สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพม. เขต 33  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสำเริง บุญโต (รก.ผอ.สพม.)
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1สิรินธร  2,264 3,640,000.00 2,3794,349,2502,456,8391,132,550524,3901,090,1609,553,18913 พฤษภาคม 2559
2สวายวิทยาคาร  นายทวีศักดิ์ สนสี 598 688,000.00 437786,350414,539203,85094,650197,3201,696,70922 เมษายน 2559อุปสรรค : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ และงบประมาณจากเงินเรียนฟรีฯรายการอื่นมีจำนวนจำกัด ข้อเสนอแนะ : การจัดซื้อหนังสือเรียนควรให้โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และควรบริการนักเรียนในลักษณะยืมเรียน
3เทนมีย์มิตรประชา  นายอำนาจ นวนิล 291 279,559.00 207475,650198,86196,45044,79093,390909,1414 พฤษภาคม 2559
4นาดีวิทยา  นายวรพงศ์ มีมาก 480 380,000.00 390706,500386,814183,50085,100177,2001,539,1148 พฤษภาคม 2559บุคลากรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคัดเลือกหนังสือทั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของหนังสือและเจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจรายละเอ่ียดและระเบียบต่างๆ ในการจัดซื้อ การทำงานผ่านขั้นตอนหลายอย่างจึงอาจมีการล่าช้าบ้างแต่ก็ทันกำหนดเวลาที่จะใชั้ในการจัดการเรียนการสอน
5ศรีไผทสมันต์  นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ 241 173,800.00 174402,750173,80082,05038,04079,185775,8251 พฤษภาคม 2559
6รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก  นายพิทักษ์ สุปิงคลัด 1,185 1,307,574.00 8961,630,100910,478423,900196,440408,7303,569,6483 พฤษภาคม 2559
7สุรินทร์ภักดี  นายศุภชัย ชาวนา 215 144,000.00 153350,400144,80770,90032,95068,755667,81218 เมษายน 2559
8พญารามวิทยา  210 220,000.00 158367,500161,73875,10034,78072,320711,4384 พฤษภาคม 2559
9สุรินทร์ราชมงคล  181 176,392.00 76175,65076,47035,75016,58034,525338,97529 เมษายน 2559
10โชคเพชรพิทยา  นายนิเวศ ทิวทอง 255 283,754.00 237425,400224,773110,20051,190106,765918,32816 พฤษภาคม 2559
11สุรินทร์พิทยาคม  นายทศพร สระแก้ว 190 166,320.00 150345,450145,44270,15032,56067,855661,4574 เมษายน 2559
12วีรวัฒน์โยธิน  นายณรงค์ พรหมพัชรพล 1,648 1,602,990.00 1,1592,089,9001,122,427542,100251,610524,3454,530,38211 เมษายน 2559รายการหนังสือเรียนที่เลือกจากบัญชีกำหนดสื่อ2559 บางรายการเป็นหนังสือที่เลิกผลิตแล้ว
13มหิธรวิทยา  นายสาโรจน์ พฤษภา 124 90,810.00 96220,20090,81044,60020,72043,220419,55010 พฤษภาคม 2559-
14นาบัววิทยา  นายวิทยา เพ่งเล็งดี 136 130,850.00 148338,850134,95268,55031,86066,485640,69710 พฤษภาคม 2559
15ศรีรามประชาสรรค์  นายวายุคล จุลทรรศน์ 181 214,131.00 120277,500119,41856,50026,20054,550534,16811 พฤษภาคม 2559
16ตั้งใจวิทยาคม  นายทวีโชค งามชื่น 154 124,350.00 124286,950124,35058,45027,10056,415553,26514 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
17ท่าสว่างวิทยา  นายแชม มุ่งดี 166 157,733.00 115264,900112,62953,80024,97052,035508,33411 พฤษภาคม 2559
18แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร  นายขันติ จารัตน์ 67 58,534.00 50115,95051,25023,65010,96022,805224,61511 พฤษภาคม 2559งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อหนังสือเรียนเพราะบางวิชาต้องแยกซื้อหลายเล่่ม
19ชุมพลวิทยาสรรค์  นายพีระศักดิ์ น่วมจะโป๊ะ 1,254 1,289,995.19 9011,647,100927,699428,900198,590412,8553,615,14422 เมษายน 2559
20เมืองบัววิทยา  นายยรรยง วงค์คำจันทร์ 512 512,650.00 420766,950430,434199,65092,460192,2551,681,74914 เมษายน 2559ไม่มี
21ลำพลับพลาวิทยาคาร  นายเสงี่ยม วงค์พล 193 244,342.00 169396,300180,93381,40037,63078,105774,3688 พฤษภาคม 2559
22ท่าตูมประชาเสริมวิทย์  นายพัลลภ พัวพันธุ์ 2,071 2,053,105.44 1,5562,830,5501,574,498736,050341,100709,7356,191,93310 พฤษภาคม 2559หนังสือมาไม่พร้อมกัน ทำให้การแจกล่าช้าครับ
23ลานทรายพิทยาคม  นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ 524 401,989.00 403730,900401,989189,90088,050183,3051,594,14428 เมษายน 2559
24เมืองแกพิทยาสรรค์  นายถนอม บุญโต 247 185,862.00 184425,400181,86286,60040,16083,620817,64225 เมษายน 2559
25พรมเทพพิทยาคม  นายสมัย ปานทอง 205 191,000.00 162371,550153,87675,25034,96072,925708,56116 พฤษภาคม 2559หนังสือบางสำนักพิมพ์ได้รับล่าช้า
26ช้างบุญวิทยา  นายอุ่น ศาลางาม 259 295,561.00 179414,450179,07784,45039,15081,490798,6176 พฤษภาคม 2559
27ทุ่งกุลาพิทยาคม  นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์ 99 139,309.00 106246,600110,07850,40023,34048,530478,94810 พฤษภาคม 2559ไม่มี
28โนนแท่นพิทยาคม  นายสุดใจ ศรีใหญ่ 98 102,700.00 89208,80096,03942,90019,83041,155408,72412 พฤษภาคม 2559ไม่มี
29ศรีปทุมพิทยาคม  นายประหยัด ทองทา 240 197,952.00 200461,400197,95293,80043,52090,660887,3329 พฤษภาคม 2559การจัดส่งสินค้าของร้านค้าไม่พร้อมกันทำให้ยุ่งยากกับการตรวจรับ
30จอมพระประชาสรรค์  นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ 1,933 1,875,998.00 1,4182,588,6001,459,456673,800312,060648,9105,682,82611 พฤษภาคม 2559ปีการศึกษาที่ 2558 ทางร้านส่งหนังสือล่าช้ากว่ากำหนด
31เมืองลีงวิทยา  นายชอบ พรหมบุตร 370 376,427.00 274497,800277,522129,40059,980124,8301,089,53212 พฤษภาคม 2559-
32บุแกรงวิทยาคม  นายจีระพรรณ เพียรมี 348 412,400.00 278508,850288,684132,55061,360127,5351,118,97925 เมษายน 2559
33หนองสนิทวิทยา  267 313,731.00 230413,900219,612107,30049,820103,860894,4924 พฤษภาคม 2559
34ประสาทวิทยาคาร  นายไพชยนต์ จันทเขต 2,958 2,509,970.00 2,1153,835,2002,105,989996,400462,010961,8558,361,45421 เมษายน 2559งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอ
35โคกยางวิทยา  นายสมชัย นามสว่าง 441 533,554.00 313570,550319,625148,45068,770143,0401,250,43520 เมษายน 2559
36ตานีวิทยา  นายสมโภชน์ สุขเจริญ 654 635,000.00 468846,450459,914219,750101,940212,3251,840,37911 พฤษภาคม 2559
37ไทรแก้ววิทยา  433 421,216.00 234421,350225,554109,25050,720105,725912,59931 มีนาคม 2559ควรรีบดำเเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนในปีต่อไป
38ทุ่งมนวิทยาคาร  นายวสันต์ ปัญญาธานี 451 460,147.00 322582,850316,952151,35070,200146,1951,267,54716 เมษายน 2559
39เชื้อเพลิงวิทยา  371 337,756.00 240434,100238,256112,70052,280108,890946,22628 เมษายน 3102
40ตาเบาวิทยา  นายธรรมนูญ มีเสนา 215 186,005.00 117269,850116,01754,85025,45053,020519,18712 เมษายน 2559การจัดส่งหนังสือเรียน บางรายวิชาไม่ทันตามกำหนด
41กาบเชิงวิทยา  นายวสันต์ คำเกลี้ยง 774 730,000.00 530959,000520,370249,000115,500240,5502,084,4201 เมษายน 2559
42แนงมุดวิทยา  นายศรีสุนทร ส่งเสริม 562 549,999.99 401723,050389,583187,55087,050181,4101,568,64323 เมษายน 2559งบประมาณมีจำกัด ไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้มีหนังสือเรียนเพียงพอสำหรับนักเรียนทุกคน
43โคกตะเคียนวิทยา  นายสุคนธ์ โสกรรณิตย์ 367 364,615.00 267481,350255,231124,85057,950120,7701,040,15119 เมษายน 2559ไม่มี
44ปราสาทเบงวิทยา  นายพศิน บัวหุ่ง 344 396,000.00 266480,650259,208124,75057,880120,5751,043,06310 พฤษภาคม 2559ไม่มี
45รัตนบุรี  นายปริญญา พุ่มไหม 2,339 2,572,631.21 1,7893,263,5001,825,277849,300393,390818,1357,149,60212 เมษายน 2559
46ดอนแรดวิทยา  นายบุญเรือง พจนาโสภา 281 270,608.00 215392,600220,461102,20047,33098,415861,0064 เมษายน 2559
47เบิดพิทยาสรรค์  นายวิชัย สาลีงาม 520 500,000.00 380685,850368,898177,95082,580172,0651,487,3434 พฤษภาคม 2559
48ธาตุศรีนคร  นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธุ์ 222 216,256.00 164377,100155,38476,50035,52074,050718,55425 เมษายน 2559
49แกศึกษาพัฒนา  นายสุดสาคร สุขสวัสดิ์ 226 170,800.00 179411,150170,84583,35038,71080,720784,77511 พฤษภาคม 2559
50ทับโพธิ์พัฒนวิทย์  นายปิยะวัฒน์ ศรีไสว 188 185,400.00 146338,550147,11469,05032,00066,585653,29923 เมษายน 2559-
51สนมวิทยาคาร  นายพัลลภ พัวพันธุ์ 1,121 1,129,000.00 7801,422,750794,608370,250171,500356,6753,115,78311 พฤษภาคม 2559-
52หนองอียอวิทยา  นายสรศักดิ์ สีตาชัย 184 202,742.00 132307,050134,76062,75029,06060,425594,04529 เมษายน 2559
53หนองขุนศรีวิทยา  นายฉัตรนพดล คงยืน 232 183,000.00 188433,500184,39688,10040,88085,170832,04620 เมษายน 2559บางกลุ่มสาระมีความต้องการซื้อหนังสือเรียนของสำนักพิมพ์ที่เป็นเอกชน ตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้เรียนและครูผู้สอน
54ศีขรภูมิพิสัย  นายแสน แหวนวงศ์ 2,290 2,181,104.00 1,6883,085,2501,736,720803,350371,980773,3456,770,64530 เมษายน 2559-
55แตลศิริวิทยา  นางจารุวรรณ บุญโต 607 560,000.00 387705,450398,053183,55085,030176,8601,548,94319 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
56ห้วยจริงวิทยา  นายสมศักดิ์ บุญโต 595 650,000.00 456836,100478,692217,900100,840209,5301,843,06211 พฤษภาคม 2559
57กุดไผทประชาสรรค์  นายวรวุธ สุทธิกุล 266 180,000.00 186428,550180,10287,05040,40084,185820,2878 เมษายน 2559ไม่มี
58จารย์วิทยาคาร  นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ 263 268,700.00 205476,100209,85597,20045,03093,665921,85023 เมษายน 2559หนังสือเรียนบางรายวิชาควรรวมเป็นเล่มเดียวกันเช่น วิชาศิลปะ วิชาสังคมศึกษาฯ และควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับ นักเรียนที่เรียนแผนวิทย์-คณิตฯ ในรายวิชาเพิ่มเติม
59มัธยมจารพัตวิทยา  นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ 112 122,719.00 102235,20099,91647,80022,18046,210451,30611 เมษายน 2559
60หนองแวงวิทยาคม  นายนิเวศน์ เนินทอง 645 674,000.00 451825,850472,243215,15099,590206,9801,819,8138 พฤษภาคม 2559-
61ขวาวใหญ่วิทยา  96 78,629.00 77178,80078,62936,50016,91035,175346,01425 มีนาคม 2559*
62วังข่าพัฒนา  นายวิชิตชัย แข่งขัน 182 182,333.00 133306,600130,00762,30028,91060,235588,05210 พฤษภาคม 2559
63ยางวิทยาคาร  นายบุญศักดิ์ บุญจูง 297 239,788.00 212489,150208,25099,45046,14096,115939,10530 เมษายน 2559การจัดซื้อหนังสือเรียนควรจัดสรรงบประมาณมาครบ 100% ถึงจะสามารถดำเนินการได้สะดวกค่ะ
64สังขะ  นายสุนทร พลศรี 1,750 2,041,000.00 1,4912,734,2001,556,979712,600329,770685,1956,018,74428 เมษายน 2559
65กระเทียมวิทยา  นายสุวรรณ สายไทย 899 898,674.00 6321,148,900633,624298,700138,440288,0902,507,75420 เมษายน 2559หนังสือมีในเวบแต่สำนักพิมพ์ไม่มี
66ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก  นางอุดมพร สิงห์ชัย 195 226,028.00 218398,300225,860103,70048,02099,840875,7206 เมษายน 2559อุปสรรคในการทำงานคือครูที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดซื้อหนังสือเรียน ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน จึงทำให้การทำงานเกิดความขัดข้องเล็กน้อย
67ขนาดมอญพิทยาคม  นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ 877 812,268.70 6431,171,900655,269304,900141,250293,8052,567,12416 กุมภาพันธ์ 2560
68มัธยมทับทิมสยาม 04  นายสรวิศ ชาญเชี่ยว 345 311,908.00 270492,300277,820128,10059,340123,4201,080,9803 พฤษภาคม 2559ไม่มี
69พระแก้ววิทยา  นายอายุ คิดดี 240 310,110.00 214390,250217,112101,55047,04097,835853,7871 พฤษภาคม 2559
70เทพอุดมวิทยา  นายพนม ลำดวนหอม 306 286,748.00 228415,950229,960108,25050,140104,275908,57518 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค ครับ
71สุรพินท์พิทยา  นายองอาจ สุจินพรัหม 1,620 1,483,000.00 1,1082,004,2501,093,904520,350241,380502,7454,362,6298 พฤษภาคม 2559การดำเนินการเรียบร้อยดี
72พนาสนวิทยา  นายสุรพงศ์ ปรากฏรัตน์ 567 573,800.00 401730,100406,199189,90087,990183,0551,597,24430 เมษายน 2559
73สำโรงทาบวิทยาคม  นายบัญญัติ สมชอบ 1,415 1,400,000.00 1,0231,876,9501,073,809489,250226,390470,3504,136,74925 เมษายน 2559-
74ศรีสุขวิทยา  นางสาวจงบุญ จากภัย 319 302,792.00 315573,750321,583149,25069,150143,8501,257,58311 พฤษภาคม 2559
75บัวเชดวิทยา  นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ 1,721 1,660,912.20 1,2742,310,9501,268,490600,450278,400579,5655,037,8555 พฤษภาคม 2559ควรมีหนังสือที่ได้รับอนุญาตที่มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษด้วยในรายวิชา ของหลักสูตร EP (English Program)
76มัธยมศรีลำเภาลูน  นายขันติ จารัตน์ 215 138,000.00 178412,950178,27284,25039,04081,225795,73728 เมษายน 2559สำนักพิมพ์เอกชนจัดส่งหนังสือเรียนให้ทางร้านค้าช้า ทำให้โรงเรียนได้รับหนังสือเรียนช้า
77พนมดงรักวิทยา  1,172 1,218,000.00 8051,472,650837,061383,550177,570369,1103,239,9419 เมษายน 2559- ทางผู้ขายแจ้งว่าปัญหาของปีนี้ คือ หนังสือเรียนขององค์การค้าจัดส่งให้ช้ามาก ทำให้จัดส่งให้โรงเรียนไม่ทันตามสัญญาชื้อ แต่ผู้ขายแจ้งว่าทันก่อนเปิดเทอมในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 นี้
78ศรีณรงค์พิทยาลัย  นายอภินันท์ จันทเขต 335 435,762.00 317572,150305,035148,45068,890143,5401,238,0654 เมษายน 2559การกำหนดปฏิทินการจัดซื้อ
79สินรินทร์วิทยา  นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ 833 730,676.35 6221,141,450653,056297,550137,680286,0352,515,77112 พฤษภาคม 2559
80แร่วิทยา  70 71,999.00 64148,35066,02230,25014,02029,175287,81710 พฤษภาคม 2559ไม่มี
81บึงนครประชาสรรค์  นางสาวสุมณี บูรณ์เจริญ 95 94,649.00 64147,90063,73030,10013,96029,070284,76011 พฤษภาคม 2559
82นารายณ์คำผงวิทยา  นายทันใจ ชูทรงเดช 599 607,500.00 423769,050427,729199,95092,670192,8401,682,2399 พฤษภาคม 2559
83โนนเทพ  296 240.08 235428,200240,081111,40051,610107,355938,6465 พฤษภาคม 2559
84ประดู่แก้วประชาสรรค์  176 192,990.00 117271,050118,53155,25025,61053,300523,74111 พฤษภาคม 2559
รวม 49,487 49,920,849 40,22275,638,55040,642,36219,029,2508,818,36018,348,225162,476,747
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/11/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน