สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพม. เขต 33  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1สุรวิทยาคาร  0 0.00 2,7995,105,1002,861,2191,328,500615,3701,279,82511,190,014
2สิรินธร  0 0.00 2,3794,349,2502,456,8391,132,550524,3901,090,1609,553,189
3สวายวิทยาคาร  นายทวีศักดิ์ สนสี 598 688,000.00 437786,350414,539203,85094,650197,3201,696,70922 เมษายน 2559อุปสรรค : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ และงบประมาณจากเงินเรียนฟรีฯรายการอื่นมีจำนวนจำกัด ข้อเสนอแนะ : การจัดซื้อหนังสือเรียนควรให้โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และควรบริการนักเรียนในลักษณะยืมเรียน
4เทนมีย์มิตรประชา  นายอำนาจ นวนิล 291 279,559.00 207475,650198,86196,45044,79093,390909,1414 พฤษภาคม 2559
5นาดีวิทยา  นายวรพงศ์ มีมาก 480 380,000.00 390706,500386,814183,50085,100177,2001,539,1148 พฤษภาคม 2559บุคลากรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคัดเลือกหนังสือทั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของหนังสือและเจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจรายละเอ่ียดและระเบียบต่างๆ ในการจัดซื้อ การทำงานผ่านขั้นตอนหลายอย่างจึงอาจมีการล่าช้าบ้างแต่ก็ทันกำหนดเวลาที่จะใชั้ในการจัดการเรียนการสอน
6ศรีไผทสมันต์  นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ 241 173,800.00 174402,750173,80082,05038,04079,185775,8251 พฤษภาคม 2559
7รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก  นายพิทักษ์ สุปิงคลัด 1,185 1,307,574.00 8961,630,100910,478423,900196,440408,7303,569,6483 พฤษภาคม 2559
8สุรินทร์ภักดี  นายศุภชัย ชาวนา 215 144,000.00 153350,400144,80770,90032,95068,755667,81218 เมษายน 2559
9พญารามวิทยา  210 220,000.00 158367,500161,73875,10034,78072,320711,4384 พฤษภาคม 2559
10สุรินทร์ราชมงคล  181 176,392.00 76175,65076,47035,75016,58034,525338,97529 เมษายน 2559
11โชคเพชรพิทยา  นายนิเวศ ทิวทอง 255 283,754.00 237425,400224,773110,20051,190106,765918,32816 พฤษภาคม 2559
12สุรินทร์พิทยาคม  นายทศพร สระแก้ว 190 166,320.00 150345,450145,44270,15032,56067,855661,4574 เมษายน 2559
13วีรวัฒน์โยธิน  นายณรงค์ พรหมพัชรพล 1,648 1,602,990.00 1,1592,089,9001,122,427542,100251,610524,3454,530,38211 เมษายน 2559รายการหนังสือเรียนที่เลือกจากบัญชีกำหนดสื่อ2559 บางรายการเป็นหนังสือที่เลิกผลิตแล้ว
14มหิธรวิทยา  นายสาโรจน์ พฤษภา 124 90,810.00 96220,20090,81044,60020,72043,220419,55010 พฤษภาคม 2559-
15นาบัววิทยา  นายวิทยา เพ่งเล็งดี 136 130,850.00 148338,850134,95268,55031,86066,485640,69710 พฤษภาคม 2559
16ศรีรามประชาสรรค์  นายวายุคล จุลทรรศน์ 181 214,131.00 120277,500119,41856,50026,20054,550534,16811 พฤษภาคม 2559
17ตั้งใจวิทยาคม  นายทวีโชค งามชื่น 154 124,350.00 124286,950124,35058,45027,10056,415553,26514 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
18ท่าสว่างวิทยา  นายแชม มุ่งดี 166 157,733.00 115264,900112,62953,80024,97052,035508,33411 พฤษภาคม 2559
19แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร  นางสาวทองใบ ตลับทอง 67 58,534.00 50115,95051,25023,65010,96022,805224,61511 พฤษภาคม 2559งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อหนังสือเรียนเพราะบางวิชาต้องแยกซื้อหลายเล่่ม
20ชุมพลวิทยาสรรค์  นายพีระศักดิ์ น่วมจะโป๊ะ 1,254 1,289,995.19 9011,647,100927,699428,900198,590412,8553,615,14422 เมษายน 2559
21เมืองบัววิทยา  นายยรรยง วงค์คำจันทร์ 512 512,650.00 420766,950430,434199,65092,460192,2551,681,74914 เมษายน 2559ไม่มี
22ลำพลับพลาวิทยาคาร  นายเสงี่ยม วงค์พล 193 244,342.00 169396,300180,93381,40037,63078,105774,3688 พฤษภาคม 2559
23ท่าตูมประชาเสริมวิทย์  นายพัลลภ พัวพันธุ์ 2,071 2,053,105.44 1,5562,830,5501,574,498736,050341,100709,7356,191,93310 พฤษภาคม 2559หนังสือมาไม่พร้อมกัน ทำให้การแจกล่าช้าครับ
24ลานทรายพิทยาคม  นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ 524 401,989.00 403730,900401,989189,90088,050183,3051,594,14428 เมษายน 2559
25เมืองแกพิทยาสรรค์  นายถนอม บุญโต 247 185,862.00 184425,400181,86286,60040,16083,620817,64225 เมษายน 2559
26พรมเทพพิทยาคม  นายสมัย ปานทอง 205 191,000.00 162371,550153,87675,25034,96072,925708,56116 พฤษภาคม 2559หนังสือบางสำนักพิมพ์ได้รับล่าช้า
27ช้างบุญวิทยา  นายอุ่น ศาลางาม 259 295,561.00 179414,450179,07784,45039,15081,490798,6176 พฤษภาคม 2559
28ทุ่งกุลาพิทยาคม  นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์ 99 139,309.00 106246,600110,07850,40023,34048,530478,94810 พฤษภาคม 2559ไม่มี
29โนนแท่นพิทยาคม  นายสุดใจ ศรีใหญ่ 98 102,700.00 89208,80096,03942,90019,83041,155408,72412 พฤษภาคม 2559ไม่มี
30ศรีปทุมพิทยาคม  นายประหยัด ทองทา 240 197,952.00 200461,400197,95293,80043,52090,660887,3329 พฤษภาคม 2559การจัดส่งสินค้าของร้านค้าไม่พร้อมกันทำให้ยุ่งยากกับการตรวจรับ
31จอมพระประชาสรรค์  นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ 1,933 1,875,998.00 1,4182,588,6001,459,456673,800312,060648,9105,682,82611 พฤษภาคม 2559ปีการศึกษาที่ 2558 ทางร้านส่งหนังสือล่าช้ากว่ากำหนด
32เมืองลีงวิทยา  นายชอบ พรหมบุตร 370 376,427.00 274497,800277,522129,40059,980124,8301,089,53212 พฤษภาคม 2559-
33บุแกรงวิทยาคม  นายจีระพรรณ เพียรมี 348 412,400.00 278508,850288,684132,55061,360127,5351,118,97925 เมษายน 2559
34หนองสนิทวิทยา  นายนิวัฒน์ โพธิมาศ 267 313,731.00 230413,900219,612107,30049,820103,860894,4924 พฤษภาคม 2559
35ประสาทวิทยาคาร  นายไพชยนต์ จันทเขต 2,958 2,509,970.00 2,1153,835,2002,105,989996,400462,010961,8558,361,45421 เมษายน 2559งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอ
36โคกยางวิทยา  นายสมชัย นามสว่าง 441 533,554.00 313570,550319,625148,45068,770143,0401,250,43520 เมษายน 2559
37ตานีวิทยา  นายสมโภชน์ สุขเจริญ 654 635,000.00 468846,450459,914219,750101,940212,3251,840,37911 พฤษภาคม 2559
38ไทรแก้ววิทยา  433 421,216.00 234421,350225,554109,25050,720105,725912,59931 มีนาคม 2559ควรรีบดำเเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนในปีต่อไป
39ทุ่งมนวิทยาคาร  นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ 451 460,147.00 322582,850316,952151,35070,200146,1951,267,54716 เมษายน 2559
40เชื้อเพลิงวิทยา  371 337,756.00 240434,100238,256112,70052,280108,890946,22628 เมษายน 3102
41ตาเบาวิทยา  นายธรรมนูญ มีเสนา 215 186,005.00 117269,850116,01754,85025,45053,020519,18712 เมษายน 2559การจัดส่งหนังสือเรียน บางรายวิชาไม่ทันตามกำหนด
42กาบเชิงวิทยา  นายวสันต์ คำเกลี้ยง 774 730,000.00 530959,000520,370249,000115,500240,5502,084,4201 เมษายน 2559
43แนงมุดวิทยา  นายศรีสุนทร ส่งเสริม 562 549,999.99 401723,050389,583187,55087,050181,4101,568,64323 เมษายน 2559งบประมาณมีจำกัด ไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้มีหนังสือเรียนเพียงพอสำหรับนักเรียนทุกคน
44โคกตะเคียนวิทยา  นายระวีวัฒน์ ศรีมารักษ์ 367 364,615.00 267481,350255,231124,85057,950120,7701,040,15119 เมษายน 2559ไม่มี
45ปราสาทเบงวิทยา  นายพศิน บัวหุ่ง 344 396,000.00 266480,650259,208124,75057,880120,5751,043,06310 พฤษภาคม 2559ไม่มี
46รัตนบุรี  นายปริญญา พุ่มไหม 2,339 2,572,631.21 1,7893,263,5001,825,277849,300393,390818,1357,149,60212 เมษายน 2559
47ดอนแรดวิทยา  นายสุพินทร์ พุฒตาล 281 270,608.00 215392,600220,461102,20047,33098,415861,0064 เมษายน 2559
48เบิดพิทยาสรรค์  นายวิชัย สาลีงาม 520 500,000.00 380685,850368,898177,95082,580172,0651,487,3434 พฤษภาคม 2559
49ธาตุศรีนคร  นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธุ์ 222 216,256.00 164377,100155,38476,50035,52074,050718,55425 เมษายน 2559
50แกศึกษาพัฒนา  นายสุดสาคร สุขสวัสดิ์ 226 170,800.00 179411,150170,84583,35038,71080,720784,77511 พฤษภาคม 2559
51ทับโพธิ์พัฒนวิทย์  นายปิยะวัฒน์ ศรีไสว 188 185,400.00 146338,550147,11469,05032,00066,585653,29923 เมษายน 2559-
52สนมวิทยาคาร  นายพัลลภ พัวพันธุ์ 1,121 1,129,000.00 7801,422,750794,608370,250171,500356,6753,115,78311 พฤษภาคม 2559-
53หนองอียอวิทยา  นายสรศักดิ์ สีตาชัย 184 202,742.00 132307,050134,76062,75029,06060,425594,04529 เมษายน 2559
54หนองขุนศรีวิทยา  นายฉัตรนพดล คงยืน 232 183,000.00 188433,500184,39688,10040,88085,170832,04620 เมษายน 2559บางกลุ่มสาระมีความต้องการซื้อหนังสือเรียนของสำนักพิมพ์ที่เป็นเอกชน ตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้เรียนและครูผู้สอน
55ศีขรภูมิพิสัย  นายแสน แหวนวงศ์ 2,290 2,181,104.00 1,6883,085,2501,736,720803,350371,980773,3456,770,64530 เมษายน 2559-
56แตลศิริวิทยา  นางจารุวรรณ บุญโต 607 560,000.00 387705,450398,053183,55085,030176,8601,548,94319 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
57ห้วยจริงวิทยา  นายสมศักดิ์ บุญโต 595 650,000.00 456836,100478,692217,900100,840209,5301,843,06211 พฤษภาคม 2559
58กุดไผทประชาสรรค์  นายวรวุธ สุทธิกุล 266 180,000.00 186428,550180,10287,05040,40084,185820,2878 เมษายน 2559ไม่มี
59จารย์วิทยาคาร  นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ 263 268,700.00 205476,100209,85597,20045,03093,665921,85023 เมษายน 2559หนังสือเรียนบางรายวิชาควรรวมเป็นเล่มเดียวกันเช่น วิชาศิลปะ วิชาสังคมศึกษาฯ และควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับ นักเรียนที่เรียนแผนวิทย์-คณิตฯ ในรายวิชาเพิ่มเติม
60มัธยมจารพัตวิทยา  นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ 112 122,719.00 102235,20099,91647,80022,18046,210451,30611 เมษายน 2559
61หนองแวงวิทยาคม  นายนิเวศน์ เนินทอง 645 674,000.00 451825,850472,243215,15099,590206,9801,819,8138 พฤษภาคม 2559-
62ขวาวใหญ่วิทยา  96 78,629.00 77178,80078,62936,50016,91035,175346,01425 มีนาคม 2559*
63วังข่าพัฒนา  นายวิชิตชัย แข่งขัน 182 182,333.00 133306,600130,00762,30028,91060,235588,05210 พฤษภาคม 2559
64ยางวิทยาคาร  นายบุญศักดิ์ บุญจูง 297 239,788.00 212489,150208,25099,45046,14096,115939,10530 เมษายน 2559การจัดซื้อหนังสือเรียนควรจัดสรรงบประมาณมาครบ 100% ถึงจะสามารถดำเนินการได้สะดวกค่ะ
65สังขะ  นายสุนทร พลศรี 1,750 2,041,000.00 1,4912,734,2001,556,979712,600329,770685,1956,018,74428 เมษายน 2559
66กระเทียมวิทยา  นายสุวรรณ สายไทย 899 898,674.00 6321,148,900633,624298,700138,440288,0902,507,75420 เมษายน 2559หนังสือมีในเวบแต่สำนักพิมพ์ไม่มี
67ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก  นางอุดมพร สิงห์ชัย 195 226,028.00 218398,300225,860103,70048,02099,840875,7206 เมษายน 2559อุปสรรคในการทำงานคือครูที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดซื้อหนังสือเรียน ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน จึงทำให้การทำงานเกิดความขัดข้องเล็กน้อย
68ขนาดมอญพิทยาคม  นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ 877 812,268.70 6431,171,900655,269304,900141,250293,8052,567,12416 กุมภาพันธ์ 2560
69มัธยมทับทิมสยาม 04  นายสรวิศ ชาญเชี่ยว 345 311,908.00 270492,300277,820128,10059,340123,4201,080,9803 พฤษภาคม 2559ไม่มี
70พระแก้ววิทยา  นายอายุ คิดดี 240 310,110.00 214390,250217,112101,55047,04097,835853,7871 พฤษภาคม 2559
71เทพอุดมวิทยา  นายพนม ลำดวนหอม 306 286,748.00 228415,950229,960108,25050,140104,275908,57518 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค ครับ
72สุรพินท์พิทยา  นายองอาจ สุจินพรัหม 1,620 1,483,000.00 1,1082,004,2501,093,904520,350241,380502,7454,362,6298 พฤษภาคม 2559การดำเนินการเรียบร้อยดี
73พนาสนวิทยา  นายสุรพงศ์ ปรากฏรัตน์ 567 573,800.00 401730,100406,199189,90087,990183,0551,597,24430 เมษายน 2559
74สำโรงทาบวิทยาคม  นายบัญญัติ สมชอบ 1,415 1,400,000.00 1,0231,876,9501,073,809489,250226,390470,3504,136,74925 เมษายน 2559-
75ศรีสุขวิทยา  นางสาวจงบุญ จากภัย 319 302,792.00 315573,750321,583149,25069,150143,8501,257,58311 พฤษภาคม 2559
76บัวเชดวิทยา  นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ 1,721 1,660,912.20 1,2742,310,9501,268,490600,450278,400579,5655,037,8555 พฤษภาคม 2559ควรมีหนังสือที่ได้รับอนุญาตที่มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษด้วยในรายวิชา ของหลักสูตร EP (English Program)
77มัธยมศรีลำเภาลูน  นายขันติ จารัตน์ 215 138,000.00 178412,950178,27284,25039,04081,225795,73728 เมษายน 2559สำนักพิมพ์เอกชนจัดส่งหนังสือเรียนให้ทางร้านค้าช้า ทำให้โรงเรียนได้รับหนังสือเรียนช้า
78พนมดงรักวิทยา  1,172 1,218,000.00 8051,472,650837,061383,550177,570369,1103,239,9419 เมษายน 2559- ทางผู้ขายแจ้งว่าปัญหาของปีนี้ คือ หนังสือเรียนขององค์การค้าจัดส่งให้ช้ามาก ทำให้จัดส่งให้โรงเรียนไม่ทันตามสัญญาชื้อ แต่ผู้ขายแจ้งว่าทันก่อนเปิดเทอมในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 นี้
79ศรีณรงค์พิทยาลัย  นายอภินันท์ จันทเขต 335 435,762.00 317572,150305,035148,45068,890143,5401,238,0654 เมษายน 2559การกำหนดปฏิทินการจัดซื้อ
80สินรินทร์วิทยา  นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ 833 730,676.35 6221,141,450653,056297,550137,680286,0352,515,77112 พฤษภาคม 2559
81แร่วิทยา  70 71,999.00 64148,35066,02230,25014,02029,175287,81710 พฤษภาคม 2559ไม่มี
82บึงนครประชาสรรค์  นางสาวสุมณี บูรณ์เจริญ 95 94,649.00 64147,90063,73030,10013,96029,070284,76011 พฤษภาคม 2559
83นารายณ์คำผงวิทยา  นายทันใจ ชูทรงเดช 599 607,500.00 423769,050427,729199,95092,670192,8401,682,2399 พฤษภาคม 2559
84โนนเทพ  296 240.08 235428,200240,081111,40051,610107,355938,6465 พฤษภาคม 2559
85ประดู่แก้วประชาสรรค์  176 192,990.00 117271,050118,53155,25025,61053,300523,74111 พฤษภาคม 2559
รวม 47,223 46,280,849 40,22275,638,55040,642,36219,029,2508,818,36018,348,225162,476,747
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน