สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพม. เขต 26  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1สารคามพิทยาคม  นายเกษม ไชยรัตน์ 0 0.00 2,8455,180,5002,888,8171,347,500624,3501,298,87511,340,042
2ผดุงนารี  นายมีศิลป์ ชินภักดี 4,503 3,025,000.00 3,1495,711,1503,136,6171,483,850688,0101,432,32012,451,94723 ตุลาคม 2559งบประมาณรายหัวน้อยกว่าจำนวนซื้อจริง
3มหาวิชานุกูล  นายกษม บุญบรรจง 210 146,567.00 149347,850157,39371,25032,97068,500677,96330 เมษายน 2559
4มหาชัยพิทยาคาร  นายบัณฑิต วิเท่ห์ 291 442,681.00 220401,200224,468104,40048,360100,580879,00830 เมษายน 2559
5แกดำวิทยาคาร  นายสงกรานต์ อุดทารุณ 180 173,000.00 121277,050112,49956,05026,05054,360526,00911 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนส่งช้า โดยเฉพาะหนังสือจากองค์การค้าของ สกสค.
6มิตรภาพ  นายบุญสงค์ อรรคฮาตสี 347 348,698.00 330605,700348,698157,90073,060151,7801,337,13825 มีนาคม 2559บริษัทห้างร้านจัดส่งหนังสือไม่ทันกำหนดเวลา เกิดความล่าช้าจึงทำให้นักเรียนได้รับจัดสรรหนังสือช้ากว่ากำหนด
7โกสุมวิทยาสรรค์  นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร 2,138 2,542,790.00 1,5192,758,7501,517,661717,050332,390691,8106,017,66116 พฤษภาคม 2559
8เขวาไร่ศึกษา  นายสมทรัพย์ ภูโสดา 1,013 989,109.00 6761,231,450688,246320,350148,420308,7452,697,21129 เมษายน 2559ควรดำเนินการตามกำหนดจะได้หนังสือทันเวลา
9เขื่อนพิทยาสรรค์  นายจิระศักดิ์ ปราณีนิจ 245 200,000.00 190440,550192,19089,85041,64086,645850,87513 พฤษภาคม 2559ไม่มี
10โพนงามพิทยานุกูล  นายเอกลักษณ์ บุญท้าว 126 107,804.00 100234,300107,80448,10022,24046,170458,6148 พฤษภาคม 2559
11วังยาวศึกษาวิทย์  นายบัณฑิต วิเทห์ 109 146,304.00 140326,700146,30466,90030,96064,330635,19418 พฤษภาคม 2559แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องการหนังสือเป็นจำนาณมากกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร
12กันทรวิชัย  นายจงกล เวียงสมุทร 826 493,073.00 5641,025,550566,128266,650123,580257,1552,239,06325 มีนาคม 2559
13เขวาใหญ่พิทยาสรรค์  นายสำรวย ทินพิษ 148 105,093.00 105244,650109,04350,05023,17048,160475,07330 พฤษภาคม 3102ไม่มี
14เชียงยืนพิทยาคม  นายเทพโกศล มูลไธสง 1,402 950,000.00 9341,706,800966,896444,400205,780427,8303,751,7069 พฤษภาคม 2559
15กู่ทองพิทยาคม  นายชัดสกร พิกุลทอง 126 93,560.00 94217,05093,45044,15020,48042,655417,78516 พฤษภาคม 2559รายการหนังสือบางสำนักพิมพ์ที่ต้องการ แต่สั่งซื้อแล้วไม่ได้ จึงต้องเปลี่ยนสำนักพิมพ์ใหม่ เพื่อให้ได้หนังสือครบตามรายการทั้งหมด
16บรบือ  นายนิพนธ์ ยศดา 2,055 1,452,000.00 1,4672,682,6001,517,105698,600323,450672,3955,894,15018 พฤษภาคม 2559-
17บรบือวิทยาคาร  นายประเทือง พลเสนา 2,101 2,150,000.00 1,5222,777,6501,563,554722,950334,840696,3156,095,30911 พฤษภาคม 2559ไม่มี
18เหล่ายาววิทยาคาร  นายสมาน เรืองฤทธิ์ 300 190,103.00 191441,750190,10389,95041,71086,840850,35313 มิถุนายน 2559อุปสรรค คือ เงินที่รับจัดสรรแค่ 70 เปอร์เซนต์ แต่การสั่งซื้อหนังสือต้องสั่ง 100 เปอร์เซนต์
19โนนแดงวิทยาคม  นายสมัย ศาลาจันทร์ 281 26,500.00 208483,300215,09898,70045,72095,090937,90816 พฤษภาคม 2559โรงเรียนดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้
20ยางวิทยาคม  นางพิศมัย จำนงพิศ 299 233,244.00 224410,150233,244106,85049,460102,795902,49922 เมษายน 2559
21โนนราษีวิทยา  นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ 140 146,000.00 133310,200138,25763,50029,39061,075602,42210 พฤษภาคม 2559
22หนองม่วงวิทยาคาร  นายสำอางค์ จันทนนตรี 136 137,000.00 101235,350105,93748,15022,29046,330458,0578 พฤษภาคม 2559
23นาเชือกพิทยาสรรค์  นายเกษม ไชยรัตน์ 1,971 1,668,640.00 1,5432,817,7001,584,743733,500339,690706,3256,181,95817 มีนาคม 2559มีปัญหาในการได้รับหนังสือการงานอาชีพ
24ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายไพรวัลย์ ผลชู 201 194,154.00 197459,450206,80194,05043,53090,460894,29111 พฤษภาคม 2559ควรส่งเสริมให้สถานศึกษาหรือครูสามารถจัดทำหนังสือเรียนเองอย่างมีประสิทธิภาพได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือก
25พยัคฆภูมิวิทยาคาร  นายประพันธ์ ขันโมลี 2,890 3,100,000.00 2,1713,956,3002,205,2091,029,300476,850991,8858,659,54414 พฤษภาคม 2559-
26วาปีปทุม  นางชนิสรา ดวงบุบผา 3,303 3,191,693.00 2,2894,171,8002,334,8831,085,400502,8301,045,9059,140,81812 พฤษภาคม 2559
27ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายไพทูล พรมมากุล 340 311,580.00 259468,700255,811121,70056,450117,5651,020,2269 พฤษภาคม 2559
28ประชาพัฒนา  นายเอกลักษณ์ บุญท้าว 345 453.93 212491,250213,968100,15046,42096,605948,3939 พฤษภาคม 2559
29นาดูนประชาสรรพ์  นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุล 1,424 665,290.00 1,0071,831,5501,013,605476,250220,710459,2504,001,36525 เมษายน 2559
30ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์  นายประสิทธิ์ ชาญศิริ 322 321,180.00 274505,000289,992131,80060,940126,5101,114,24218 พฤษภาคม 3102
31นาภูพิทยาคม  นายเชาวัศ ปัดสำราญ 431 364,000.00 333606,750339,281157,85073,130152,1201,329,131ไม่มี
32มัธยมยางสีสุราช  นายlศักดา สวัสดิ์สละ 560 567,988.00 426775,950430,222201,85093,520194,5451,696,08720 เมษายน 2559ในปีที่ผ่านมา ในการจัดซื้อหนังสือเรียนประสบปัญหาส่งล่าช้า ไม่ทันกำหนดเปิดภาคเรียน
33กุดรังประชาสรรค์  นายมนตรี ลุนสมบัติ 122 151,479.00 99229,950101,18946,95021,75045,240445,07911 มีนาคม 2559
34นาโพธิ์พิทยาสรรพ์  นายสนิท แนบกลาง 345 247,000.00 258468,600257,502121,80056,460117,5101,021,87221 เมษายน 2559
35ชื่นชมพิทยาคาร  นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติ 428 480,000.00 365673,700391,503175,90081,310168,7551,491,16812 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคเนื่องโรงเรียนดำเนินการตามระเบียบ ขั้นตอน แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง อย่างเคร่งครัด
รวม 29,658 25,361,984 24,41545,506,95024,844,22111,573,6505,361,91011,153,43098,440,161
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน