สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพม. เขต 31  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายพิทยา ไชยมงคล
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1ราชสีมาวิทยาลัย  นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร 0 0.00 2,7535,027,6002,827,9191,308,800606,1101,260,28511,030,714
2สุรนารีวิทยา  นายโกศล พงษ์พานิช 0 0.00 3,0255,522,6503,109,7111,437,550665,7701,384,41012,120,091
3บุญวัฒนา  นายอนันต์ เพียรเกาะ 0 0.00 2,8675,234,7502,948,2591,362,650631,0701,312,23011,488,959
4มหิศราธิบดี  นายวินัย วิริยะประทีป 882 670,500.00 6971,269,400705,123330,200152,990318,2652,775,97818 พฤษภาคม 2559หนังสือบางรายการส่งมอบหลายครั้ง
5โคราชพิทยาคม  นางสมจิต มุ่งกลาง 555 457,000.00 366667,050376,692173,55080,400167,2351,464,92710 เมษายน 2559ไม่มี
6บุญเหลือวิทยานุสรณ์  นายเอื้อ ทรวงโพธิ์ 1,930 1,338,000.00 1,3562,455,9501,338,604637,850295,820615,9955,344,21910 เมษายน 2559
7สุรธรรมพิทักษ์  นายโกศล พงษ์พานิช 2,701 2,565,000.00 1,8223,296,2001,796,166855,800396,980826,8107,171,95628 ตุลาคม 2558
8สุรนารีวิทยา 2  นายสมยศ สุวรรณธีระกิจ 1,067 785,500.00 7731,394,150746,939361,650167,850349,7803,020,3692 พฤษภาคม 2559ครูผู้สอนมีความต้องการหนังสือเรียนให้ครบทุกรายวิชา แต่เงินที่ได้มาจัดการซื้อหนังสือเรียนไม่เพียงพอ คณะกรรมการจึงได้ไม่ครบทุกรายวิชา
9พุดซาพิทยาคม  นายปรีชา เพียรกลาง 110 116,368.00 74170,55071,74034,65016,08033,505326,52528 เมษายน 2559ไม่มี
10อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา  นายสภูษณพงศ์ เครื่องกลาง 2,866 2,630,000.00 2,1103,852,7002,166,5701,002,900464,460965,7808,452,41016 เมษายน 2559-
11บุญวัฒนา 2  นายพิษณุ คุณชื่น 575 703,000.00 465843,900463,935219,300101,670211,6351,840,4406 พฤษภาคม 2559-ยังไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ
12จระเข้หินสังฆกิจวิทยา  นางสาวสุวพิชญ์ ประจิต 353 297,700.00 277504,700282,249131,30060,830126,5351,105,6146 มิถุนายน 2559
13โนนสมบูรณ์วิทยา  นายเกชา เหมือนวาจา 910 869,700.00 7091,289,950718,843335,450155,450323,4402,823,13320 พฤษภาคม 2559
14เสิงสาง  นายวิลาศ ดวงเงิน 1,597 1,308,000.00 1,4552,664,0001,519,003694,000321,250667,6755,865,92827 เมษายน 2559-
15เมืองคง  นายสุพล เชื่อมพงษ์ 2,184 2,258,000.00 1,5762,877,2501,615,528748,950346,860721,2656,309,85329 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
16เทพาลัย  นายวิเชียร ทองคลี่ 201 209,313.00 213387,300214,045100,70046,67097,115845,83030 กรกฎาคม 2559
17บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์  นายวิเชียร ทองคลี่ 840 470,000.00 5531,000,600544,241259,800120,510250,9852,176,1364 พฤศจิกายน 2559ราคาหนังสือจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับราคาของบริษัทบางเล่มราคาไม่เหมือนกัน
18จักราชวิทยา  นายเอกฉัตร จอดนอก 2,275 2,056,000.00 1,5522,802,2501,509,656727,150337,420703,0056,079,48124 เมษายน 2559ไม่มี
19โชคชัยสามัคคี  ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ภักดีแก้ว 3,216 3,270,000.00 2,3684,285,1502,337,0181,112,650516,1001,074,8559,325,773-
20มัธยมด่านขุนทด  นายสมศักดิ์ สุขสมัย 1,971 1,262,035.00 1,4452,679,9501,590,725700,650323,610671,0805,966,01510 พฤษภาคม 2559
21หนองกราดวัฒนา  0 0.00 246444,450239,458115,35053,520111,495964,273
22หนองบัวละครวิทยา  นางพัชรี รักษาสุวรรณ 74 65,593.00 72166,20071,59033,80015,68032,660319,93010 พฤษภาคม 2559งบมีจำกัดจัดซื้อได้เฉพาะหนังสือพื้นฐาน น่าจะจัดสรรเผื่อจัดซื้อหนังสือเพิ่มเติมด้วย
23โนนสูงศรีธานี  นายสภูษณพงศ์ เครื่องกลาง 3,940 2,900,000.00 2,0373,699,6002,048,203961,600445,750927,7458,082,89813 เมษายน 2559
24ศรีสุขวิทยา  นายวิรพจน์ โคกเกษม 491 478,147.50 329597,050329,705155,15071,930149,7301,303,56510 พฤษภาคม 2559 - ไม่มี -
25ธารปราสาทเพชรวิทยา  นายวิทยา ดวงใจ 485 478,000.00 333604,500334,637157,10072,830151,5951,320,6626 พฤษภาคม 2559
26ขามสะแกแสง  นายไกรศร ทองมูลชัย 1,440 1,565,800.00 1,0851,987,5501,129,509517,850239,690498,1204,372,7194 พฤษภาคม 2559ไม่มี
27เกล็ดลิ้นวิทยา  นายรังสิโรจน์ ปาลวัฒน์ 645 895,316.00 489890,100499,121231,500107,270223,1751,951,16613 พฤษภาคม 2559ไม่มี
28หันห้วยทรายพิทยาคม  นายรังสรรค์ สู้สนาม 249 187,000.00 195456,000208,26793,50043,25089,825890,8422 มิถุนายน 2559
29ปักธงชัยประชานิรมิต  นายนิรมิตร ดวดกระโทก 2,853 1,890,000.00 1,9683,575,2501,973,456929,350430,780896,5457,805,38110 พฤษภาคม 2559ไม่มี
30สมเด็จพระธีรญาณมุนี  นายวีระศักดิ์ วนาภรณ์ 311 221,689.10 202467,100200,19895,10044,10091,820898,3183 พฤษภาคม 2559
31พิมายวิทยา  นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง 3,474 3,176,000.00 2,4694,487,7002,483,8691,166,700540,7501,125,3159,804,33419 เมษายน 2559
32พิมายดำรงวิทยาคม  443 454,000.00 316576,850321,150150,15069,540144,6051,262,29531 พฤษภาคม 2559
33นิคมพิมายศึกษา  นายปรีชา เพียรกลาง 705 584,000.00 452809,300427,092209,50097,360203,1501,746,40230 เมษายน 2559
34ห้วยแถลงพิทยาคม  นายนิรมิต ดวดกระโทก 1,971 1,916,000.00 1,3882,548,1001,458,760664,300307,360638,5105,617,03027 มกราคม 2559
35เมืองพลับพลาพิทยาคม  นางสุกัญญา แก้วมีค่า 444 370,000.00 333601,950326,351156,25072,490151,0001,308,04126 กุมภาพันธ์ 2559ปีการศึกษา 2559 รีบดำเนินการก่อนปีที่ผ่านมา ทางร้าน/บริษัทจึงนำสินค้ามาส่งเร็ว ไม่มีปัญหาต่อการจัดการเรียนการสอนในการ 2559 อย่างแน่นอน
36ชุมพวงศึกษา  นายชูชีพ แรงใหม่ 0 0.00 1,0821,967,0001,085,116511,400237,020493,2304,293,766
37ขามทะเลสอวิทยา  นางมะลิวัน ศรีโคตร 876 687,400.00 7291,324,800734,273344,400159,630332,2052,895,3089 พฤษภาคม 2559
38หนองน้ำใสพิทยาคม  นายวิลาศ ดวงเงิน 615 499,348.00 469851,050475,909221,150102,530213,4301,864,06916 พฤษภาคม 2559
39ปากช่อง  นายสุรินทร์ แพ่งจันทึก 3,233 2,590,000.00 2,2884,178,0002,349,9741,087,600503,6801,047,3209,166,57420 พฤษภาคม 2559
40มัธยมวชิราลงกรณวราราม  นายนิพนธ์ โรจนภานุรัตน์ 890 970,000.00 6011,098,100620,865285,900132,390275,2552,412,51010 พฤษภาคม 2559-
41หนองบุญมากประสงค์วิทยา  นายประยงค์ ประทุมวัน 526 495,000.00 407738,500405,045191,90088,970185,2051,609,62019 พฤษภาคม 2559
42บึงพะไล  นายรวิภัทร์ ชัยภัทรธนสร 510 470,725.00 370668,650361,342173,55080,520167,7351,451,79711 พฤษภาคม 2559-
43แก้งสนามนางพิทยาคม  นายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ 98 69,850.00 72165,75069,85033,65015,62032,555317,42512 พฤษภาคม 2559
44ภู่วิทยา  นายบันเทิง ทรงประโคน 668 685,000.00 467858,350496,335223,850103,550215,0701,897,15525 เมษายน 2559เนื่องด้วยจากปีที่แล้วในการจัดการสั่งซื้อหนังสือนั้นร้านได้ทำการจัดส่งหนังสือล่าช้าเพราะต้องส่งหลายโรงเรียนแต่ในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการเลือกร้านที่สามารถจัดส่งหนังสือได้เร็วและทันเวลาเปิดภาคเรียน
45มิตรภาพวิทยา  นางพัชภัสสร เสนทับพระ 107 76,947.00 74171,90075,01835,10016,26033,820332,09830 พฤษภาคม 2559
46กระเบื้องนอกพิทยาคม  นายภราดร พวงประโคน 149 142,900.00 115267,450117,84354,65025,31052,630517,88319 พฤษภาคม 2559
47บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2  นายประภาส ชาตี 226 221,802.00 169390,750168,00579,55036,89076,810752,00527 เมษายน 2559ไม่มี
48ลำทะเมนไชยพิทยาคม  นายนิสิทธิ์ ส่งสุข 528 462,638.00 374678,500373,270176,30081,740170,1601,479,97013 พฤษภาคม 2559
49สีดาวิทยา  นายนิสิทธิ์ ส่งสุข 1,110 735,800.00 8411,525,450840,513396,350183,770382,5703,328,6534 พฤษภาคม 2559ไม่มี
50ท่าช้างราษฏร์บำรุง  นายพงษ์มิตร สิทธินอก 658 496,300.00 543986,100544,225256,300118,810247,2852,152,7204 พฤษภาคม 2559-
รวม 51,952 45,051,372 46,97186,008,10047,651,91522,244,40010,306,89021,442,455187,653,760
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน