดๆ
39บ้านจานทุ่งโนนสังข์  นายสายยุธ เหลาเกิ้มฮุ้ง 95 45,761.00 7082,40039,16524,24012,13016,400174,33511 เมษายน 2559เรียบร้อบดี
40บ้านหัวหนองตาด  นางสาวดอกไม้ บุญเหลี่ยม 56 36,750.00 3945,80022,24313,4406,6559,11097,24830 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค์ใดๆเพราะมีการเตรียมการไว้เเล้ว
41บ้านดงครั่งใหญ่  นายอลงกรณ์ ศิริสิงห์ 170 60,000.00 110128,10067,71839,96019,47029,800285,04822 เมษายน 2559
42บ้านนกเหาะ  นายสมัย สุทธาโย 40 83,000.00 134165,20082,14649,59024,31537,760359,01118 เมษายน 2559
43บ้านดงครั่งน้อย  นายสมนึก โนริรัตน์ 226 103,878.00 159212,350103,87860,21029,46047,360453,25812 พฤษภาคม 2559-
44ทุ่งกุลาประชารัฐ  นายฐิติพงษ์ ละครรำ 131 89,732.00 95126,35061,83035,85017,44028,200269,67022 เมษายน 2559
45บ้านโพนแท่น  นางอัญญรัตน์ แสนภูมิ 194 126,868.00 141178,75091,50552,80026,13540,540389,7309 เมษายน 2559 -
46บ้านโพนทัน  นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง 179 89,350.00 130154,90082,02547,70023,46035,800343,88510 พฤษภาคม 2559-
47บ้านแสนสี  นายประยูรศักดิ์ ศิริกังวาฬ 218 207,576.00 143187,85093,49953,70026,04542,070403,1641 พฤษภาคม 2559การสำรวจหนังสือเรียน และยอดจำนวนนักเรียนไม่นิ่ง งบประมาณ 70% แต่สั่งซื้อ 100%
48วัดแจ่มอารมณ์  นางปรียานันท์ เหินไธสง 160 97,361.00 123152,15075,74345,45022,14034,720330,2039 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนยังไม่คงทีทำให้การจัดซื้อหนังสืออาจมีปัญหาเรื่องจำนวนหนังสือและงบประมาณภายหลัง
49บ้านหนองสระหงส์  นายนิวัติ สิทธิสาร 80 46,549.00 6171,80035,54021,12010,56514,290153,3156 พฤษภาคม 2559-
50บ้านโพนเงินโพนทอง  นายศิริชัย อุดมทรัพย์ 40 22,257.00 4046,80021,11413,6806,6609,30097,55413 พฤษภาคม 2559ได้มีการวางแผนล่วงหน้า ทำให้การดำเนินการเรียบร้อย
51บ้านหนองอ่างดอกรัก  นายปัญญา สุระโส 122 68,236.00 9386,35053,17932,28016,23521,820209,86423 พฤษภาคม 2559
52บ้านฮ่องทราย  นายเสน่ห์ เสาวพันธ์ 74 34,315.00 5463,40029,39418,6009,20012,610133,20416 พฤษภาคม 2559 การจัดซื้ออยู่ในช่วงปิดเทอมทำให้ล่าช้า เพราะติดต่อกับครูในโรงเรียนยาก
53บ้านไทรทอง  นายสรุศักดิ์ พลภักดี 34 17,355.00 3135,80014,64610,3204,7157,09072,57113 พฤษภาคม 2559
54บ้านโพนหิน  นายวุฒินันท์ คำมา 154 58,544.00 124112,60058,54441,52019,24028,460260,36416 พฤษภาคม 2559
55บ้านหนองไผ่ลุ่ม  นายชูชาติ พุทธอุดร 27 8,938.00 1719,8008,9385,7602,7453,93041,173
56บ้านเขวาตะคลอง  นายนาค โพลาลัย 188 92,321.00 145188,65092,32154,45026,61042,400404,43112 พฤษภาคม 2559 -
57ชีโนวาทธำรง  นายวินัย โพธิ์หมุด 91 50,000.00 6374,45040,10023,16011,51517,270166,49513 พฤษภาคม 2559 -
58บ้านเขวาหรดี  นายวิมล แสงหัวช้าง 130 90,965.00 102126,10064,42637,68018,35028,780275,33629 เมษายน 2559ที่ผ่านมาพบปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการจัดสรรงบประมาณล่าช้า จึงทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไปด้วย ส่งผลถึงการได้รับหนังสือของผู้เรียนไม่ทันเปิดภาคเรียน
59หนองพระบางตลาดม่วง  นายฟื้น สิทธิสาร 141 94,402.00 102129,90069,74538,58019,52029,480287,22531 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนบางวิชามีไม่ครบ
60เมืองปทุมรัตต์  นายดำรงค์ สีลา 496 250,000.00 332308,400192,078115,32058,09077,930751,81830 เมษายน 2559ไม่มี
61บ้านจานเหนือ  นายประมง บุญโพธิ์ 83 48,492.00 6576,20036,08822,32010,96515,150160,72325 เมษายน 2559-
62ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)  นายกาญจน์บัณฑิต โชติขันธ์ 0 0.00 186240,700117,05869,48033,63054,140515,008
63บ้านหนองบึง  นายสมศักดิ์ศรี ชราศรี 42 18,250.00 3035,40017,58010,4405,2807,05075,75012 เมษายน 2559
64บ้านหนองคูโคกเพ็ก  นายสมจิตต์ อิงอาจ 80 46,993.00 6172,20037,04721,36010,94514,390155,94230 มีนาคม 2559
65บ้านโพนงาม  นายเชาวน์วัศ ปิตุรงคพิทักษ์ 110 69,067.14 8498,80048,34729,04014,48019,660210,3278 เมษายน 2559
66บ้านโนนสะอาดหนองแต้  นายรัฐกิจ กอนจันดา 52 28,439.00 4148,20022,83814,1607,0459,590101,83310 เมษายน 2559-
67บ้านสระบัว  นายดำรง สีลา 158 67,629.00 106134,00067,62939,51019,36530,390290,89410 พฤษภาคม 2559หนังสือบางรายวิชาได้รับไม่ครบ ส่งช้า
68บ้านหนองมะเขือ  นายมงคล ภูศรีอ่อน 34 8,828.00 2934,00016,0999,9604,8956,76071,71419 เมษายน 2559ไม่มี
69บ้านเขวาโคกสวายโดด  นายวีระพัฒน์ วงษ์ชาดี 142 90,631.00 116153,90073,28943,83021,43534,390326,84410 พฤษภาคม 2559
70บ้านเขวาทุ่ง  นางสาวกัญญาภัทร สงค์ศรี 42 18,515.00 3237,80018,44711,1605,6707,53080,60720 เมษายน 2559
71บ้านภูดิน  นายสันติภพ โชติขันธ์ 61 24,880.00 4552,80024,88015,4807,63510,500111,29522 เมษายน 2559
72บ้านบัวขาว  นางกัลยาณี โชติขันธ์ 72 38,839.00 6070,40032,45620,64010,18014,000147,67620 เมษายน 2559
73หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่  นายพนมภูมิ ไชยแสน 138 60,499.00 9588,25054,32633,00016,62522,300214,5016 พฤษภาคม 2559
74ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)  นายวิทยา กาญจนศร 113 49,703.00 97118,15057,23735,34016,77527,030254,53230 มีนาคม 2559
75บ้านสวนปอ  นายอดุลย์ จันทร์ฝาง 78 46,614.00 5770,05035,50221,09010,36016,030153,03211 เมษายน 2559งบประมาณไม่เพียงพอต่อราคาหนังสือ
76บ้านสำราญหนองบาก  นายอภิชัย ปัดสำราญ 49 20,662.00 3844,60020,66213,0806,4608,87093,67229 เมษายน 2559ไม่มี
77บ้านโคกกลาง  นายบุญส่ง มะณีแสง 59 33,139.00 4957,80027,56217,0408,60511,510122,51728 มีนาคม 2559
78ประสิทธาราม  นายอ้วน ลือธิสาร 28 17,700.00 2630,80015,0359,1204,6906,14065,78512 เมษายน 2559
79บ้านดู่ฝายใหญ่  นายบุญสืบ โทนหงสา 142 92,121.00 116164,60072,76344,04020,62035,940337,96310 มิถุนายน 2559ครูผู้สอนสำรวจหนังสือช้า
80บ้านโพนสูง  นายณัฏฐนันท์ สีลา 80 45,000.00 6374,20036,21221,84010,95514,770157,97724 เมษายน 2559
81บ้านโพธิ์น้อย  ว่าที่ รต.เมธี ลาหล้าเลิศ 103 45,000.00 8397,40045,79828,56014,09519,370205,2235 เมษายน 2559
82บ้านขี้เหล็ก  นายสีดา บุตรนาแพง 133 74,180.00 10093,40059,57535,04017,98023,600229,5951 พฤษภาคม 2559หากไม่ได้รับหนังตามกำหนดเวลาโรงเรียนอาจได้รับหนังสือไม่ครบตามจำนวน
83บ้านพิลา  น.ส.พิมพ์อุไร หารตุ่น 36 20,285.00 2731,80016,0939,3604,6956,33068,2786 พฤษภาคม 2559
84บ้านนาแค  นายคอนสินธิ์ ทะวะลัย 42 20,013.00 3439,80019,00511,6405,6807,91084,0356 พฤษภาคม 2559
85บ้านโพนทอง  นายอกนิษฐ์ แสนภพ 57 22,383.00 4047,00022,38313,8006,8509,35099,3836 พฤษภาคม 2559
86บ้านโคกก่อง  นางศุภรัตน์ ฤาโสภา 50 32,610.00 4249,40023,88914,5207,2409,830104,87916 พฤษภาคม 2559
87บ้านจานใต้  นางเชอรี่ แก้วมงคล 77 29,657.00 5868,20033,07420,0409,98013,570144,86421 มีนาคม 2559
88บ้านโนนสวรรค์  นายสกล พรมราช 183 144,055.00 167203,950106,31261,77030,46046,780449,2726 มิถุนายน 2559
89บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)  นายภิญโญ หอมไกล 110 66,283.00 94129,10061,57435,64017,10028,510271,9242 พฤษภาคม 2559การร่วมมือกันของบุคลากรทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
90บ้านน้ำคำ  นายกาญจน์บัณฑิต โชติขันธ์ 64 31,115.00 4350,20021,93214,6407,0559,970103,79711 พฤษภาคม 2559 -
91บ้านหัวช้างเลิงแก  นางสฤฒาพร ปัสสำราญ 42 22,167.00 4249,40022,51214,5207,2409,830103,50210 พฤษภาคม 2559
92บ้านส้มโฮง  นายพันธวิทย์ ยืนยิ่ง 39 21,292.00 2933,80014,9959,8404,7056,71070,05016 พฤษภาคม 2559
93บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง  - 23 10,529.00 1619,20010,5295,7603,1203,84042,44916 พฤษภาคม 2559
94บ้านขามป้อม  นายประพงษ์ ทวีวรรณกิจ 84 53,518.00 6794,75042,78825,53012,11020,730195,90829 เมษายน 2559หากการจัดซื้อหนังสือล่าช้าจะทำให้โรงเรียนได้รับหนังสือไม่ครบ หรือไม่ได้ตามต้องการ การเร่งดำเนินการในปีนี้ คาดว่าจะได้รับหนังสือครบทุกรายการก่อนเปดภาคเรียน
95บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)  นายโสภณ พลสมบัติ 100 32,668.00 7588,20043,20725,92012,91517,550187,7921 เมษายน 2559-
96บ้านดงช้าง  นายสมพงษ์ อามาตย์ 84 47,918.00 5868,20033,68220,0409,98013,570145,47228 สิงหาคม 2559-
97บ้านโนนจาน  ว่าที่ พ.ต กฤษฎา ศรีชนะ 87 49,311.00 6373,60033,93021,48010,38514,620154,0154 พฤษภาคม 2559
98บ้านหนองขาม  นางธัญญลักษณ์ จันทะคาม 56 30,759.00 5058,40025,93117,0408,23011,600121,2018 เมษายน 2559
99บ้านม่วง  นายวชิร วงษ์ชาดี 202 117,686.00 138128,50080,99048,12024,44032,470314,52024 มีนาคม 2559
100บ้านค้อแสนสี  นายคำภู โกฎหอม 47 20,836.00 3743,40020,83612,7206,2658,63091,85116 มีนาคม 2559โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี
101บ้านตาจ่อยหนองสระ  นายสัญญา ชาวไร่ 124 69,362.00 86112,80055,90732,37015,81525,290242,18215 พฤษภาคม 2559หนังสือราคาแพงจัดซื้อได้ไม่ครบ ๑๐๐%
102อนุบาลเมืองพนมไพร  นายวิรัตน์ พวงช้อย 655 284,021.00 459430,450284,021161,88084,185108,7601,069,29627 เมษายน 2559
103บ้านดอนเจริญ  นายไสว ชานาม 104 53,120.00 6679,20044,92823,76012,87015,840176,5987 เมษายน 2559ไม่มี
104บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว  นายอำพร ชัยอาวุธ 43 21,209.00 3339,00019,74311,5205,8657,77083,8986 เมษายน 2559ไม่มี
105ดอนเสาโฮง  นางสุวณีย์ ขันโมลี 76 50,642.00 4964,15032,94718,5409,19514,410139,24210 พฤษภาคม 2559 -
106บ้านสระแก้วเจริญศิลป์  นายสมชาย ทองเสนา 114 48,877.00 8398,00051,10228,92014,66519,520212,20726 เมษายน 2559-
107บ้านโนนทรายสระทอง  นายพิชัย สีพลี 91 50,511.00 6880,40039,89823,76012,12016,020172,19810 พฤษภาคม 2559 -
108บ้านโนนม่วง  นายสนอง คูณคำ 50 22,891.00 3541,60022,89112,3606,4458,30091,59612 เมษายน 2559
109บ้านโพธิ์ใหญ่  นายจีรพงษ์ วงษ์สามารถ 224 144,116.00 172226,000112,15064,98032,01050,680485,82030 เมษายน 2559
110ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์  นายชัยรัตน์ ชลาชัย 138 78,756.00 9991,25054,11233,96016,64523,060219,02729 เมษายน 2559ไม่มี
111บ้านหนองกุงวิทยา  นายสิงขร ริโยธา 91 45,848.00 7082,40039,19924,24012,13016,400174,36929 เมษายน 2559ไม่มี
112บ้านโนนชัยศรีหนองแคน  นายสมบูรณ์ นนทะโชติ 66 32,813.00 4957,80027,81317,0408,60511,510122,7688 กันยายน 2559
113บ้านบัวงาม  นายประสาน วิเวก 22 12,000.00 1720,20010,6826,0003,1254,03044,03729 เมษายน 2559ไม่มี
114บ้านโพธิ์น้อย  นายพันศักดิ์ ช้อยชด 30 13,273.00 2731,40013,2739,1204,3156,23064,33817 เมษายน 3102
115บ้านดงมัน  นายสมมาตร เกาะน้ำใส 64 58,000.00 5059,00029,17517,4008,80011,750126,12510 พฤษภาคม 2559 -
116คำไฮสำโรงวิทยาคาร  นายนัฐวุฒิ ทองย่อ 145 82,174.00 119178,15082,17446,71022,83038,460368,32416 พฤษภาคม 2559
117บ้านนางเตี้ยไศลทอง  นายวีรชัย เอราวรรณ 48 20,351.00 3541,40020,35112,2406,2558,25088,49615 เมษายน 2559
118บ้านโปง(ประชาสามัคคี)  นายสุรจิต ศิริวัฒน์ 68 35,000.00 5261,40030,23818,1209,19012,230131,1786 มีนาคม 2560
119บ้านดอนคำ  นางสาวยุภาพร ไกรยะอุด 13 6,988.00 1012,0006,7493,6001,9502,40026,69916 พฤษภาคม 2559-
120ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา  นายสมชาย สายเชื้อ 147 94,947.00 103131,35066,36038,55018,97029,720284,95018 เมษายน 2559ไม่มี
121บ้านชาติ  นายชัยวัฒน์ พิมพ์สิงห์ 67 33,350.00 5362,20029,01318,2409,00512,370130,8288 เมษายน 2559ไม่มี
122บ้านโนนจิกหนองคู  นายบุญเหลือ สิงห์ธีร์ 57 31,760.00 5059,00028,34517,4008,80011,750125,29512 เมษายน 2559ไม่มี
123บ้านคำพระ  นายพนายุต กองสุข 43 24,336.00 4147,80021,51913,9206,6659,49099,39416 เมษายน 2559ไม่มี
124บ้านนานวลราษฎร์นิยม  นายบัวใส อุ่นเรือน 115 71,770.00 87121,55056,24433,27016,10026,730253,8941 พฤษภาคม 2559 -
125บ้านโนนศิลา  นางจารุวรรณ กุชโร 16 5,985.00 89,6005,9852,8801,5601,92021,94513 เมษายน 2559
126โนนไทยวิทยาคาร  นายวัฒนา ศรีพลัง 116 25,551.00 91131,35064,76735,55017,70028,690278,05712 พฤษภาคม 2559มีการโอนเงินให้โรงเรียนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างทันตามกำหนดเวลา
127ไตรราษฎร์วิทยา  นายไพรบูรณ์ วิสีปัต 6 4,000.00 33,6002,3551,0805857208,34013 พฤษภาคม 2559
128บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)  นางสมพิศ กิริยะ 28 14,282.00 2124,40010,7597,0803,3354,84050,41410 พฤษภาคม 2559
129บ้านคำแดง  นายบวร พิมพ์ภู 31 19,063.00 3339,00019,80711,5205,8657,77083,9626 พฤษภาคม 2559 - หนังสือองค์การค้า ได้รับช้า
130บ้านหนองฟ้า  นายเสนีย์ พนมศร 37 25,772.00 3237,80019,34811,1605,6707,53081,50810 พฤษภาคม 2559หนังสือองค์การค้า ล่าช้า
131บ้านหัวหนองกุดหลด  นายพึ่งพบ เนื่องขันตรี 46 36,039.00 3440,20020,21711,8806,0608,01086,3676 เมษายน 2559ไม่มี
132ปัญจคามประชาสรรค์  นายชัยพล ใจเมือง 209 117,639.00 143132,85081,97749,68025,03533,570323,11215 พฤษภาคม 2559 -
133บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์  นายสาคร กล้าหาญ 112 6,348.00 8498,80047,18829,04014,48019,660209,16813 พฤษภาคม 2559หนังสือค้างส่งโรงเรียน
134บ้านดอนบ่อดอนแฮด  นายสัมฤทธิ์ โฆษร 75 40,535.00 4755,20026,85316,2008,02510,980117,25829 เมษายน 2559หนังสือค้างส่งโรงเรียน
135บ้านหนองเหล็ก  นายสฤษดิ์ สัตนันท์ 84 49,075.00 6576,60038,32722,56011,34515,250164,08230 เมษายน 2559 -
136บ้านหนองทัพไทย  101 49,522.00 8490,20046,04429,58014,06021,510201,39410 พฤษภาคม 2559
137บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)  นายสถิตย์ โชติขันธ์ 131 81,425.00 4148,60024,24214,4007,4259,690104,3576 พฤษภาคม 2559-
138บ้านหัวนา  นายไชยยงค์ บัวศรีคำ 131 81,497.00 93111,85059,40434,47017,28025,820248,82425 พฤษภาคม 2559ปีที่ผ่านมา ร้านค้าไม่สามารถส่งหนังสือของ สกสค.ได้ทันตามกำหนด โดยให้เหตุผลหนังสือขาดตลาด โรงพิมพ์จัดส่งให้ไม่ทันตามกำหนด
139ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม  90 47,340.00 5970,20036,13120,88010,93514,010152,15614 พฤษภาคม 2559
140บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา  นายพิทักษ์ บัวแสงใส 146 87,532.00 113127,95066,14840,62019,64530,020284,38325 เมษายน 2559
141บ้านดอนดู่ดอนเจริญ  นายจีระศักดิ์ ถวิลไพร 37 15,603.00 3035,00015,60310,2004,9006,95072,65311 เมษายน 2559
142บ้านสมสะอาด  นายชำนาญ สมบูรณ์พันธ์ 48 28,257.00 3642,60021,25312,6006,4508,49091,39329 พฤษภาคม 2559
143บ้านนาชมดอนกลางวิทยา  นายประภาส กุดหอม 44 26,755.00 134169,30086,48549,98024,55038,410368,72515 เมษายน 2559ได้รับหนังสือล่าช้าเป็นบางวิชา
144บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)  นายอภิสิทธิ์ ถวิลไพร 138 87,593.00 108101,40067,38638,16019,92025,620252,48629 เมษายน 2559หนังสือขององค์การค้าฯ ผลิตช้าในปีผ่านๆมา
145บ้านดอนแดง  นายบุญตา ยมรัตน์ 65 26,992.00 4351,00026,01215,1207,81510,170110,11719 เมษายน 2559-
146บ้านท่าลาดวารีวิทยา  นายพงษ์เทพ ศรีจันทร์ 149 102,591.00 112143,60072,46941,94020,58032,430311,01912 พฤษภาคม 2559
147บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์)  นายวิชัย พนมโชติ 42 25,842.00 4046,60020,49013,5606,4709,25096,37015 เมษายน 3102-
148บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร)  นายทรงศิลป์ เสนาะ 131 72,762.00 9184,05050,60731,32015,46521,240202,68217 เมษายน 3102ไม่มี
149บ้านพนัสดงสว่างวิทย์  นายทองคำ ทองเอก 112 46,627.00 87101,80046,62729,76014,49520,230212,91210 มิถุนายน 2559
150บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)  นางพิศมัย สอนลา 196 95,035.00 150185,40095,03555,59027,30542,350405,6806 เมษายน 2559
151บ้านคูฟ้า  นายประภาพันธ์ วิเวก 63 33,854.00 5463,40029,46418,6009,20012,610133,2741 เมษายน 2559
152เมืองสุวรรณภูมิ  นายอุดมการณ์ หลักคำ 1,030 410,000.00 695648,450415,481243,120124,315163,8501,595,21625 มีนาคม 3102
153อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ  นายสุทัศน์ อนุพันธ์ 655 312,500.00 415394,250291,928149,40080,92599,6001,016,1031 พฤษภาคม 2559ไม่มี
154ดอนแฮดวิทยา  นายบุญมี วันภูงา 19 5,800.00 1619,0009,6875,6402,9303,79041,0478 เมษายน 2559-
155บ้านสนาม  นางมยุรี สุวัติถิกุล 10 8,574.00 67,2004,6132,1601,1701,44016,58320 เมษายน 2559
156บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา  นายบรรพต พันธ์หินกอง 74 44,412.00 6070,60034,61120,76010,37014,050150,39130 เมษายน 2559ไม่มี
157บ้านน้ำคำน้อยวิทยา  นางนิภาวัลย์ สมสีไสย รักษาราชการแทน 1 818.00 11,2008183601952402,81330 เมษายน 2559ไม่มี
158บ้านนา  นายบุญสวน คำดี 121 65,470.00 10092,20053,00934,32016,84023,300219,66929 เมษายน 2559
159บ้านงูเหลือม  นายสมบูรณ์ สีสัน 102 50,004.00 79109,65050,00429,88014,11524,110227,75929 เมษายน 2559
160ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา  นาประจักษ์ ยอดภิรมย์ 88 51,442.00 7285,00041,24525,08012,71016,930180,96531 เมษายน 2559
161บ้านโพนยานาง  นางจันทร์เพ็ญ จันทร์วิเศษ 13 6,946.00 1315,4007,6684,5602,3453,07033,04331 มีนาคม 2559
162บ้านเม็กหางเหย  นายปฐมสิงห์ คำอ่อนสา 31 16,984.00 2529,40013,2458,6404,3055,85061,44031 มีนาคม 2559
163บ้านยางเลิง  นายเข็มทอง แสวง 80 45,151.00 6374,60037,42522,08011,33514,870160,31018 พฤษภาคม 2559
164บ้านหมอตา  นายประยงค์ ศรีบุญ 103 65,813.70 7892,20044,80327,24013,88018,370196,49320 เมษายน 2559
165บ้านดอกไม้  นายปัญญา นาเมือง 36 19,917.00 2428,00013,0038,1603,9205,56058,64318 พฤษภาคม 2559
166บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)  นางสาวภรณ์พิมล ศรีเจริญ 82 38,258.00 5564,80031,62719,0809,58512,900137,99222 เมษายน 2559
167บ้านภูงา  นายเข็มทอง แสวง 13 6,119.00 67,0003,2142,0409801,39014,62418 พฤษภาคม 2559 -
168จานเตยวิทยาประชาสรรค์  นายอุทัย ถนอมพล 362 225,231.00 206257,100131,16776,50037,50058,540560,80721 มีนาคม 2559 ไม่มี
169บ้านฮ่องสังข์  นายมนูญ ศรีสนาม 173 105,646.00 121150,65076,15644,97022,13034,340328,24621 มีนาคม 2559-
170บ้านสาหร่าย  นายสุระพันธ์ มูลทรัพย์ 130 81,025.00 88112,10056,60432,91016,17525,370243,15918 เมษายน 2559
171บ้านดอนแคน  - 6 5,400.00 1821,0009,3896,1202,9404,17043,61914 เมษายน 2559
172บ้านโนนตาด  นายแสวง ทอนศรี 64 22,907.00 4047,00022,90713,8006,8509,35099,90722 เมษายน 2559 -
173บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)  นายสัญญาศักดิ์ พิลาลัย 227 129,252.00 178164,30098,15161,20030,15041,520395,3211 พฤษภาคม 2559
174บ้านร้านหญ้า  นายสัมพันธ์ ภุหินกอง 63 35,854.00 4452,20026,37815,4808,01010,410112,47817 พฤษภาคม 2559
175บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์  นายสำราญ สุขหนองบึง 59 32,309.00 4451,80024,44915,2407,63010,310109,42923 เมษายน 2559-
176เบญจคามวิทยา  นายถาวร ยมรัตน์ 8 5,000.00 89,2003,7092,6401,1801,82018,54913 พฤษภาคม 2559หนังสือขาดตลาด
177บ้านโพนพอุง  นายสุระพงษ์ ยมรัตน์ 67 45,111.00 6677,00034,61822,44010,78015,290160,12825 เมษายน 2559-
178บ้านส้มโฮง  นายสุพงษ์ เวโน 39 18,309.00 2933,60013,5499,7204,5156,66068,04416 มีนาคม 2559ไม่มี
179บ้านโพนดวน  นายมานิส สลางสิงห์ 67 55,328.00 5969,60034,53620,52010,36513,860148,88130 เมษายน 2559โรงเรียนจัดซื้อหนังสือให้ครบทุกกลุ่มสาระ จึงใช้งบประมาณมากกว่าที่ได้รับจัดสรร
180บ้านหินกอง  นายไพบูลย์ พันธ์หนองหว้า 95 41,049.00 6688,80042,04924,93012,04519,740187,5646 พฤษภาคม 2559
181บ้านเล้าข้าว  นายธานินทร์ เห็มชนาน 58 20,829.00 3844,60020,82913,0806,4608,87093,83919 เมษายน 2559
182บ้านขัดเค้า  1 0.00 31 มีนาคม 2559โรงเรียนไม่มีนักเรียนไม่มีข้าราชการครู
183บ้านสองชั้น  นายสมพงษ์ วงศ์อาจ 98 46,211.00 7284,40039,37124,72012,14016,780177,4111 เมษายน 2559 -
184บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)  นายประดิษฐ์ สุดานิช 342 100,000.00 264240,600129,77688,92041,79060,810561,89612 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
185บ้านหัวช้าง  นายวรศักดิ์ ไหมพรม 104 45,156.00 7993,20045,15627,48013,88518,560198,28113 พฤษภาคม 2559
186บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)  นายวิเชียร บุตรบุญชู 196 98,000.00 144184,80097,10954,42027,32041,810405,4597 เมษายน 2559
187บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา)  นายทองสุข คุณมาศ 163 102,021.00 129196,55089,78150,82024,69542,210404,0562 พฤษภาคม 2559หนังสือขาดตลาด ทางร้านจึงส่งหนังสือช้า
188บ้านค้อโนนสว่าง  นายอนันต์ แก้วภูมิแห่ 97 28,000.00 7587,40037,32925,44012,15517,350179,67425 เมษายน 2559
189บ้านหนองบั่ววิทยา  นายบุญศรี จันสุระ 89 37,969.00 5968,60029,84319,9209,41513,610141,38813 พฤษภาคม 2559
190บ้านแดง  นายธวัชชัย มูลตรีภักดี 87 46,822.00 6879,60035,57923,28011,36015,820165,6394 พฤษภาคม 2559ห้างหุ้นส่วนที่นำเสนอหนังสือมีน้อยเกินไป
191บ้านน้ำคำน้อย  นายประวิทย์ เรืองศรี 90 47,159.00 6172,00035,81521,24010,75514,340154,15011 เมษายน 2559ไม่มี
192เมืองจำปาขัน  นายทองนาค มณีจักร์ 345 181,500.00 219244,850145,31281,81041,16061,760574,89230 เมษายน 2559
193บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์  นายสุวิทย์ สวาสดิ์วรกุล 72 34,978.00 5260,60026,13117,6408,43012,030124,83122 มีนาคม 2559ไม่มี
194บ้านเหล่าติ้ว  นายทรงสิทธิ์ เภาสระคู 141 79,988.00 99135,95065,94138,01018,85030,110288,86116 เมษายน 2559-
195บ่อพันขันวิทยา  นายมานิต ภูวชินพงศ์ 139 100,392.00 100137,90072,41738,97019,99530,600299,88216 พฤษภาคม 2559-
196บ้านปลาค้าว  นายอภิเชษฐ์ ชาญอุไร 38 15,980.00 2327,60015,9808,2804,4855,52061,86525 มีนาคม 2559ไมมีปัญหา
197บ้านหญ้าหน่อง  นางพชรพร ลีทัพไทย 24 8,000.00 1720,0009,9005,8802,9353,98042,69525 มีนาคม 2559ไม่มี
198บ้านยางเครือด่านน้อย  นายปฏิวัติ ดาศรี 112 33,945.00 95132,65060,18636,18017,32529,150275,49130 เมษายน 2559ไม่มี
199บ้านหนองยางหนองไผ่  นายสมชัย งามสาย 39 23,012.00 3136,80018,73110,9205,6657,34079,45625 มีนาคม 2559ไม่มี
200น้ำคำใหญ่วิทยา  นายอานนท์ นามเพ็ง 248 159.75 171228,850107,36964,14030,54550,890481,79411 เมษายน 2559
201ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม  นายสุรพล พรหมโคตร 145 84,620.00 110102,10063,49738,16019,17025,800248,72723 มีนาคม 2559
202หนองบัวคุรุประชาสรรค์  นายสมโภชน์ คำลอย 145 84.82 113105,35066,23839,48020,13526,620257,82325 เมษายน 2559
203ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี  นายเพชร สุ่มมาตย์ 96 6,138.00 7891,20041,18526,64012,93018,120190,07514 มีนาคม 2559
204บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)  นายสืบสกุล ชดช้อย 65 32,558.00 5059,00028,21317,4008,80011,750125,16319 เมษายน 2559
205ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์  นายอนิวัฒน์ มาแสวง 116 66,560.00 87106,65052,44531,92015,36524,380230,76010 พฤษภาคม 2560
206บ้านตาแหลวโนนหมากแงว  นายวิสุทธิ์ สุดหลักทอง 276 177,244.00 213288,450137,23180,73039,15064,020609,58116 พฤษภาคม 2559-
207เมืองทุ่งวิทยา  นายบรรจง สังฆะ 219 147,670.00 165202,250106,19261,17030,26046,350446,22211 เมษายน 2559การจัดส่งหนังสือเรียนควรจัดซื้อจัดส่งก่อนเปิดภาคเรียน
208ทุ่งศรีเมืองวิทยา  นายไพบูลย์ ศรีสระคู 147 88,238.00 98129,80065,56637,29018,59529,070280,32111 เมษายน 2559 -
209โพนขวาวพิทยาคม  นายสุภพ สอนสระคู 92 37,463.00 6475,20037,46322,08010,96014,960160,66330 เมษายน 2559
210หว่านท่าสมอวิทยา  นายอภิชาติ ดีกุดตุ้ม 82 46,716.00 5969,80034,51720,64010,55513,910149,42218 เมษายน 2559
211บ้านมหิงษาราม  นางเทียม รักษาธรรม 89 32,000.00 6779,00037,91223,28011,73515,730167,65729 เมษายน 2559
212ห้วยหินลาด  นายพชรกฤต เพ็งเหมือน 83 38,039.00 7587,20038,03925,32011,96517,300179,82430 เมษายน 2559ไม่มี
213หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา  นายวัชรพงษ์ ซ้ายโพธิ์ 77 38,591.00 5160,00027,83117,6408,80511,940126,21613 พฤษภาคม 2559
214จตุคามวิทยา  นายประเสริฐ แสงสุมาตย์ 90 51,307.00 5868,60034,64320,28010,36013,670147,55315 เมษายน 2559
215เมืองอารัมย์  นายระวี อาจหาญ 49 30,305.00 3339,40021,79411,7606,2457,87087,06919 เมษายน 2559
216บ้านขี้เหล็ก  นางปริญญาพร เลิศพันธ์ 66 32,608.00 5564,60030,21618,9609,39512,850136,02118 เมษายน 2559-
217บ้านโคกสำโรง  นางกุลธิดา นาเมือง 75 40,888.00 5463,00028,88218,3608,82012,510131,57218 เมษายน 2559-
218บ้านหนองแล้ง  นายพุทธ โคตรเทิ้ง 178 116,500.00 131160,85082,25448,30023,52536,790351,71918 เมษายน 2559-
219บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165  นายสุพล สิงห์สถิตย์ 145 84,972.20 114104,90061,67239,00019,00026,510251,08230 เมษายน 2559
220บ้านหนองแวง  นายถาวร จันทร์หนองหว้า 96 42,923.00 7992,40042,92327,00013,12518,360193,80831 พฤษภาคม 2559
221โสภาพพิทยาภรณ์  นายกิตติศักดิ์ บุคำ 225 94,433.50 154191,90091,63456,58026,99043,610410,7148 เมษายน 2559
222ดอนยางดอนสังข์วิทยา  นายณรงค์ เย็นเพชร 67 38,369.00 5362,40030,39118,3609,19512,420132,76630 เมษายน 2559ไม่มี
223บ้านโพนครกน้อย  นายเทพนคร กิตติวัฒนพล 30 11,660.00 1821,40011,0616,3603,3204,27046,41125 เมษายน 2559
224บ้านสระโพนทอง  นายสุพจน์ หินกอง 132 82,083.00 99113,05060,67436,00017,83526,510254,06920 มิถุนายน 2559
225บ้านคูดินทราย  นายวิเชียร แสงสุมาศ 135 78,710.00 91107,85054,92033,18016,11524,940237,00520 เมษายน 2559
226บ้านตังหมอง  นายกองสิน พิรุณห์ 38 21,497.00 2630,60015,5479,0004,5006,09065,7375 เมษายน 2559
227บ้านหนองอีเข็ม  นายอาวุธ ทองบุ 81 52,051.00 6081,10041,13822,95011,41518,050174,6538 เมษายน 2559
228เมืองอาจสามารถ  นายพูลทรัพย์ มานะดี 897 435,650.00 588547,800345,116205,200104,400138,4201,340,93613 พฤษภาคม 2559
229บ้านส่องอนามัย  นายธานินทร์ ข่อยแก้ว 67 30,062.00 4958,20030,06217,2808,98511,610126,13727 เมษายน 2559หนังสือได้ไม่ครบตามจำนวนที่สั่ง หนังสือขาดบางกลุ่มสาระการเรียนรู้
230บ้านสำราญ  นางสาวถิรนันท์ จิตสุข 113 46,766.00 7385,60040,93225,08012,33517,020180,96727 พฤษภาคม 3102ไม่มี
231ร่องคำหงษ์ทองวิทยา  นายมงคล น้อยอามตย์ 140 68,048.00 108143,50068,04840,65019,65532,020303,8735 พฤษภาคม 2559หนังสือได้ไม่ครบบางกลุ่มสาระการเรียนรู้
232บ้านบุ่งเบา  นายปริญญา นวลรักษา 37 23,527.00 3339,00019,89611,5205,8657,77084,05118 เมษายน 2559ไม่มี
233บ้านศาลา  นายปริญญา นวลรักษา 41 26,672.00 2934,60019,45110,3205,4656,91076,7465 พฤษภาคม 2559บางสาระอาจส่งมอบหนังสือไม่ครบตามจำนวนที่สั่ง
234บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา  นายสนิท กล้าหาญ 201 132,169.00 136198,90092,86352,83025,63543,190413,41828 มีนาคม 2559จำนวนนักเรียนไม่นิ่ง
235จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา  นายพิทักษ์ มุลาลี 49 27,000.00 4553,00025,37415,6007,82510,550112,34923 มีนาคม 2559การจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียน ควรเตรียมการให้ครบทุกสาระก่อนเปิดภาคเรียน
236บ้านกลอยโนนสมบูรณ์  นายปรีชา วงศ์หินกอง 59 23,187.00 4856,20025,93116,4408,03011,170117,77110 พฤษภาคม 2559-
237บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ  นายทรงวิทย์ กัญญาคำ 94 75,800.00 6576,40037,63822,44011,15515,200162,83322 มีนาคม 2559การจัดหาจัดซื้อหนังสือ ควรเตรียมการให้ครบทุกสาระก่อนเปิดภาคเรียน
238บ้านโนนแฮด  นายประเทือง ไชยบุศย์ 35 16,195.00 2529,80016,1958,8804,6855,95065,51030 เมษายน 2559หลายครั้งที่ทางห้างร้านมาติดต่อขายหนังสือส่วนมากแล้วพอส่งมอบหนังสือจะไม่ครบตามจำนวน ต้องรอไปอีกระยะถึงครบตามจำนวน
239บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา  นายเหรียญ หงษ์ทะนี 66 14,605.00 4350,60025,01614,8807,43510,070108,00131 มีนาคม 2559 อยากให้มีตัวเลือกที่หลากหลาย
240บ้านหนองหมื่นถ่าน  นายอุดม ศรีวงษา 62 33,139.00 5160,20028,00617,7608,99511,990126,95131 มีนาคม 2559
241บ้านหนองยาง  นายธวัชชัย มูลตรีภักดี 21 9,354.00 1821,0009,3546,1202,9404,17043,58431 มีนาคม 2559
242บ้านกระจายเหล่าสูง  นายธีระวิทย์ เสมอภาค 58 31,973.00 4957,40026,44016,8008,22511,410120,27513 พฤษภาคม 2559หนังสือที่สั่งซื้อได้ไม่ครบตามจำนวน แต่ก็ได้รับทันตามกำหนด
243บ้านหนองหัวคน  นางสุจิตรา พันธุ 101 46,000.00 87102,00046,33629,88014,68520,280213,18131 มีนาคม 2559
244สีสวาดเล็บขาว  นายประดิษฐ์ ขุมเงิน 88 498,060.00 6677,40036,35422,68011,16015,390162,9842 พฤษภาคม 2559-
245บ้านมะกอก  นายสมคิด อุบาลี 197 89,000.00 142181,30088,19152,74025,41040,930388,57129 เมษายน 2559
246บ้านทองหลาง  นายพรชัย แก้วพลงาม 68 44,256.00 4958,20030,85017,2808,98511,610126,92516 พฤษภาคม 2559-
247หนองขามวิทยา  นายประยูร ศรีวงค์ชัย 203 99,765.00 153218,85097,64558,47027,68047,720450,36518 เมษายน 2559
248บ้านแวงวังเซียม  ว่าที่ร้อยตรียุทธพงษ์ ดีพลงาม 80 47,728.00 5059,60031,49317,7609,37011,900130,1235 พฤษภาคม 2559
249บ้านหนองฮาง  นายปราโมทย์ หันตุลา 347 214,299.00 224264,400150,23685,08042,04066,660608,4165 พฤษภาคม 2559-
250บ้านเป้า  นางศศิธร พิมพา 73 36,601.00 6475,40036,60122,20011,15015,010160,36118 มีนาคม 2559
251บ้านเมืองคลอง  นายชูศักดิ์ สุทธิสงค์ 124 44,529.60 7082,00036,98024,00011,75016,300171,0305 พฤษภาคม 2559
252บ้านแขม  นายภาสกรณ์ ปัญญหาญ 135 75,367.00 10295,30061,41835,76018,37024,080234,92829 เมษายน 2559
253บ้านดงสว่าง  นายพิเศรษฐ์ พัฒนโชติ 45 23,161.00 3339,00019,40511,5205,8657,77083,560
254ชุมชนบ้านโพนเมือง  นายสากล ลำพาย 237 130,205.00 167154,45092,02557,60028,57539,030371,68030 พฤษภาคม 2559
255บ้านน้ำคำ  นางเพ็ญประภา สมันต์ศรี 34 19,477.00 3035,20017,00010,3205,0907,00074,61010 พฤษภาคม 2559การดำเนินการตามกำหนดเวลา
256บ้านโนน  นายชัยณรงค์ ชินเพ็ง 87 50,277.00 7284,80041,16124,96012,52016,880180,32115 พฤษภาคม 2559ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
257บ้านกอก  - 0 0.00 33,6002,4541,0805857208,439
258บ้านดงบัง  นางวัลภา พวงปัญญา 62 28,061.00 4350,40023,30414,7607,24510,020105,7294 เมษายน 2559-
259บ้านเหล่าบากสามัคคี  นายวีระ แพงวงศ์ 43 25,661.00 3237,80018,82411,1605,6707,53080,98421 เมษายน 2559-
260บ้านหนองนาหล้า  นายสมพร ดิษฐ์เจริญ 64 29,401.00 4654,00026,37415,8407,83010,740114,78431 มีนาคม 2559ไม่มี
261บ้านแจ้ง  นายสมใจ อุลมาน 131 83,768.00 113146,75071,26942,24020,42532,970313,65413 พฤษภาคม 2559
262บ้านท่าค้อ  นายชาญชัย โพธิจักร 76 42,527.00 6070,60033,21120,76010,37014,050148,99114 พฤษภาคม 2559สั่งหนังสือช้า หนังสือหมดสต๊อกก่อน ทำให้หนังสือมาไม่ทันเปิดเรียน
263บ้านโนนยางรัฐพัฒนา  นายเสน่ห์ วัชระกวีศิลป์ 16 6,846.00 1416,6007,8244,9202,5403,31035,19414 พฤษภาคม 2559
264บ้านกุดเขียว  นางสาวนิภาพร น้ำคำ 53 30,997.00 4148,60024,83014,4007,4259,690104,9456 พฤษภาคม 2559
265ชีโหล่นวิทยา  นายสมบูรณ์ ศรีวงษ์ 237 158,684.00 159207,450100,15359,34028,46546,510441,9184 พฤษภาคม 2559
266บ้านหัวนา  - 0 0.00 44,8003,0411,44078096011,021
267บ้านธาตุสามัคคี  นายเข็มชาติ นานานนท์ 43 35,400.00 3338,80019,08311,4005,6757,72082,67810 พฤษภาคม 2559การได้รับเงินโอนทันตามกำหนดเวลา
268บ้านขี้เหล็ก  นายทรงจิต สมุทรเขต 115 65,856.00 8094,40046,32227,84014,08018,800201,44229 กรกฎาคม 2559-
269บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)  นายวีระวัฒน์ เกตุมาตย์ 150 81,985.00 118108,70063,59240,44019,78027,470259,9826 พฤษภาคม 2559ไม่มี
270บ้านหนองย่างงัว  นายศักดิ์ชัย ประวิสุทธิ์ 106 48,404.00 7588,80045,34826,28013,48517,700191,61329 เมษายน 2559- แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ - กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
271บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)  นายสุวิทย์ คำพร 72 37.17 5362,40029,69618,3609,19512,420132,07129 เมษายน 2559ไม่มี
272บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์  นายประภาส พิลาภ 31 17,783.00 2428,20013,8338,2804,1105,61060,0333 พฤษภาคม 2559
273บ้านน้ำเงิน  นายประหยัด เชาว์ชาญ (รักษาการ) 27 12,654.00 2933,40012,6549,6004,3256,61066,58929 เมษายน 2559งบประมาณน้อย
274บ้านดู่  นายโกวิท สิทธิศักดิ์ 83 70,000.00 9385,35048,74131,68015,28521,570202,62612 เมษายน 2559
275บ้านดงเมืองจอก  นายวิเชียร อ่อนสองชั้น 177 149,104.00 142202,70092,48954,54026,22044,280420,22929 เมษายน 2559
276บ้านแคน(วันครู 2503)  ว่าที่พันตรีมานิตย์ ซาชิโย 367 242,680.00 274318,500179,279103,14050,61080,310731,83910 พฤษภาคม 2559 หนังสือเก่ายังใช้ได้ ไม่ควรจัดให้ทุกปี
277บ้านโหรา  นายสุทธิสม ดังก้อง 81 43,901.00 5058,80028,52517,2808,61011,700124,91510 พฤษภาคม 2559-
278บ้านหนองหว้า  นายเจสดา พรหมเวียง 59 24,651.00 4552,80025,31115,4807,63510,500111,7265 เมษายน 2559-
279บ้านหนองบัว  นายสุเมธ สาลำ 206 155,035.00 155196,45098,66357,72028,16544,500425,4982 พฤษภาคม 2559
280บ้านหนองเรือ  พันจ่าเอกศิล วงค์สันต์ 57 35,264.00 4249,40024,32214,5207,2409,830105,31222 เมษายน 2559-
281บ้านสำโรง  นางธิติมาพร จันทสิทธิ์ 30 18,795.00 1416,80010,2705,0402,7303,36038,20029 มีนาคม 2559ไม่มี
282บ้านขุมเงิน  นายเฉลิมชัย แสนยะบุตร 18 14,241.00 1821,20010,0976,2403,1304,22044,88729 เมษายน 2559
283บ้านหว่านไฟ  นายคุณาวุฒิ เขวาลำธาร 86 51,484.00 6880,60040,81323,88012,31016,070173,67325 มีนาคม 2559ไม่มี
284บ้านลิ้นฟ้า  นายมนตรี สิงห์ชา 63 32,448.00 5261,00027,73117,8808,81012,130127,55124 เมษายน 2559ไม่มี
285บ้านเหล่าฮก  นายสง่า ไตรมณี 101 58,298.00 7689,80045,00826,52013,49017,890192,70826 เมษายน 2559
286บ้านป่ายางวนาทิพย์  นายถาวร มูลมะณี 64 28,519.00 5260,80027,36717,7608,62012,080126,62710 พฤษภาคม 2559
287บ้านหนองหินน้อย  นายทินกร คลังจินดา 37 13,564.00 2732,00016,8679,4804,8856,38069,6122 พฤษภาคม 2559
288บ้านเมืองสรวง  นายดรุณ เกตุตากแดด 197 47,080.00 143177,65090,80353,10026,11540,520388,18829 เมษายน 2559-
289ชุมชนบ้านผำ  นางสุดารัตน์ อยู่ประไพ 239 110,464.00 171219,450110,46464,02031,37549,540474,84931 พฤษภาคม 3102
290บ้านข่อย  นายวิเชียร กันหาจันทร์ 146 98,456.00 97129,05067,76837,05018,59028,880281,33810 พฤษภาคม 2559
291หนองหินใหญ่วิทยา  นายชนันต์ชัย พัชรคำสุดที 191 137,329.00 145170,75086,86952,68025,46539,550375,31430 เมษายน 2559
292บ้านสูงยาง  ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ 79 50,591.00 6266,60037,47822,11010,86515,930152,98317 พฤษภาคม 2559
293บ้านคูเมือง  นายจักร์สิน สามารถ 135 82,525.00 105140,65066,24039,57019,07031,300296,8302 พฤษภาคม 2559ความเร็วของอินเตอร์เน็ต
294บ้านป่าดวนพังหาด  นางฉวีวรรณ พลสรี 59 32,340.00 5361,60026,57117,8808,43512,220126,70629 เมษายน 2559โรงเรียนไม่มั่นใจในการจัดซื้อหนังสือ เพราะเกรงว่าถ้าซื้อแล้วต้องเปลี่ยนหนังสือเรียนใหม่ หรือเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ โดยเฉพาะหนังสือของกระทรวง
295ดงเกลือวิทยา  นายพิสรร ปัดชาศรี 75 41,214.00 5362,20028,95718,2409,00512,370130,77217 พฤษภาคม 2559
296บ้านหัวนา  นายชนัฐพงศ์ ซื่อสัตย์ 111 60,576.00 88118,60059,30833,36016,25026,370253,88831 มีนาคม 2559การจัดซื้อหนังสือต้องจัดซื้อก่อนเปิดภาคเรียน เพราะนักเรียนจะได้มีหนังสือใช้ทันทีที่เปิดเทอม
297บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา  นางสาวศรัญญา สาลำ 49 21,101.00 5260,00022,54317,2807,86011,880119,56318 มีนาคม 2559-
298บ้านเหล่าหัวภู  นายสุเทพ ไชยเสนา 38 15,504.00 3035,00015,37610,2004,9006,95072,42629 มีนาคม 2559-
299บัวสูงบัวเงินวิทยา  นายณรงค์ ชัยปฏิวัติ 81 93,591.00 5969,20033,00420,2809,98513,760146,2291 เมษายน 2559
300หนองยางวิทยาคม  นางพนิดา วงศ์จำปา 120 76,501.00 84106,10054,94731,53015,74524,110232,43211 พฤษภาคม 2559ต้องการให้ทางรัฐบาลจัดสรรหนังสือเรียนที่เหมาะสมให้เลย ถ้าให้โรงเรียนดำเนินการเองค่อนข้างจะลำบากในการจัดสินใจเพราะหนังสือเรียนมีหลายแบบหลายบริษัท จึงยากแก่การตัดสินใจของครูผู้ทำการสอนในแต่ละรายวิชา
301บ้านหนองผือโนนค้อ  นายประยูร สิงห์พันธ์ 42 25,474.00 3440,20020,32011,8806,0608,01086,4709 พฤษภาคม 2559-
302สามขาพิทยาคม  นายสายสมุทร สหุนิล 387 170,443.00 283298,650170,443102,21049,97075,370696,64329 เมษายน 2559
303ชุมชนบ้านหมากยาง  นายคมกฤษ สุภารี 94 50,060.00 6779,00038,66323,28011,73515,730168,40824 มีนาคม 2559
304ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย  นายสุวิทย์ มณีวรรณ 213 142,939.00 139155,85087,66450,52025,31536,810356,1593 พฤษภาคม 2559
305บ้านโพนทอง  นายณฤทธิ์ สิทธิจันทร์ 86 47,427.00 5969,20032,63320,2809,98513,760145,85813 พฤษภาคม 2559
306บ้านหนองพลับ  นางมิญช์มนัส สลางสิงห์ 51 27,663.00 4249,00021,86414,2806,8609,730101,73427 เมษายน 2559โรงเรียนจัดซื้อหนังสือให้ครบกลุ่มสาระ ใช้งบประมาณมากกว่าที่ได้รับจัดสรร
307เมืองโพนทราย  นายดำรงค์ ขุมเงิน 175 84,221.00 130120,10071,81844,76022,12030,350289,1486 พฤษภาคม 2559-
308บ้านหนองบัวประชาสรรค์  นายประสงค์ ชื่นใจ 246 142,495.00 180166,40099,76562,04030,73042,050400,9859 เมษายน 2559อยากให้เนื้อหาหนังสือแต่ละปีเหมือนกันทุกๆๆปี
309บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง  นายจำนงค์ เชิงหอม 86 43,261.00 5868,40033,57620,16010,17013,620145,92616 พฤษภาคม 2559
310บ้านหนองสรวงหนองซำ  นายชยุต งามเกลี้ยง 52 24,919.00 3540,60017,51611,7605,4958,05083,42116 พฤษภาคม 2559
311บ้านหนองยาง  นายสมพร สุขสีดา 102 53,274.00 7082,60040,32024,36012,32016,450176,05019 พฤษภาคม 2559
312บ้านดอนหม่วย  นายอาคม บุตรหินกอง 15 12,000.00 1518,0009,9075,4002,9253,60039,8326 พฤษภาคม 2559
313ยางคำวิทยา  นายสมยศ ไชยโย 198 117,900.00 139156,95085,58250,49025,14036,960355,12221 เมษายน 2559
314บ้านเหล่าข้าว  นายสุทิน อักโข 125 47,809.00 87102,00047,80929,88014,68520,280214,65416 พฤษภาคม 2559
315บ้านสว่าง  นายประสงค์ ศรีสวัสดิ์ 158 63,646.00 115135,25070,27741,82020,28531,350298,98230 เมษายน 2559ไม่มี
316บ้านดอนขาม  นางรัตปราณี บัวทอง 60 21,139.00 4552,20020,72115,1207,06510,350105,45616 พฤษภาคม 2559ไม่มี
317สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์  นางสาวนิตยา บางโท 53 99,700.00 4047,20023,18913,9207,0409,400100,74913 พฤษภาคม 2559หนังสือที่สั่งซื้อกับหนังสือเรียนกับระบบทางไกลผ่านดาวเทียมบางวิชาไม่เหมือนกันทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีปัญหา
318บ้านโพนดวนสาวเอ้  นาย สมเกียรติ อำมะเหียะ 151 85,542.00 97115,75057,62235,28016,93526,680252,2676 พฤษภาคม 2559ไม่มี
319บ้านดงหมากไฟ  นายจำรัส เชิงหอม 207 125,816.00 148188,50091,77955,11026,78542,620404,79418 เมษายน 2559
320บ้านหัวดง  นายอนุพงษ์ บุญธรรม 102 55,518.00 6981,00038,24523,76011,74516,110170,8606 พฤษภาคม 2559
321บ้านเด่นราษฎร์  นายพรชัย จิตตเมตตากุล 181 81,515.00 129164,55081,51548,18023,57537,210355,0304 เมษายน 2559ไม่มี
322บ้านหนองคูณ  นายสรรเสริญ กลิ่นพูน 143 78,924.00 9891,10056,16634,08017,21023,020221,5764 เมษายน 2559ไม่มี
323บ้านดงเย็น  นายลิขิต สองศรี 89 51,801.00 6475,80038,08622,44011,53015,110162,96630 มีนาคม 2559คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการตามขั้นตอนจึงไม่มีปัญหาใดๆในการจัดซื้อ
324บ้านกอกแก้ว  นายพูนศรี โกกะบูรณ์ 121 97,345.00 88103,40050,05930,36015,07020,570219,4599 เมษายน 2559
325บ้านขมิ้น  นายสุดใจ ไชยา 5 4,318.00 67,2004,3182,1601,1701,44016,28829 เมษายน 2559
326ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)  นายประยงค์ รักษา 135 807,869.00 108101,00063,72037,92019,54025,520247,70029 เมษายน 2559
327บ้านขวาวคุรุประชาสรรค์  นายสุเทพ ชุมภักดี 57 15,000.00 4452,20026,89015,4808,01010,410112,9909 พฤษภาคม 2559
328ดอนกลอยวิทยาคาร  นายสุวิทย์ สุนทร 210 135,274.00 151187,45094,69255,92027,32542,740408,12722 เมษายน 2559
329สาวแหวิทยา  นายสำรวย ชื่นใจ 195 138,475.00 144179,90092,11053,55026,32540,960392,84516 พฤษภาคม 2559งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรค่าหนังสือไม่เพียงพอ โรงเรียนต้องใช้เงินในส่วนอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถซื้อหนังสือเรียนครบ 100%
330บ้านดอนแดง  นายกิตติวัฒน์ วลัยศรี 30 16,584.00 2327,20013,7838,0404,1055,42058,54828 เมษายน 2559-
331บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม)  นายสุภา ศรีชาเนตร 46 26,600.00 3136,80018,86910,9205,6657,34079,59415 เมษายน 2559-
332บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง  นายไชยวัฒน์ ไชยโย 76 45,813.00 5666,40034,03719,68010,16013,240143,51718 เมษายน 2559-
333บ้านธาตุจอมศรี  นายสุพรรณ นิ่มอนงค์ 103 37,312.00 6576,40037,31222,44011,15515,200162,50719 มีนาคม 2559 -
334บ้านวารีสีสุก  นายเสถียร หล้าแหล่ง 79 44,400.00 6475,00035,79221,96010,77014,910158,43230 มีนาคม 2559
335บ้านหนองไศล  นายวรรณธง สาคำไมย์ 148 75,905.00 120163,60075,90745,36021,72036,200342,78719 ธันวาคม 2558ไม่มี
336บ้านหนองจาน  ดร.เธียรชัย ข่าขันมะลี 96 54,536.00 7588,00041,27825,80012,72517,500185,30331 มีนาคม 2559ไม่มี
รวม 38,417 22,131,882 28,58032,980,00017,195,70410,243,0205,084,7107,370,20072,873,634
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน