ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
เขตพื้นที่ ที่มีพื้น สีเหลือง ให้ทำการตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย

ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายกฤตชญา วิเชียรเพริศ (รักษาราชการแทน) 95.96100.0092.7397.7693.0795.8591.8896.8495.1898.6195.8197.9796.0597.8592.3296.8896.0698.920.000.00
2สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ 95.63100.0094.16100.0095.16100.0090.21100.0095.05100.0096.40100.0096.37100.0092.29100.0096.46100.000.000.00
3สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายวันชาติ บัวสิงห์ 92.15100.0090.19100.0090.29100.0090.51100.0093.91100.0094.09100.0093.90100.0090.40100.0094.03100.000.000.00
4สพม. เขต 24 [ดูรายโรง] นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค 0.000.0094.65100.0091.98100.0092.22100.0095.48100.0094.06100.0095.65100.0094.58100.0096.02100.0095.00100.00
5สพป.ขอนแก่น เขต 1 [ดูรายโรง] นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ 97.48100.0094.11100.0094.47100.0094.28100.0095.87100.0096.68100.0096.32100.0094.92100.0096.44100.000.000.00
6สพป.ขอนแก่น เขต 2 [ดูรายโรง] นายนฤทธิ์ คงนาน (รก.ผอ.สพป.ขก2) 97.52100.0096.0799.8896.0899.8995.0899.7796.4699.9297.0499.9097.1799.9095.3299.9397.3799.880.000.00
7สพป.ขอนแก่น เขต 3 [ดูรายโรง] นายศุภสิน ภูศรีโสม 94.67100.0092.21100.0092.05100.0091.87100.0095.31100.0095.95100.0095.80100.0092.7199.7395.87100.0092.20100.00
8สพป.ขอนแก่น เขต 4 [ดูรายโรง] นายกิตติพศ พลพิลา 94.05100.0092.5799.7893.1399.6090.5699.0694.6999.1096.1999.6195.5599.9494.7999.8895.48100.0095.95100.00
9สพป.ขอนแก่น เขต 5 [ดูรายโรง] นางสาวอนัญญา คำยา 96.54100.0095.5497.9595.7298.1095.81100.0096.64100.0097.33100.0097.43100.0096.48100.0097.89100.000.000.00
10สพม. เขต 25 [ดูรายโรง] นายสายัณห์ ผาน้อย 0.000.0089.62100.0088.46100.0088.49100.0091.17100.0092.90100.0092.26100.0088.40100.0093.65100.000.000.00
11สพป.ชัยภูมิ เขต 1 [ดูรายโรง] นายธนชน มุทาพร 96.94100.0094.6499.4893.94100.0093.4799.8396.85100.0096.36100.0097.38100.0093.86100.0097.57100.00100.00100.00
12สพป.ชัยภูมิ เขต 2 [ดูรายโรง] 96.59100.0095.64100.0096.05100.0095.39100.0097.81100.0097.99100.0098.33100.0094.58100.0098.47100.000.000.00
13สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [ดูรายโรง] นายนิวัฒน์ แก้วเพชร 97.01100.0094.4595.7593.8595.7591.4294.0097.1393.2197.11100.0097.91100.0093.2696.9695.89100.0095.50100.00
14สพม. เขต 30 [ดูรายโรง] ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ 100.00100.0095.82100.0093.26100.0094.1599.3397.6398.0097.7696.3399.2389.0096.50100.0097.17100.00100.000.00
15สพป.นครพนม เขต 1 [ดูรายโรง] นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร (รก. ผอ.สพป.นพ.1) 99.6499.9393.0799.2893.3799.0094.1199.2596.0598.1396.6099.7996.6399.7993.1598.0096.4198.0096.44100.00
16สพป.นครพนม เขต 2 [ดูรายโรง] นางศันสนีย์ ชูแหวน 97.6997.5087.7992.6096.1598.3393.0898.3397.3197.5097.6997.5097.3197.5090.6299.0097.50100.0095.0090.00
17สพม. เขต 22 [ดูรายโรง] นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก 90.0097.5092.5799.7291.5699.7290.79100.0092.56100.0094.1499.9495.34100.0094.99100.0096.58100.00100.000.00
18สพป.นครราชสีมา เขต 1 [ดูรายโรง] 97.54100.0094.38100.0096.01100.0092.5799.2496.18100.0096.45100.0097.0698.8894.2598.6796.97100.00100.000.00
19สพป.นครราชสีมา เขต 2 [ดูรายโรง] นายวิชา มานะดี 95.01100.0093.96100.0093.33100.0090.39100.0094.61100.0095.92100.0095.27100.0090.86100.0095.60100.000.00100.00
20สพป.นครราชสีมา เขต 3 [ดูรายโรง] นางสาวพรพิมล เปล่งคงคม 97.02100.0094.08100.0095.02100.0091.69100.0096.08100.0097.48100.0097.32100.0093.85100.0097.78100.00100.000.00
21สพป.นครราชสีมา เขต 4 [ดูรายโรง] นายพิเสิษฐ์ ชดกิ่ง 95.5999.3894.9599.4394.6999.8392.7399.2295.83100.0097.02100.0096.48100.0091.2198.7897.39100.0097.83100.00
22สพป.นครราชสีมา เขต 5 [ดูรายโรง] นายจัตุพร บุญระดม 97.76100.0094.74100.0094.63100.0093.81100.0095.46100.0096.78100.0098.24100.0093.86100.0097.25100.00100.00100.00
23สพป.นครราชสีมา เขต 6 [ดูรายโรง] นายสนอง สุดสะอาด 99.78100.0093.17100.0092.52100.0093.3099.8194.39100.0095.88100.0095.52100.0092.5099.0695.92100.000.00100.00
24สพป.นครราชสีมา เขต 7 [ดูรายโรง] นายพีรพงศ์ สุรเสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25สพม. เขต 31 [ดูรายโรง] นายกิตติ บุญเชิด 100.00100.0093.89100.0096.23100.0092.7699.3687.91100.0094.85100.0091.8398.8592.96100.0095.98100.0094.00100.00
26สพป.บึงกาฬ [ดูรายโรง] นายธีรพงษ์ สารแสน 93.9599.4290.9998.5892.1899.8491.2499.8193.31100.0094.15100.0094.07100.0092.8799.9894.23100.0094.09100.00
27สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายลวด แก้วไธสง (รองฯ รก.) 95.8399.1192.0997.2891.2799.0289.9298.3693.5298.5996.2999.0096.2599.3190.9998.9396.74100.0094.89100.00
28สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 [ดูรายโรง] นางภานิชา อินทร์ช้าง 96.67100.0090.61100.0089.76100.0090.45100.0097.15100.0095.04100.0095.91100.0093.19100.0095.95100.000.000.00
29สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายสง่า ศรีราม 95.04100.0087.04100.0085.23100.0084.05100.0090.64100.0093.71100.0093.89100.0089.72100.0092.58100.000.000.00
30สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 [ดูรายโรง] นางภนิดา สั 95.28100.0087.98100.0088.94100.0089.57100.0094.01100.0094.71100.0094.34100.0090.41100.0093.97100.000.000.00
31สพม. เขต 32 [ดูรายโรง] นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ 0.000.0088.77100.0088.33100.0086.88100.0090.71100.0091.89100.0090.37100.0090.80100.0093.24100.0055.50100.00
32สพป.มหาสารคาม เขต 1 [ดูรายโรง] นางสุภารีย์ โพนเงิน รก.ผอ.สพป.มค.1 98.47100.0097.6899.3097.8099.3897.2299.3397.2498.2798.4597.8998.2898.1697.0998.4898.5998.05100.000.00
33สพป.มหาสารคาม เขต 2 [ดูรายโรง] ดร.บวร เทศารินทร์ 95.43100.0092.78100.0093.96100.0094.07100.0095.34100.0095.34100.0095.80100.0093.87100.0095.51100.000.000.00
34สพป.มหาสารคาม เขต 3 [ดูรายโรง] นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ 97.55100.0096.52100.0096.31100.0095.90100.0097.08100.0097.82100.0097.78100.0094.86100.0097.87100.000.000.00
35สพม. เขต 26 [ดูรายโรง] (รก.ผอ.สพม.26)นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม 89.00100.0091.5299.8981.03100.0085.4199.9390.5999.9282.6190.4490.94100.0089.5899.9093.1097.1420.000.00
36สพป.มุกดาหาร [ดูรายโรง] นายมารุต อุปนิสากร 95.90100.0092.0197.5592.8198.8791.8998.6695.6297.9496.1597.7496.6298.0092.8798.6096.3698.6296.56100.00
37สพป.ยโสธร เขต 1 [ดูรายโรง] นายบุญโฮม จิตต์เพียร 100.00100.0098.18100.0098.18100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0096.96100.00100.00100.00100.000.00
38สพป.ยโสธร เขต 2 [ดูรายโรง] นายประสงค์ สุภา 96.75100.0091.2398.8293.6099.6294.5799.4097.71100.0097.41100.0098.30100.0094.16100.0097.69100.0099.50100.00
39สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 [ดูรายโรง] ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี 92.9499.9093.5299.6793.2499.6893.3199.9494.7199.9194.6299.8994.9099.8992.5499.3994.9099.8996.92100.00
40สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 [ดูรายโรง] นายสกล คามบุศย์ 97.66100.0095.85100.0096.27100.0096.18100.0097.01100.0097.51100.0097.48100.0095.89100.0097.63100.0070.00100.00
41สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 [ดูรายโรง] นายอนุพงษ์ หมวดเมือง 95.4699.9095.0599.6895.3599.4896.8599.6196.9799.8197.7699.8897.8399.8995.2899.1597.2199.8896.7199.71
42สพม. เขต 27 [ดูรายโรง] นายโกศล ฐานะ 100.00100.0095.9798.3394.3799.8394.8899.8195.4097.3397.41100.0096.57100.0094.3799.3697.27100.00100.000.00
43สพป.เลย เขต 1 [ดูรายโรง] นายรอง ปัญสังกา 98.65100.0096.30100.0097.20100.0097.06100.0097.79100.0098.39100.0098.35100.0096.27100.0098.94100.000.000.00
44สพป.เลย เขต 2 [ดูรายโรง] ว่าง 95.88100.0095.08100.0095.51100.0094.45100.0096.54100.0097.49100.0098.00100.0094.68100.0097.69100.000.000.00
45สพป.เลย เขต 3 [ดูรายโรง] นายบุญสม โพธิ์เงิน 96.57100.0097.04100.0096.64100.0097.03100.0096.56100.0097.36100.0097.36100.0096.10100.0097.31100.000.000.00
46สพม. เขต 19 [ดูรายโรง] นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ 100.00100.0095.6299.1187.3099.4789.2499.7590.90100.0092.06100.0092.46100.0089.7097.1791.29100.00100.000.00
47สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 [ดูรายโรง] นายธีระพงษ์ บุษบงก์ (รักษาราชการแทน) 95.3399.7996.8497.3394.9399.7291.5596.3895.8099.2597.2198.8497.4399.6791.3595.5297.58100.0096.88100.00
48สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 [ดูรายโรง] นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม 96.45100.0094.1598.8195.5699.2391.5298.9294.3199.6796.06100.0098.05100.0091.5998.3696.38100.0095.43100.00
49สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 [ดูรายโรง] 94.06100.0091.5599.4992.4799.7589.7999.3093.6799.5395.0299.7595.2599.8790.9299.8595.30100.000.000.00
50สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 [ดูรายโรง] นายธีรวุฒิ พุทธการี 96.6398.4396.3298.9094.3797.9694.7596.4898.1899.0098.3999.0098.7799.6293.6398.3098.8499.6299.5797.50
51สพม. เขต 28 [ดูรายโรง] นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน) 100.00100.0096.80100.0097.12100.0094.89100.0096.57100.0096.07100.0097.99100.0094.73100.0097.73180.0098.33100.00
52สพป.สกลนคร เขต 1 [ดูรายโรง] นายเทวรัฐ โตไทยะ 96.95100.0093.7298.3793.1598.9393.4598.4495.1599.3395.4999.0097.0898.4593.4499.6796.00100.000.000.00
53สพป.สกลนคร เขต 2 [ดูรายโรง] นายไพรวัลย์ จันทะนะ 93.2597.6486.7995.5088.8096.5788.6195.2993.8394.8094.7397.3294.8397.4090.1594.5894.6196.12100.000.00
54สพป.สกลนคร เขต 3 [ดูรายโรง] นายจุฬา ชิณวงศ์ 97.75100.0097.10100.0096.38100.0095.58100.0097.35100.0097.88100.0098.12100.0097.36100.0097.93100.000.000.00
55สพม. เขต 23 [ดูรายโรง] นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ (รก.ผอ.สพม.) 70.00100.0092.5198.3387.5798.0085.5699.3688.1299.0086.3299.5096.5695.1492.37100.0091.8599.00100.000.00
56สพป.สุรินทร์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายอภัย ไพรสินธ์ุ รักษาการ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 92.97100.0086.3499.9486.0599.8886.6299.9393.49100.0094.54100.0093.92100.0090.2699.5794.47100.000.00100.00
57สพป.สุรินทร์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2) 94.48100.0087.4298.2587.6999.3491.7497.2195.1099.2595.7598.0694.8299.3589.2698.6095.2098.9190.9791.25
58สพป.สุรินทร์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายคำปุ่น บุญเชิญ 92.7099.3383.8198.6184.4599.0487.2098.4094.5099.8295.6799.8695.0997.3991.9999.2794.6599.8295.17100.00
59สพม. เขต 33 [ดูรายโรง] นายสำเริง บุญโต (รก.ผอ.สพม.) 100.00100.0092.06100.0090.89100.0089.44100.0089.51100.0092.7299.5795.46100.0093.23100.0094.80100.0087.38100.00
60สพป.หนองคาย เขต 1 [ดูรายโรง] นาย 95.08100.0093.0599.3294.58100.0093.6099.0896.33100.0096.53100.0096.78100.0095.2499.6897.16100.0097.50100.00
61สพป.หนองคาย เขต 2 [ดูรายโรง] นายภัญญู ภูริศรี 96.66100.0088.2899.0985.1598.4687.3699.4495.12100.0094.65100.0096.46100.0086.3298.0096.71100.0087.440.00
62สพม. เขต 21 [ดูรายโรง] นายคำจันทร์ รัตนอุปการ 100.00100.0097.09100.0095.8998.7594.2799.5597.6498.0096.44100.0098.83100.0097.50100.0099.44100.00100.000.00
63สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [ดูรายโรง] นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ 94.4799.7592.0099.1692.7899.2791.0998.8495.5498.5396.3999.7897.37100.0090.9498.7796.69100.0098.39100.00
64สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 [ดูรายโรง] นายรัฐอิสรา กงวงษ์ (รักษาราชการแทน) 91.2499.0594.1899.5294.5699.5289.1098.6891.5698.2192.9499.2394.5299.0089.9599.1993.2595.3299.09100.00
65สพป.อำนาจเจริญ [ดูรายโรง] นายธนัญชัย สายสุด 98.26100.0093.95100.0093.52100.0094.21100.0097.25100.0098.03100.0097.94100.0095.74100.0097.81100.000.000.00
66สพป.อุดรธานี เขต 1 [ดูรายโรง] 92.8399.9190.8699.5991.7099.3791.1399.3594.4299.4094.99100.0095.52100.0087.9199.3495.7999.8698.84100.00
67สพป.อุดรธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายพรชัย โพคันโย 95.77100.0093.9999.7793.6999.7993.8999.6296.0999.6397.3999.5297.5699.4193.2599.7197.4899.440.000.00
68สพป.อุดรธานี เขต 3 [ดูรายโรง] นายสมุทร สมปอง 97.83100.0096.03100.0095.90100.0095.67100.0095.56100.0097.77100.0097.42100.0093.76100.0097.33100.00100.000.00
69สพป.อุดรธานี เขต 4 [ดูรายโรง] นายเกิดมี สอนเมือง 96.6897.8694.2399.3194.8298.9792.5499.1496.7098.9597.3698.2496.9298.1393.4399.0697.4697.4796.21100.00
70สพม. เขต 20 [ดูรายโรง] นายอดิศักดิ์ มุ่งชู 0.000.0096.2297.6992.9398.0693.2497.0093.5699.9494.8898.5896.05100.0094.5299.8096.61100.000.000.00
71สพป.อุบลราชธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายโกวิท เพลินจิตต์ 96.6599.2093.9399.3393.8199.0092.7499.3596.75100.0097.80100.0097.77100.0094.6898.9897.4699.6294.46100.00
72สพป.อุบลราชธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายอภินันท์ บุญรอด 96.96100.0094.56100.0094.35100.0094.21100.0098.05100.0098.45100.0098.10100.0096.03100.0098.64100.000.000.00
73สพป.อุบลราชธานี เขต 3 [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี 95.7599.7292.0499.0092.3099.3993.7099.7894.9599.7196.0999.6496.3999.6992.9899.7696.2798.89100.000.00
74สพป.อุบลราชธานี เขต 4 [ดูรายโรง] นายถาวร คูณิรัตน์ 96.5997.0091.5096.2192.8496.3093.2596.3597.5598.0097.8097.6997.3097.2795.4398.1897.5997.5095.3698.33
75สพป.อุบลราชธานี เขต 5 [ดูรายโรง] นายดุสิต สมศรี รก.ผอ.สพป.อบ.5 96.8299.8394.1399.9095.1399.8694.2399.8896.6099.6696.6999.7896.5799.7595.6099.0796.9899.7899.04100.00
76สพม. เขต 29 [ดูรายโรง] นายอดุลย์ กองทอง 91.20100.0094.92100.0089.66100.0090.9899.5094.52100.0094.27100.0095.44100.0093.10100.0098.05100.00100.00100.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/08/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน