สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.อำนาจเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายธนัญชัย สายสุด
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1อนุบาลอำนาจเจริญ  นายประยูร เหมือนเหลา 0 0.00 1,2301,151,100748,900432,360223,320290,8502,846,530
2เมืองอำนาจเจริญ  นายพลชัย โสภากันต์ 1,030 598,722.50 714669,900450,619252,000131,250169,2601,673,0295 เมษายน 2559
3ไทยรัฐวิทยา 91(โคกจักจั่น)  นายบุญส่ง ลันดา 44 27,596.00 3237,80019,85311,1605,6707,53082,01326 เมษายน 2559
4โพธิ์ศิลานาหว้า  นายสุวิช จำปานนท์ 120 52,276.00 87103,00052,27630,48015,63520,530221,92113 พฤษภาคม 2559
5บ้านโนนโพธิ์  นายประยงค์ วรรณเสน 21 11,546.00 2124,60011,5467,2003,5254,89051,76130 เมษายน 2559-
6นาห้วยยางสองคอน  นายอุทาน มรกตเขียว 87 45,000.00 6070,80035,32720,88010,56014,100151,66710 พฤษภาคม 2559-
7ชุมชนบ้านน้ำปลีก  นายสมัคร พันสี 286 185,905.00 241227,550154,66585,92045,66557,490571,29010 พฤษภาคม 2559-
8บ้านดงบังพัฒนา  นายบุญมี พันธ์เจริญ 41 20,310.00 2428,40014,1458,4004,3005,66060,90530 เมษายน 2559
9บ้านคำสร้างบ่อ  นายตระกูล พระสุรัตน์ 78 41,506.00 5565,00033,66519,2009,77512,950140,59014 พฤษภาคม 2559
10บ้านดอนดู่  ว่าที่ร้อยตรีพีระพงษ์ สิงห์จันทร์ 88 33,466.00 6070,60033,46620,76010,37014,050149,24614 พฤษภาคม 2559
11บ้านไก่คำ  นายรณรงค์ โหมดม่วง 233 141,856.00 171220,750111,62664,11031,39049,740477,6162 กรกฎาคม 2559หนังสือที่สั่งซื้อจากองค์การค้า ของ สกสค. จัดส่งช้าทุกรายการ
12บ่อบุโปโล  นายประยูร ลัทธิรมย์ 237 162,035.00 169224,050108,78263,75031,06050,060477,7023 พฤษภาคม 2559-
13บ้านไร่สมบูรณ์  นางสมหวัน มิตรตระกูล 98 54,124.00 7284,80040,59924,96012,52016,880179,75918 เมษายน 2559
14บ้านสามัคคีพัฒนา  นายสิทธิพงษ์ วรรณพัฒ 61 32,170.00 4653,80023,84815,7207,64010,690111,69813 พฤษภาคม 2559ไม่มี
15โคกศรีหนองคลอง  นางอัสนีย์ อุปนิสากร 66 33,851.00 6575,60031,16521,96010,39515,000154,12011 พฤษภาคม 2559ไม่มี
16บ้านโคกค่าย  นายพงษ์สยาม มาสุข 13 9,400.00 1416,8009,7575,0402,7303,36037,68715 พฤษภาคม 2559ผ่านลุล่วงไปด้วยดี ทันสำหรับใช้ในการเปิดภาคเรียน
17บ้านโนนหนามแท่ง  นายจรูญ สายสุด 79 43,693.00 5868,20032,25520,0409,98013,570144,04514 พฤษภาคม 2559
18โสกโดนคำไหลคำเตย  นายวิชาญ ใจเอื้อ 131 74,097.00 9285,00050,71531,68015,66021,480204,53513 พฤษภาคม 2559
19บ้านทับเมย  นายวิเศษ เห็มสุข 77 36,440.00 5766,40029,26719,3209,21513,180137,38210 พฤษภาคม 2559
20ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม  นางนวพรรณ ออทอง 66 39,944.00 5160,20030,26117,7608,99511,990129,20630 มีนาคม 2559
21บ้านเจริญสามัคคี  นายอภิสิทธ์ ต้องสู้ 80 46,065.00 6779,00037,85723,28011,73515,730167,60230 พฤษภาคม 2559
22มิ่งมงคล  นายสัมพันธ์ มูลสิงห์ 104 51,024.00 7386,20044,09825,44012,90517,170185,8134 พฤษภาคม 2559
23นาผือโคกกอก  นายเถลิง โทบุดดี 201 132,406.00 156247,800110,47262,10029,88052,590502,8426 พฤษภาคม 2559-
24บ้านกุดปลาดุก  นายจรรยา กุติการ 238 210,590.00 163228,850113,82863,06031,32550,370487,43311 เมษายน 2559หนังสือที่สั่งสือจาก สกสค. จัดส่งล่าช้า (วิชา ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์)
25บ้านวังแคน  นายกฤษณพงศ์ สายวรณ์ 36 23,441.00 3238,20020,35211,4006,0507,63083,6328 เมษายน 2559
26โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง  นายสมพงษ์ สุรารักษ์ 95 53,772.00 7082,00038,61324,00011,75016,300172,66330 เมษายน 25591. งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนไม่เพียงพอ 2. การจัดส่งหนังสือเรียนควรให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน
27บ้านโคกสูง  นายกฤตมนูญ ศรีโคตร 22 15,003.00 2023,40011,0976,8403,3304,65049,31727 พฤษภาคม 2559
28บ้านนาเรือง  นายอนุชิต ดิษฐะเนตร 65 33,882.00 5968,80030,78420,0409,60513,660142,88927 เมษายน 2559
29บ้านเหล่าหนาด  นางบุญน้อม กลมพันธ์ 39 23,743.00 3743,20019,23112,6006,0758,58089,68613 พฤษภาคม 2559
30บ้านโคกช้างฮ้าย  นายสุภาพ ผ่านแสนเสาร์ 92 51,494.00 5565,00032,86519,2009,77512,950139,7909 พฤษภาคม 2559การย้ายมาเข้าเรียน หรือการแจ้งเข้าเรียน ไม่เป็นไปตามกำหนด มีบางรายจะแจ้งเข้าเรียนตอนเปิดเรียนใหม่ หรือหลังจากสั่งซื้อหนังสือเรียนแล้ว
31บ้านนาโพธิ์  นายพิศุทธิ์ กันยวิมล 47 26,960.00 3844,80021,82013,2006,6508,92095,39010 พฤษภาคม 2559
32บ้านดงสวาง  นายเสนอ งามวงศ์ 27 12,341.00 1922,40011,0046,6003,3254,46047,78913 พฤษภาคม 2559
33บ้านนาสีนวน  นายพินิจ บุญรำไพ 37 27,531.00 2731,80016,0779,3604,6956,33068,26211 เมษายน 2559หนังสือที่ชื้อกับ องค์การคัา สกสค จะส่งมาช้า
34ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์  นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัย 132 90,025.00 108158,40072,71242,00020,39034,370327,8728 พฤษภาคม 2559-
35นาวังกุดตากล้า  - 46 27,377.00 3744,00022,73213,0806,8358,78095,42713 พฤษภาคม 2559-
36บ้านนาเมือง  นายไกยูล เกษสุพรรณ์ 23 13,820.00 2327,00012,9557,9203,9155,37057,16016 พฤษภาคม 2559ไม่มี
37ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว  นายสหลาภ มิ่งไชย 54 29,855.00 4149,20028,49614,7607,9959,840110,29130 เมษายน 2559
38บ้านนาหมอม้า  นายพิทักษ์ ประสงค์ศิลป์ 119 69,842.00 84124,30058,65932,79015,95526,910258,6144 เมษายน 2559ได้รับหนังสือเรียนไม่ตรงเวลา
39บ้านหนองเรือ  นายสมพรพนม ลาภรัตน์ 39 15,000.00 3136,40017,16410,6805,2857,24076,76911 เมษายน 2559
40แก้งกฐินภูจำปา  นายออด บุญพุฒ 72 32,864.00 5968,80030,75120,0409,60513,660142,85629 เมษายน 2559ปฏิบัติตามระเบียบและปฏิทินดำเนินการ
41บ้านนาคำสามัคคี  นายอำนาจ รุจิตร 30 39,987.00 2529,20012,9928,5204,1155,80060,62730 เมษายน 2559-
42บ้านนายม  นายณัฏฐพงษ์ ศรีประเสริฐ 135 72,508.00 9385,75050,73731,92015,66521,670205,74231 มีนาคม 2559ไม่มี
43บ้านนาเยีย  นายกิตติศักดิ์ ครองบุญ 138 77,869.00 9486,70052,00232,28015,86021,910208,75210 พฤษภาคม 2559-
44บ้านนาดอกไม้  นางจุรีรัตน์ สุขภาค 33 19,524.00 2731,40013,4919,1204,3156,23064,5565 เมษายน 2559ส่วนใหญ่โรงเรียนรีบดำเนินจัดซื้อหนังสือเรียนให้ทันตามกำหนด อุปสรรค ส่วนใหญ่แบบฝึกหัดจะไม่เพียงพอ
45หนองแห่โนนสมบูรณ์  นายแสงศักดิ์ ชัยทอง 51 27,843.00 4249,20022,83014,4007,0509,780103,26030 เมษายน 2559ไม่มี
46บ้านคึมใหญ่  จ่าสิบตำรวจสุทิน โทนุการ 70 39,254.00 5362,20029,79418,2409,00512,370131,60917 พฤษภาคม 2559ไม่มี
47นาแต้โคกสำราญ  นายประเชิญ จันทรภูมี 250 159,550.00 181225,250115,63867,47033,47051,390493,21811 พฤษภาคม 2559หนังสือสาระหลักควรให้กระทรวงจัดหาให้ครบทุกชั้น
48บ้านกุดน้ำกิน  นายวชิระ นวลอินทร์ 174 119,707.00 127117,85071,30644,04022,10529,780285,0812 พฤษภาคม 2559-
49บ้านภูเขาขาม  นายประจวบ ไชยโย 230 130,000.00 157186,65097,36757,63028,42043,180413,24725 เมษายน 2559
50บ้านหัวภู  นายคำปน พรหมทา 50 28,072.00 3136,80018,57010,9205,6657,34079,2955 เมษายน 2559ไม่มี
51บ้านดอนไร่  นายสมศักดิ์ ทัศบุตร 97 55,926.00 6981,00038,63123,76011,74516,110171,24617 พฤษภาคม 2559
52บ้านหนองเม็ก  ว่าที่ รท.ทวี อุนาภาค 30 14,262.00 2225,80011,8717,5603,7205,13054,08111 พฤษภาคม 2559
53บ้านนาคำ  นางจินตนา ไชยโย 29 22,000.00 2428,40014,6988,4004,3005,66061,45828 มีนาคม 2559
54สร้างนกทาดอนหวาย  นายวิเชียร เกื้อทาน 99 57,675.00 7386,20042,03625,44012,90517,170183,75131 มีนาคม 2559โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อบแล้ว และ ทางร้านได้ส่งมอบหนังสือครบแล้ว
55พัฒนาสามัคคี  นายสะอาด ศรีวรรณ 200 71,371.00 136186,60087,91851,66024,93041,240392,34813 พฤษภาคม 2559ควรจัดสรรงบประมาณค่าหนังสือเรียน แบบฝึกหัดให้นักเรียน ครบทุกคน ครบทุกรายวิชา
56บ้านดงสีโท  นายรังสรรค์ พรหมจรรย์ 9 25,051.00 3946,00022,47513,5606,8459,16098,04016 พฤษภาคม 2559ไม่มี
57บ้านบาก  นายประสิทธิ์ คำผาลา 30 13,842.00 2731,20012,7449,0004,1256,18063,2494 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
58ขามนาเพียงโคกยาว  นายวรธรรม พิลาวุฒิ 21 17,651.00 1820,8008,2236,0002,7504,12041,89325 เมษายน 2559อ่านคู่มือการใช้งบประมาณ รายละเอียดการจัดซื้อ กำหนดปฏิทินและดำเนินการตามนั้น
59ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ  นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ 163 126,679.00 118111,50076,38142,12022,44028,170280,6119 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้ดำเนินการประชุมชี้แจงการดำเนินงานต่อคณะกรรมการพิจารณาร่วมกัน
60ห้วยไร่หาดทรายมูล  นายนิยม บุญแจ้ง 89 36,000.00 7183,40039,15724,48012,13516,590175,76213 พฤษภาคม 2559
61บ้านดอนแดง  นายประมวล สุภาจันทร์ 24 15,036.00 1922,60011,7146,7203,5154,51049,05911 เมษายน 2559-
62ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย  นายกลไกร กมลรัตน์ 170 109,260.00 130161,80084,00848,39023,91536,900355,01328 เมษายน 2559อยากให้กระทรวงและบริษัทที่เกี่ยวข้องพิมพ์หนังสือเรียนไว้ล่วงหน้า เก็บเป็นสต๊อกไว้เลย จะได้ไม่ต้องมีปัญหารอหนังสือ
63บ้านคำกลางคำสมบูรณ์  สมเดช วิริยะพันธ์ 116 68,262.00 87102,00048,06529,88014,68520,280214,9104 พฤษภาคม 2559
64บ้านโนนจาน  นายเทวา สายสิงห์ 38 21,090.00 3237,80018,13611,1605,6707,53080,29610 มีนาคม 2559
65คำมะเบื่อแสงเพชร  นายวีรพจน์ มณีชิษณุพงศ์ 48 27,305.00 3035,40017,51410,4405,2807,05075,6847 มีนาคม 2559ไม่มี
66เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง  นายปรีชา บัณฑิต 225 153,782.00 170220,200109,47663,99031,57549,600474,84111 เมษายน 2559
67บ้านหนองบัวสงยาง  นายวิทธวัตร เถาว์สอน 152 90,205.00 114105,90065,96439,60019,95026,760258,17430 มีนาคม 2559กากดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนด
68บ้านคำปอแก้วคำไหล  นายอภิชาติ จันทนะชาติ 176 79,276.00 121144,15076,32344,52022,05533,340320,38831 มีนาคม 2559ควรศึกษาหนังสือที่ตรงตามหลักสูตรก่อนสั่งซื้อ
69บ้านโนนดู่  นายโกมล กองไชย 164 92,919.00 122157,90077,58345,66022,21035,530338,88310 พฤษภาคม 2559
70คำมะโค้งหนองแฝก  นายประนต ปัญญาสาย 153 108,071.00 116107,40064,53640,08019,96027,140259,11630 พฤษภาคม 2559อยากให้ส่งหนังสือเร็วกว่านี้นิดหนึ่ง
71บ้านเชือก  นายดนตรี แฮดเมย 62 42,687.00 4654,60029,29516,2008,40010,890119,3857 เมษายน 2559
72บ้านหนองปลิง  นายสฤษดิ์ แสงอรุณ 90 48,901.00 8599,80046,33129,28014,48519,850209,74610 พฤษภาคม 2559
73บ้านดอนเมย  นายอธิวัฒน์ คำจร 43 20,293.00 3642,20019,34412,3606,0708,39088,36410 พฤษภาคม 2559
74บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด  นายครรชิตภณ โพธิพันธ์ 89 50,056.00 7183,20038,41024,36011,94516,540174,45529 เมษายน 2559ไม่มี
75หนองนาเทิงโนนผึ้ง  - 10 6,069.00 1011,8005,7173,4801,7602,35025,10710 พฤษภาคม 2559หนังสือภาษาไทยส่งไม่ทันกำหนด
76บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)  นายยอด สอยเหลือง 53 28,251.00 4046,60020,92913,5606,4709,25096,80929 เมษายน 2559
77ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง  เกษียณอายุราชการ 130 66,450.00 9082,70048,49630,72014,89020,900197,70612 เมษายน 2559
78บ้านถ่อนใหญ่  นายธัญภูมิ แก้วสุข 86 50,816.00 5767,80034,90520,16010,54513,530146,94029 เมษายน 2559โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดเป็นไปตามที่กำหนดทันเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2559
79บ้านโคกก่องนคร  นายวิรัตน์ บุญยงค์ 100 51,534.00 6778,60036,94323,04011,35515,630165,5686 กุมภาพันธ์ 2559ไม่มี
80บ้านก่อนาดี  นายเกรียงไกร กะมณี 75 44,587.00 5666,00033,24719,4409,78013,140141,60726 เมษายน 2559
81อนุบาลชานุมาน  นายบุญมี ภิญญศักดิ์ 258 156,153.00 183169,050102,28563,00031,12542,720408,18021 เมษายน 2559โรงเรียนได้จัดซื้อหนังสือเรียนเสร็จเรียบร้อยทางร้านได้จัดส่งหนังสือเรียนครบ 100% ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2559
82บ้านนาสีดา  นายจำนงค์ แสนทวีสุข 151 82,802.00 10496,40059,81436,00018,00024,360234,57413 พฤษภาคม 2559การจัดสรรงบประมาณ ที่ได้รับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเรียน หน่วยที่รับผิดชอบน่าจะโอนให้ 100 เต็ม เพราะจะไม่ยุ่งยากกับการยืมเงินจากหมวดอื่นมาใช้ก่อน
83นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1  นายประสิทธิ์ เจริญวงศ์ 98 59,832.00 6981,40040,33224,00012,12516,210174,067
84เพียงหลวง 9ฯ  นางดวงเดือน ปัดสำราญ 95 60,443.00 8780,05045,04029,76014,49520,230189,57525 เมษายน 2559
85นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3  นายสมพงศ์ รัตนบุศย์ 97 60,479.00 7385,80040,24525,20012,52517,070180,8405 เมษายน 2559-
86ชุมชนโคกสารวิทยา  นายสุพรรณ หอมจำปา 722 454,942.00 511602,450328,019192,54093,085151,8901,367,9846 เมษายน 2559โรงเรียนมีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างรวดเร็วและเป็นระบบทำให้การจัดหาหนังสือเรียนทันตามเวลาที่กำหนด
87บ้านคันสูง  นายจำนงค์ แสนทวีสุข 97 24,952.00 5868,80034,89520,40010,55013,720148,36520 เมษายน 2559
88บ้านคำแก้ว  นายวิฑูรย์ ณ หนองคาย 223 128,393.00 173209,750103,00463,30030,50548,120454,67925 พฤษภาคม 2559
89บ้านคำเดือย  นายไกรศรี โสวันนา 265 132,932.00 188174,600108,11865,28032,86044,120424,97811 พฤษภาคม 2559
90บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี  นายเชี่ยวชาญ พิกุล 189 125,033.00 126168,20082,52447,55023,06537,490358,82914 พฤษภาคม 2559
91บ้านโคกจักจั่น  นายทวีสุข พรรณเจริญ 75 26,441.00 5564,60030,63618,9609,39512,850136,44126 พฤษภาคม 2559
92บ้านหินสิ่ว  นายจีรยุทธ ภูมิภาค 56 37,000.00 4654,20026,74515,9608,02010,790115,71513 พฤษภาคม 2559
93ดงแสนแก้วดงสำราญ  นายตระกูลไทย ไชยรักษ์ 113 65,000.00 85100,20047,94529,52014,86519,950212,4809 พฤษภาคม 2559-
94บ้านโนนกุง  นายสมคิด จัยวัฒน์ 134 77,655.00 108120,00059,27638,28018,07028,270263,89631 พฤษภาคม 2559
95บ้านหนองแมงดา  นายประศาสน์ สิงห์นาค 183 72,000.00 145188,25092,88954,21026,23042,300403,8792 พฤษภาคม 2559ควรจัดส่งหนังสือในครั้งเดียว
96บ้านห้วยทม  นายทรงศักดิ์ อ่อนอัฐ 276 121,366.00 201235,750121,36673,02035,39554,690520,22125 เมษายน 2559การดำเนินงานควรมีขั้นตอนชัดเจนเพื่อประสิทธิผลของงาน
97นาเจริญหนองแดง  นายสมชัย สอนวงค์ 317 189,053.00 315341,050189,053114,69055,69086,050786,53320 พฤษภาคม 2559-
98บ้านโคกก่ง  นายจารึก พละไกร 81 53,692.00 7992,40040,91227,00013,12518,360191,7976 พฤษภาคม 2559
99บ้านบุ่งเขียว  นายทวีสุข พรรณเจริญ 0 0.00 291326,650181,420107,97053,03082,390751,460
100บ้านสายนาดงอุปถัมภ์  นายนิพนธ์ หลักทรัพย์ 77 41,622.00 5463,40030,22018,6009,20012,610134,03018 เมษายน 2559
101บ้านหินกองสามัคคี  นายรณชัย ธรรมราช 52 27,574.00 3743,80021,55812,9606,6458,73093,69311 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือ โดยสั่งซื้อหนังสือและนัดรับภายใน 11พฤษภาคม 2559
102บ้านพุทธรักษา  นายสมมิตร มุ่งงาม 163 103,927.00 126165,10083,69347,76023,78037,090357,42310 พฤษภาคม 2559
103บ้านนางาม  นายสุข ภูตะเวช 95 49,600.00 7285,20041,65425,20012,90016,980181,93420 พฤษภาคม 2559
104บ้านหินขัน  นายธนวรรษ ชิณโชติ 48 16,069.00 3743,80022,20512,9606,6458,73094,34013 พฤษภาคม 2559ส่วนมาก ร้านจำหน่ายหนังสือขาดแคลนหรือส่งช้้ามาก
105บ้านโสกกระแต้  นายวทัญญู ลุสมบัติ 80 43,115.00 6373,40031,85321,36010,19514,570151,37812 เมษายน 2559
106อนุบาลปทุมราชวงศา  นายวิชัย มานะพิมพ์ 508 281,354.00 332309,200197,983115,80058,85078,130759,96312 เมษายน 2559-
107บ้านทวีผล  นายชัชวาลย์ จันทร์มาลา 53 31,819.00 4856,60027,68416,6808,41011,270120,6443 พฤษภาคม 2559มีการวางแผนการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
108บ้านหนองแสง  นายเรืองวิทย์ ตรีราช 56 31,644.00 5261,20027,98418,0009,00012,180128,36425 เมษายน 2559หนังสือที่ต้องการใช้ในการจัดการเรียนการสอน ต้องใช้หลายสำนักพิมพ์ จึงอาจทำให้การจัดส่งหนังสือล่าช้า
109บ้านโนนสำราญ  นางนวพร โสมรักษ์ 46 21,546.00 3845,00023,12013,3206,8408,97097,25021 มิถุนายน 2559
110บ้านห้วยงูเหลือม  ว่าที่ร้อยตรี โกวิทย์ กันภูมิ 63 37,389.00 5363,00032,72818,7209,76512,570136,78312 พฤษภาคม 2560-
111บ้านสามัคคี  นายสุข ลาภารัตน์ 70 38,096.00 5665,80030,77819,3209,59013,090138,5782 พฤษภาคม 2559
112บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)  นายจักรวาฬ สิงห์ชา 116 58.39 85100,00048,67329,40014,67519,900212,64826 มีนาคม 2559
113บ้านตาด  นายรังสิต สังสนา 94 51,996.00 7487,00040,98525,56012,72017,310183,57516 พฤษภาคม 2559หนังสือทะยอยส่งหลายครั้ง
114สามแยกผดุงวิทย์  นายสุพล บุญมาศ 166 103,328.00 133155,45077,34348,09023,08036,070340,03315 กุมภาพันธ์ 2559
115บ้านโค้งอร่าม  - 19 13,082.00 2023,60011,7666,9603,5204,70050,54615 พฤษภาคม 2559
116บ้านคำโพน  นายโชติชัย กิ่งแก้ว 104 60,773.00 7779,75046,61527,54013,96519,380187,2502 พฤษภาคม 2559-
117บ้านหินกอง(บ้านนามน)  นายสมิทธิื โสมรักษ์ 102 60,432.00 7892,20046,18227,24013,88018,370197,87212 เมษายน 2559หนังสือที่ต้องการใชในการจัดการเรียนการสอน ต้องใช้หลายสำนักพิมพ์ จึงอาจทำให้การจัดส่งหนังสือล่าช้า
118บ้านดอนชาด  นายจิรศักดิ์ ยุติรักษ์ 41 22,999.00 3237,80018,54411,1605,6707,53080,70421 มีนาคม 2559
119บ้านหินเกิ้ง  นายเศรษฐพงศ์ รักพรม 260 171,499.00 177243,750119,40967,68033,13553,880517,85422 มีนาคม 2559-
120บ้านนิคม  นายมงคล ขันตี 113 66,930.00 7892,80049,33327,60014,45018,520202,70316 พฤษภาคม 2559
121บ้านนาผาง(วิบูลราษฎร์สามัคคี)  นายพนมพร ช่วงชิง 134 66,972.00 101138,75066,97238,58018,87530,690293,86716 พฤษภาคม 2559
122บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)  นายอำนาจ อัปกาญจน์ 96 37,080.00 6879,60037,08023,28011,36015,820167,1409 พฤษภาคม 2559
123บ้านสว่างใต้  นายประยูร รัตนศรี 113 54,225.00 80107,30052,28830,33014,83523,900228,65327 พฤษภาคม 2559
124บ้านหนองสะโน  นายเยี่ยมยง ติณนรเศรษฐ์ 26 9,438.00 2327,00012,6157,9203,9155,37056,8208 เมษายน 2559เพิ่มงบประมาณ
125บ้านดอนดู่  นางสุนันทา ปริปุรณะ 46 15,209.00 4249,40022,97514,5207,2409,830103,96515 พฤษภาคม 2559
126บ้านคำน้อย  นางสาวสมคิด อินลี 36 19,045.00 3136,20015,94910,5605,0957,19074,9942 พฤษภาคม 2559ag
127บ้านโคกพระวินัยดี  นายแหลง ธนู 234 149,618.00 174230,800110,41265,37031,49551,510489,5872 มีนาคม 2559
128บ้านลือนาคำ  นายมิตรชัย มีชัย 129 78,522.00 9487,90057,90533,00017,00022,210218,01513 พฤษภาคม 2559ทำตามระเบียบของสพฐทุกขั้นตอน
129บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา  นายวุฒิศักดิ์ วรรณพัฒน์ 45 31,780.00 3844,40019,70912,9606,2708,82092,15916 พฤษภาคม 2559การจัดส่งหนังสือล่าช้า และไม่ครบตามจำนวน
130บ้านแสนสุข  นางวาสนา ต่อชาติ 65 29,339.00 5261,00029,33917,8808,81012,130129,15912 กุมภาพันธ์ 2558
131หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี  นายรังสิต พิพิธพล 160 97,534.00 120140,60074,95943,98021,83032,700314,06930 เมษายน 2559
132บ้านชูชาติ  นายชาญณรงค์ หวานใจ 64 52,080.00 3743,60022,49412,8406,4558,68094,06916 พฤษภาคม 2559ร้านค้าส่งหนังสสือช้า
133บ้านเกษมสุข  นางอำพร รักพรม 95 50,893.00 7081,40036,11323,64011,18016,150168,48318 เมษายน 2559หนังสือครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
134บ้านหนองไฮ  นายจักรี ประจันทร์ 552 380,038.00 391455,450257,064147,48072,605114,8401,047,43924 มีนาคม 2559
135บ้านคำย่านาง  นายสมคิด ยะวงษ์ศรี 70 30,999.80 5665,80030,84419,3209,59013,090138,64427 เมษายน 2559
136หนองข่าป่าหวาย  นายสุภวัต ลาภสาร 238 148,939.00 172226,500108,42264,59031,26550,680481,45718 เมษายน 2559
137บ้านสงยางนาตากล้า  นางวัจนารัตน์ ภูตะเวช 117 65,803.00 8982,75051,90330,96015,64520,910202,16823 พฤษภาคม 2559ควรเปิดโอกาสให้สามารถเลือกซื้อได้หลายสำนักพิมพ์
138สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา  นางสมพานรัศมี พรมโสภา 72 38,587.00 5463,40030,91518,6009,20012,610134,72516 พฤษภาคม 2559
139บ้านโนนงาม  นางนวนละออง มูลทรา 235 148,939.00 5262,40036,53518,72010,14012,480140,27529 มีนาคม 2559
140ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น  นายนิพล สามาอาพัฒน์ 143 122,988.00 101158,35074,92340,68020,41533,840328,20816 พฤษภาคม 2559
141อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)  นายโอภาส อินโสม 196 136,000.00 159147,25091,06354,96027,39537,210357,8785 เมษายน 2559
142บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)  นายทรงยศ ภักตะภา 73 34,557.00 6171,80034,55721,12010,56514,290152,33231 มีนาคม 2559
143ชุมชนบ้านเสารีก  นายภัทรเทพ รักพรม 221 101,855.00 156181,40094,58556,76027,80042,240402,78510 พฤษภาคม 2559
144บ้านม่วงสวาสดิ์  นายยิ่งภพ ทองศรีน้อย 59 34,247.00 4957,80027,72817,0408,60511,510122,68311 เมษายน 2559
145บ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล)  นางชูติเมต อุทธา 50 28,668.00 3845,60026,12913,6807,4109,120101,9392 พฤษภาคม 2559
146บ้านจิก  นายสังคม มูลชาติ 34 18,694.00 2731,80015,4279,3604,6956,33067,61226 เมษายน 2559
147บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)  นายสายสมร นาแพง 141 61,019.40 101130,55064,58037,80018,40529,390280,72519 เมษายน 2559มีการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
148บ้านจานลาน  ว่าที่ พันตรีชัยศรี พลเทพ 198 130,438.00 153198,85098,23257,51028,20044,720427,51216 พฤษภาคม 2559
149บ้านโนนหวางโนนกุง  - 35 14,986.00 2933,60014,9869,7204,5156,66069,48110 พฤษภาคม 2559น่าจะจัดสรรงบประมาณให้ครบ100% ในคราวเดียวกัน
150บ้านผึ้ง  นายประชัน ผาใหญ่ 36 23,836.00 2732,00016,9569,4804,8856,38069,7015 เมษายน 2559
151บ้านดอนแดงนาโนน  นายพิสิษฐ แสงสุขวาว 110 78,327.00 7690,20046,91926,76013,87017,990195,73910 พฤษภาคม 2559
152บ้านศรีคุณ  นายเกษม พลราษฎร์ 39 20,706.00 3642,00018,19312,2405,8808,34086,65316 พฤษภาคม 2559
153บ้านอุ่มยางหนองดั่ง  นายจรัส ไชยรักษ์ 76 44,528.00 5160,60030,68618,0009,37512,090130,7519 พฤษภาคม 2559
154นาแวงหนองหัวลิง  นานายอดิศักดิ์ แสนวัฒน์ 35 15,218.00 2832,60013,8609,4804,5106,47066,92029 เมษายน 2559
155บ้านนาสะแบง  นางจุรัตน์ ลัทธิวรรณ 75 36,255.00 6071,20036,25521,12010,94014,200153,7156 พฤษภาคม 2559หาซื้อเพิ่มให้เพียงพอกับนักเรียนในร้านอื่น
156บ้านไม้กลอนดอนหวาย  นายณรงค์ชัย เอราวรรณ 70 40,836.00 4856,40027,52416,5608,22011,220119,92412 พฤษภาคม 2559ไม่ม่
157บ้านโพนเมือง  นายธวัชชัย ตั้งชูรัตน์ 94 57,972.00 6273,40036,71521,72011,14014,630157,6057 มิถุนายน 2559
158บ้านโนนทุ่งดอนชาด  นายปรีชา สิงห์โท 61 33,189.00 4553,00026,07915,6007,82510,550113,05424 พฤษภาคม 2559
159บ้านหัวดอนขามสามัคคี  นายวีรศักดิ์ ผดาเวช 177 114,488.00 123177,45081,63347,52022,99538,670368,26821 มีนาคม 2559
160โนนสูงโคกกลาง  นางวิจิตรา ทัพซ้าย 70 40,075.00 4856,80028,30316,8008,60011,320121,82310 พฤษภาคม 2559
161บ้านถ่อนดอนม่วง  นายสนธยา อุ่นเวียง 57 34,673.00 4249,40024,17314,5207,2409,830105,16318 มิถุนายน 2559
162บ้านนายูง  นายวีระชัย ไกยรัตน์ 50 28,668.00 3844,80022,31313,2006,6508,92095,8832 พฤษภาคม 2559
163อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)  นายรัฐศาสตร์ วรรณเสน 0 0.00 273258,750153,50994,80046,70565,370619,134
164บ้านบก  นายสมสมัคร วุฒิเจริญกุล 105 57,954.00 7891,60042,70726,88013,31018,220192,71710 พฤษภาคม 2559
165ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่  นายรัศมี สาริพันธ์ 183 108,506.00 127117,85073,40344,04022,10529,780287,1783 พฤษภาคม 2559การส่งมอบหนังสือยังไม่ครบในคราวเดียวกัน
166บ้านคึมข่า  นายเสาร์ วัยพันธ์ 114 72,298.00 7578,75045,25226,67013,21019,000182,88215 กุมภาพันธ์ 2559
167บ้านนาสะอาด  นายบุญส่ง เศรษฐสิงห์ 53 29,503.00 4249,00021,66814,2806,8609,730101,53820 เมษายน 2559
168บ้านหนองคล้า  นายมานิท จันทร์โสภา 133 71,738.00 102133,70062,17738,10018,25029,930282,15714 เมษายน 2559-
169บ้านโพนทอง  นายพรชัย จันทศิลป์ 408 253,000.00 296344,200189,043111,21054,24586,790785,48829 เมษายน 2559
170บ้านโป่งหิน  นายทองเลียน โสเสมอ 74 43,181.00 5362,20028,85018,2409,00512,370130,66512 พฤษภาคม 2559
171บ้านหนองโนสวนโคก  นายทองเลียน โสเสมอ 59 46,672.00 4755,80027,54216,5608,59511,130119,62729 เมษายน 2559
172บ้านหนองไฮ  นายธนรรณพ ได้พึ่ง 363 249,566.00 257295,550156,98495,28045,30574,530667,64916 พฤษภาคม 2559
173บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง  นายธนรรณพ ได้พึ่ง 122 68,480.00 9486,70051,19632,28015,86021,910207,94631 มีนาคม 2559-
174บ้านนาอุดม  นายนาวา ชมัฒพงษ์ 117 79,786.00 8398,20048,80829,04014,85519,570210,47310 พฤษภาคม 2559
175บ้านดอนหมู  นายประดิษฐ์ โถบำรุง 67 38,351.00 4047,20023,51813,9207,0409,400101,07812 พฤษภาคม 2559
176ชุมชนไร่สีสุก  นายชวลิต มาลีรัตน์ 412 253,460.00 292338,200184,386109,23052,86585,280769,96130 เมษายน 2559เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ โรงเรียนเรียกคืนหนังสือเรียนที่อยู่สภาพใช้งานได้ดีคืนจากนักเรียนได้และจัดซื้อเพิ่มเติมในส่วนที่ชำรุด
177บ้านหนองสามสีหนองดินดำ  นายภูเวียง สืบสิน 200 116,859.00 150185,00093,69955,35026,92542,250403,2246 มกราคม 2559ไม่มี
178บ้านสมสะอาดเนินกุง  นายภูสิทธิ มณีรัตน์ 0 0.00 113105,95068,71239,84020,70526,770261,977
179บ้านโนนสมบูรณ์  ว่าที่ร้อยตรีอัมพร ธุมาสิงห์ 18 6,245.00 1012,0006,6973,6001,9502,40026,64722 มีนาคม 2559งบประมาณที่รบจัดสรร ไม่ตรงกับจำนวนนักเรียน
180บ้านนาหนองใหญ่  นายวิรัช ทองรัง 93 55,310.00 7283,80037,66024,36011,57016,630174,02012 เมษายน 2559
181บ้านศรีราชา  นายพิศาล ศกุนะสิงห์ 50 30,232.00 3238,40021,15711,5206,2407,68084,99730 มีนาคม 2559
182บ้านโคกกลางเหนือ  นายสมภาส ศีลาสาร 101 61,676.00 7081,80038,19323,88011,56016,250171,6837 เมษายน 2559
183บ้านโนนสูง  นางสาวสุดาลักษณ์ บุปผาดา 69 41,379.00 4755,40028,22816,3208,21511,030119,19330 เมษายน 2559
184บ้านนาเวียง  นายวุฒิศักดิ์ จักษุพันธ์ 53 22,000.00 3743,40021,12712,7206,2658,63092,14211 เมษายน 2559
185บ้านห่องเตย  นายวาสนา พรมวงค์ 44 20,599.00 3844,60021,04613,0806,4608,87094,0561 เมษายน 2559งบประมาณไม่เพียงพอต่อการซื้อหนังสือให้ครบทุกกลุ่มสาระ
186เค็งใหญ่หนองงูเหลือม  นายสมาน แสงวงศ์ 277 184,690.00 205269,950136,14977,52038,21560,500582,33410 พฤษภาคม 2559ไม่มี
187บ้านโคกเลาะ  นายชาญ สาทาวงศ์ 110 42,000.00 7588,20042,05625,92012,91517,550186,6412 พฤษภาคม 2559หนังสือขาดตลาด
188บ้านชาด  นายเรืองทอง ไชยมาตร 51 30,731.00 4350,60024,63914,8807,43510,070107,62410 พฤษภาคม 2559ห้างร้านส่งหนังสือไม่ครบและไม่ทันตามกำหนด
189บ้านดู่พัฒนา  นางวิจิตรา พัฒนราช 34 25,909.00 3237,80018,80411,1605,6707,53080,96423 มีนาคม 2559
190บ้านโนนค้อ  นายวิเชียร มาระวงศ์ 42 25,456.00 3945,80021,26413,4406,6559,11096,26923 กุมภาพันธ์ 2559ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
191บ้านหนองแคน  นายชาญชัย จันทร์โทวงศ์ 37 20,869.00 3339,00019,58911,5205,8657,77083,74430 เมษายน 2559
192บ้านเป้า  นางสาวรัชนี ลุสมบัติ 40 23,189.00 3338,60017,89211,2805,4857,67080,92720 พฤษภาคม 2559-ไม่มี
193หัวดงหนองคลอง  นายณัฐวุฒิ นารีบุตร 60 47,911.00 6879,20033,64923,04010,98015,720162,58913 มีนาคม 2559
194บ้านบ่อชะเนง  นายณรงค์ ทันใจ 107 67,549.00 8094,60046,81627,96014,27018,850202,4969 พฤษภาคม 2559
195บ้านคำเจริญ  นายทวีชัย จูมศิลป์ 35 17,663.00 2428,20013,2378,2804,1105,61059,43710 พฤษภาคม 2559
196ชุมชนบ้านคำพระ  นายประชิต พลหาญ 242 154,715.00 168217,600112,43663,54031,74049,070474,38625 เมษายน 2559-
197โคกชาดกลางท่าโพธิ์  นายวิญญู มอญพันธุ์ 51 28,980.00 3945,60020,86313,3206,4659,06095,30831 มีนาคม 2559-
198บ้านท่ายางชุม  นางสาวพรกานต์ กลมเกลียว 55 32,910.00 4148,20023,45214,1607,0459,590102,44728 มีนาคม 2559-
199ประชารัฐวิทยา  นายสมชัย กาญจนีย์ 133 72.74 9386,35052,51732,28016,23521,820209,2021 เมษายน 2559
200บ้านโนนหนามแท่ง  นายมนัส อินลี 65 34,079.00 4957,20024,44316,6808,03511,360117,718
201บ้านโนนเมือง  นายเผ่า วามะลุน 78 48,532.00 5969,60035,79320,52010,36513,860150,13828 มีนาคม 2559
202บ้านขุมเหล็ก  นางนงสุรางค์ บุญรอด 54 25,674.00 4147,80020,92513,9206,6659,49098,80019 เมษายน 2559
203คุรุประชาสรรค์  นายเอกบุรุษ รูปสวย 35 28,859.00 3035,40017,84410,4405,2807,05076,01425 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรคใดๆในการซื้อในครั้งนี้
204บ้านชะแงะ  นายรังสิทธิ์ เจริญวงศ์ 62 33,929.00 4654,00025,10215,8407,83010,740113,5122 พฤษภาคม 2559-
205บ้านโนนค้อทุ่ง  นายสมเดช ศรีวิเศษ 57 38,370.00 3541,80024,25312,4806,6358,35093,518ค่าหนังสือที่จัดซื้อแต่ละชั้นมากกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ควรจัดสรรงบประมาณรายหัวเพิ่ม
206บ้านหนองแก้ว  นายทวี คลังทอง 81 47,300.00 5767,00032,73419,6809,78513,330142,52926 เมษายน 2559หนังสือขององค์การค้าคุรุสภาได้รับล่าช้า
207บ้านโพนเมืองน้อย  นายจักรพงษ์ สุดาชม 105 96,291.00 7590,65046,76827,60013,53520,850199,40320 มีนาคม 3102
208บ้านเหล่าขวาว  นายเพทาย มูลธิสาร 74 51,468.00 7486,80041,22525,44012,53017,260183,25518 เมษายน 3102
209บ้านเวียงหลวง  นายจักรพงษ์ สุดาชม 30 16,695.00 2226,00012,9077,6803,9105,18055,67711 เมษายน 2559โรงเรียนควรจะวางแผนการจัดซื้อหนังสือให้แล้วเสร็จก่อนจะถึงเดือนพฤษภาคม
210บ้านคำข่า  นายประมวล กรีฑาพล 60 35,312.00 4350,40023,39714,7607,24510,020105,82214 พฤษภาคม 2559หนังสือบางรายวิชาได้รับช้า
211บ้านคำน้อย  นายสมพรพนม ลาภรัตน์ 23 12,286.00 2226,00013,0727,6803,9105,18055,84230 เมษายน 2559หนังสือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการผู้ขายจะส่งให้โรงเรียนช้า
212บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)  นางสาวสุจิตรภรณ์ สายสุด 32 17,470.00 2528,80012,2448,2803,7355,70058,75925 มีนาคม 2559
213บ้านโนนแคน  นายสุทธิศักดิ์ บุตรวัง 101 55,497.00 7689,40043,46226,28013,11017,790190,04231 พฤษภาคม 2559
214หนองไหลคึมน้อยวิทยา  นายไสว วุฒสังข์ 55 30,354.00 4659,80029,69717,2508,40513,440128,59212 พฤษภาคม 2559ควรให้โรงเรียนได้จัดซื้อหนังสือเรียนตามความต้องการของครูผู้สอน แล้วไปประเมินที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ เขตฯกำหนดหรือไม่
215บ้านสร้างถ่อ  นายสุพัฒน์ ขวาลา 273 205,126.00 175220,650113,39465,28032,12550,100481,54922 เมษายน 2559
216บ้านใหม่พัฒนา  นายสุวิทย์ รักจันทร์ 9 5,000.00 78,4005,0272,5201,3651,68018,99218 เมษายน 2559
217บ้านหนองขอน  นางอภิรดา นามเรืองศรี 28 19,402.00 3237,60016,82611,0405,4807,48078,42631 มีนาคม 2559โรงเรียนได้รับหนังสือกลุ่มสาระภาษาไทยไม่ครบจำนวนนักเรียน
218บ้านหนองแสง  นายไพศาล ทองเกตุ 21 12,366.00 1416,4007,5244,8002,3503,26034,33425 พฤษภาคม 2559การส่งหนังสือของบริษัทส่งยังไม่ครบบางกลุ่มสาระการเรียนรู้
219บ้านโสกท่าวังหิน  นายสุรชัย ป้อมอาษา 53 33,091.00 4654,20025,90515,9608,02010,790114,87520 เมษายน 2559-
220บ้านเสียว  นางปราณี อาษาสิงห์ 69 31,816.00 5362,00028,54418,1208,81512,320129,79918 เมษายน 2559
221บ้านหัวตะพาน  นายจักรี มลสิน 163 74,115.00 128118,80074,14944,40022,30030,020289,66921 มีนาคม 2559
222อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)  นายประสิทธิ์ สิงห์งาม 416 164.11 305280,350158,245104,16050,54570,850664,15027 เมษายน 2559
223ชุมชนบ้านจิกดู่  นายธนิตย์ พระสุนิน 139 86,764.00 110144,50071,74141,52020,41032,400310,57129 เมษายน 2559
224บ้านโพนขวาว  นายสุวิทย์ รักจันทร์ 54 36,313.00 4452,00026,06415,3607,82010,360111,60413 พฤษภาคม 2559
225บ้านโนนผักหวาน  นายพรทวีวัฒน์ รัตนะโสภา 56 34,562.00 2226,40015,9667,9204,2905,28059,8562 พฤษภาคม 2559
226บ้านหนองเทา  นายบุญเทียบ ด้วงนิล 31 22,076.00 1518,00010,4655,4002,9253,60040,39013 พฤษภาคม 2559โรงเรียนบ้านหนองเทาซื้อหนังสือเรียนให้นักเรียนได้รับครบทุกกลุุ่มสาระ
227หนองยอดู่ในวิทยา  นายกฤษฎา ยิ่งยืน 95 53,769.00 6474,80035,33321,84010,58014,860157,41330 มีนาคม 2559-
228บ้านกุดสิม  นายสุทธินาถ ทานนท์ 96 56,779.00 5969,80036,04420,64010,55513,910150,94926 พฤษภาคม 2559
229บ้านโคกกลาง  นายรัญจวน ถามะพันธ์ 199 106,557.00 133124,55082,10246,80024,22531,470309,1476 พฤษภาคม 2559ทางร้านจัดส่งหนังสือได้เร็วกว่าทุกปี
230บ้านดงมะยางหนองนกหอ  นายเตชพล พิมพ์เทพ 156 69,273.00 118109,90071,12941,16020,92027,770270,8798 มีนาคม 2559ไม่มี
231บ้านน้ำซับ  นายนิพนธ์ หลักทรัพย์ 33 17,242.00 2833,00016,0169,7204,8906,57070,19612 เมษายน 2559
232ประชาสามัคคี  นายโกมิน ทัพซ้าย 162 94,659.00 111103,25063,67738,64019,55526,090251,21216 พฤษภาคม 2559
233ม่วงหนองแดงหนองกะเลา  นายวิมาน สุริยะวรรณ์ 112 51,965.00 79110,25052,52730,24014,68524,260231,96215 พฤษภาคม 2559
234บ้านแยหนองแคน  นางบุษราภรณ์ มารักษ์ 117 54,180.00 8982,35049,44930,72015,26520,810198,59412 เมษายน 2559การส่งหนังสือล่าช้า เนื่องจากการับส่งผ่านทางไปรษณีย์
235บ้านกุงชัย  นายไพโรจน์ ใจดี 153 76,150.00 122146,90072,71444,58021,52033,780319,49422 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
236บ้านจอกพัฒนา  นายชาญวิทย์ โหมดม่วง 38 21,160.00 3237,60017,85611,0405,4807,48079,4569 พฤษภาคม 2559สกสค.ส่งหนังสือช้ากว่าสำนักอื่น
237บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า  นายไพโรจน์ ใจดี 52 30,974.00 3946,20023,30113,6807,0359,21099,42622 เมษายน 2559-
238ดอนชีหนองมะยอด  นายไสว ภัยกุมพันธ์ 121 67,486.00 9184,05050,05131,32015,46521,240202,12611 พฤษภาคม 2559
239บ้านหนองยาง  - 31 22,757.00 2630,60014,0929,0004,5006,09064,28210 พฤษภาคม 2559
240บ้านเหล่าฝ้าย  นางรัชนี นาคพันธ์ 29 13,733.00 2225,2009,5947,2003,1504,98050,1244 พฤษภาคม 2559
241อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)  นายนริศ เชื้ออ่ำ 533 334,713.00 371414,250237,075137,88068,475104,490962,17026 เมษายน 2559
242บ้านน้ำท่วม  นายอุทิศ อุทธา 237 145,260.00 174224,300108,87464,92031,42050,510480,02410 พฤษภาคม 2559
243บ้านยางช้า  นางสาวนันธิดา ปฏิวรณ์ 64 33,138.00 5261,00028,19717,8808,81012,130128,0172 พฤษภาคม 2559
244บ้านหนองไผ่  นายไชโย ภูริวัฒน์ภากร 46 28,863.00 3137,00020,65511,0405,8557,39081,94010 พฤษภาคม 2559
245บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ  นายรัศมี รูปใส 30 17,313.00 2731,80015,9169,3604,6956,33068,10122 มีนาคม 2559
246บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี  นายนิคม เสาหงษ์ 78 56,062.00 5464,00033,71618,9609,77012,760139,20611 เมษายน 2559-
247บ้านนาอุดม  นายสมพงษ์ ศรีพรหม 24 14,609.00 1821,60012,1326,4803,5104,32048,04210 เมษายน 2559
248บ้านฟ้าห่วน  นายประมวล ลัยรัตน์ 55 38,680.00 4048,00027,62414,4007,8009,600107,42410 พฤษภาคม 2559อุปสรรค - ข้อเสนอแนะ -
249บ้านไร่ขี  นายประดิพัทธ์ ทองห่อ 222 154,860.00 140185,000100,78554,00027,90041,600409,28520 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
250บ้านเหล่าเลิง  นายสมาน แสงวงศ์ 34 20,171.00 2732,00016,3219,4804,8856,38069,06610 พฤษภาคม 2559อุปสรรค - ข้อเสนอแนะ -
251ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ  นายเกรียงศักดิ์ โสดาภกดิ์ 224 91,019.00 161148,35088,31755,20027,02537,490356,38213 พฤษภาคม 2559-
รวม 28,016 16,154,601 22,66125,771,50013,638,3098,109,0904,034,8805,809,09057,362,869
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน