ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
เขตพื้นที่ ที่มีพื้น สีเหลือง ให้ทำการตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย

ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายกิตติพศ พลพิลา 95.96100.0092.7397.7693.0795.8591.8896.8495.1898.6195.8197.9796.0597.8592.3296.8896.0698.920.000.00
2สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ 95.63100.0094.16100.0095.16100.0090.21100.0095.05100.0096.40100.0096.37100.0092.29100.0096.46100.000.000.00
3สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายวันชาติ บัวสิงห์ 92.15100.0090.19100.0090.29100.0090.51100.0093.91100.0094.09100.0093.90100.0090.40100.0094.03100.000.000.00
4สพม. เขต 24 [ดูรายโรง] นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค 0.000.0094.65100.0091.98100.0092.22100.0095.48100.0094.06100.0095.65100.0094.58100.0096.02100.0095.00100.00
5สพป.ขอนแก่น เขต 1 [ดูรายโรง] นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย 97.48100.0094.11100.0094.47100.0094.28100.0095.87100.0096.68100.0096.32100.0094.92100.0096.44100.000.000.00
6สพป.ขอนแก่น เขต 2 [ดูรายโรง] นายโชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง 97.52100.0096.0799.8896.0899.8995.0899.7796.4699.9297.0499.9097.1799.9095.3299.9397.3799.880.000.00
7สพป.ขอนแก่น เขต 3 [ดูรายโรง] นายศุภสิน ภูศรีโสม 94.67100.0092.21100.0092.05100.0091.87100.0095.31100.0095.95100.0095.80100.0092.7199.7395.87100.0092.20100.00
8สพป.ขอนแก่น เขต 4 [ดูรายโรง] นายกิตติพศ พลพิลา 94.05100.0092.5799.7893.1399.6090.5699.0694.6999.1096.1999.6195.5599.9494.7999.8895.48100.0095.95100.00
9สพป.ขอนแก่น เขต 5 [ดูรายโรง] นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ 96.54100.0095.5497.9595.7298.1095.81100.0096.64100.0097.33100.0097.43100.0096.48100.0097.89100.000.000.00
10สพม. เขต 25 [ดูรายโรง] นายสายัณห์ ผาน้อย 0.000.0089.62100.0088.46100.0088.49100.0091.17100.0092.90100.0092.26100.0088.40100.0093.65100.000.000.00
11สพป.ชัยภูมิ เขต 1 [ดูรายโรง] นายธนชน มุทาพร 96.94100.0094.6499.4893.94100.0093.4799.8396.85100.0096.36100.0097.38100.0093.86100.0097.57100.00100.00100.00
12สพป.ชัยภูมิ เขต 2 [ดูรายโรง] 96.59100.0095.64100.0096.05100.0095.39100.0097.81100.0097.99100.0098.33100.0094.58100.0098.47100.000.000.00
13สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [ดูรายโรง] นายนิวัฒน์ แก้วเพชร 97.01100.0094.4595.7593.8595.7591.4294.0097.1393.2197.11100.0097.91100.0093.2696.9695.89100.0095.50100.00
14สพม. เขต 30 [ดูรายโรง] ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ 100.00100.0095.82100.0093.26100.0094.1599.3397.6398.0097.7696.3399.2389.0096.50100.0097.17100.00100.000.00
15สพป.นครพนม เขต 1 [ดูรายโรง] นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร 99.6499.9393.0799.2893.3799.0094.1199.2596.0598.1396.6099.7996.6399.7993.1598.0096.4198.0096.44100.00
16สพป.นครพนม เขต 2 [ดูรายโรง] นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช 97.6997.5087.7992.6096.1598.3393.0898.3397.3197.5097.6997.5097.3197.5090.6299.0097.50100.0095.0090.00
17สพม. เขต 22 [ดูรายโรง] นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก 90.0097.5092.5799.7291.5699.7290.79100.0092.56100.0094.1499.9495.34100.0094.99100.0096.58100.00100.000.00
18สพป.นครราชสีมา เขต 1 [ดูรายโรง] นายไพศาล วุทฒิลานนท์ 97.54100.0094.38100.0096.01100.0092.5799.2496.18100.0096.45100.0097.0698.8894.2598.6796.97100.00100.000.00
19สพป.นครราชสีมา เขต 2 [ดูรายโรง] นายวิชา มานะดี 95.01100.0093.96100.0093.33100.0090.39100.0094.61100.0095.92100.0095.27100.0090.86100.0095.60100.000.00100.00
20สพป.นครราชสีมา เขต 3 [ดูรายโรง] นายสุเทพ พวงเกาะ รอง ผอ สพป รักษาราชการแทน ผอ สพป 97.02100.0094.08100.0095.02100.0091.69100.0096.08100.0097.48100.0097.32100.0093.85100.0097.78100.00100.000.00
21สพป.นครราชสีมา เขต 4 [ดูรายโรง] นายพิเสิษฐ์ ชดกิ่ง 95.5999.3894.9599.4394.6999.8392.7399.2295.83100.0097.02100.0096.48100.0091.2198.7897.39100.0097.83100.00
22สพป.นครราชสีมา เขต 5 [ดูรายโรง] นายจัตุพร บุญระดม 97.76100.0094.74100.0094.63100.0093.81100.0095.46100.0096.78100.0098.24100.0093.86100.0097.25100.00100.00100.00
23สพป.นครราชสีมา เขต 6 [ดูรายโรง] นายสนอง สุดสะอาด 99.78100.0093.17100.0092.52100.0093.3099.8194.39100.0095.88100.0095.52100.0092.5099.0695.92100.000.00100.00
24สพป.นครราชสีมา เขต 7 [ดูรายโรง] นายพีรพงศ์ สุรเสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25สพม. เขต 31 [ดูรายโรง] นายชูเกียรติ วิเศษเสนา 100.00100.0093.89100.0096.23100.0092.7699.3687.91100.0094.85100.0091.8398.8592.96100.0095.98100.0094.00100.00
26สพป.บึงกาฬ [ดูรายโรง] นายธีรพงษ์ สารแสน 93.9599.4290.9998.5892.1899.8491.2499.8193.31100.0094.15100.0094.07100.0092.8799.9894.23100.0094.09100.00
27สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายสมศักดิ์ ชอบทำดี 95.8399.1192.0997.2891.2799.0289.9298.3693.5298.5996.2999.0096.2599.3190.9998.9396.74100.0094.89100.00
28สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 [ดูรายโรง] นางภานิชา อินทร์ช้าง 96.67100.0090.61100.0089.76100.0090.45100.0097.15100.0095.04100.0095.91100.0093.19100.0095.95100.000.000.00
29สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายสง่า ศรีราม 95.04100.0087.04100.0085.23100.0084.05100.0090.64100.0093.71100.0093.89100.0089.72100.0092.58100.000.000.00
30สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 [ดูรายโรง] นายศักดา จันทร์ฝอย 95.28100.0087.98100.0088.94100.0089.57100.0094.01100.0094.71100.0094.34100.0090.41100.0093.97100.000.000.00
31สพม. เขต 32 [ดูรายโรง] นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ 0.000.0088.77100.0088.33100.0086.8899.8190.71100.0091.89100.0090.37100.0090.80100.0093.24100.0055.50100.00
32สพป.มหาสารคาม เขต 1 [ดูรายโรง] ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา 98.47100.0097.6899.3097.8099.3897.2299.3397.2498.2798.4597.8998.2898.1697.0998.4898.5998.05100.000.00
33สพป.มหาสารคาม เขต 2 [ดูรายโรง] ดร.บวร เทศารินทร์ 95.43100.0092.78100.0093.96100.0094.07100.0095.34100.0095.34100.0095.80100.0093.87100.0095.51100.000.000.00
34สพป.มหาสารคาม เขต 3 [ดูรายโรง] นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ 97.55100.0096.52100.0096.31100.0095.90100.0097.08100.0097.82100.0097.78100.0094.86100.0097.87100.000.000.00
35สพม. เขต 26 [ดูรายโรง] (รก.ผอ.สพม.26)นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม 89.00100.0091.5299.8981.03100.0085.4199.9390.5999.9282.6190.4490.94100.0089.5899.9093.1097.1420.000.00
36สพป.มุกดาหาร [ดูรายโรง] นายมารุต อุปนิสากร 95.90100.0092.0197.5592.8198.8791.8998.6695.6297.9496.1597.7496.6298.0092.8798.6096.3698.6296.56100.00
37สพป.ยโสธร เขต 1 [ดูรายโรง] นายชาญชัย รสจันทร์ 100.00100.0098.10100.0098.10100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0096.67100.00100.00100.00100.000.00
38สพป.ยโสธร เขต 2 [ดูรายโรง] นายประสงค์ สุภา 96.75100.0091.2398.8293.6099.6294.5799.4097.71100.0097.41100.0098.30100.0094.16100.0097.69100.0099.50100.00
39สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 [ดูรายโรง] ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี 92.9499.9093.5299.6793.2499.6893.3199.9494.7199.9194.6299.8994.9099.8992.5499.3994.9099.8996.92100.00
40สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 [ดูรายโรง] นายสกล คามบุศย์ 97.66100.0095.85100.0096.27100.0096.18100.0097.01100.0097.51100.0097.48100.0095.89100.0097.63100.0070.00100.00
41สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 [ดูรายโรง] นายอนุพงษ์ หมวดเมือง 95.4699.9095.0599.6895.3599.4896.8599.6196.9799.8197.7699.8897.8399.8995.2899.1597.2199.8896.7199.71
42สพม. เขต 27 [ดูรายโรง] นายโกศล ฐานะ 100.00100.0095.9798.3394.3799.8394.8899.8195.4097.3397.41100.0096.57100.0094.3799.3697.27100.00100.000.00
43สพป.เลย เขต 1 [ดูรายโรง] นายรอง ปัญสังกา 98.65100.0096.30100.0097.20100.0097.06100.0097.79100.0098.39100.0098.35100.0096.27100.0098.94100.000.000.00
44สพป.เลย เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุภชัย จันปุ่ม 95.88100.0095.08100.0095.51100.0094.45100.0096.54100.0097.49100.0098.00100.0094.68100.0097.69100.000.000.00
45สพป.เลย เขต 3 [ดูรายโรง] นายบุญสม โพธิ์เงิน 96.57100.0097.04100.0096.64100.0097.03100.0096.56100.0097.36100.0097.36100.0096.10100.0097.31100.000.000.00
46สพม. เขต 19 [ดูรายโรง] นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ 100.00100.0095.6299.1187.3099.4789.2499.7590.90100.0092.06100.0092.46100.0089.7097.1791.29100.00100.000.00
47สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 [ดูรายโรง] นายชอุ่ม กรไกร 95.3399.7996.8497.3394.9399.7291.5596.3895.8099.2597.2198.8497.4399.6791.3595.5297.58100.0096.88100.00
48สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 [ดูรายโรง] นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม 96.45100.0094.1598.8195.5699.2391.5298.9294.3199.6796.06100.0098.05100.0091.5998.3696.38100.0095.43100.00
49สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 [ดูรายโรง] นางเยาวลักษณ์ คงพูล 94.06100.0091.5599.4992.4799.7589.7999.3093.6799.5395.0299.7595.2599.8790.9299.8595.30100.000.000.00
50สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 [ดูรายโรง] นายธีรวุฒิ พุทธการี 96.6398.4396.3298.9094.3797.9694.7596.4898.1899.0098.3999.0098.7799.6293.6398.3098.8499.6299.5797.50
51สพม. เขต 28 [ดูรายโรง] นายฤทธา นันทพันธ์ 100.00100.0096.80100.0097.12100.0094.89100.0096.57100.0096.07100.0097.99100.0094.73100.0097.73180.0098.33100.00
52สพป.สกลนคร เขต 1 [ดูรายโรง] นายเทวรัฐ โตไทยะ 96.95100.0093.7298.3793.1598.9393.4598.4495.1599.3395.4999.0097.0898.4593.4499.6796.00100.000.000.00
53สพป.สกลนคร เขต 2 [ดูรายโรง] นายไพรวัลย์ จันทะนะ 93.2597.6486.7995.5088.8096.5788.6195.2993.8394.8094.7397.3294.8397.4090.1594.5894.6196.12100.000.00
54สพป.สกลนคร เขต 3 [ดูรายโรง] นายจุฬา ชิณวงศ์ 97.75100.0097.10100.0096.38100.0095.58100.0097.35100.0097.88100.0098.12100.0097.36100.0097.93100.000.000.00
55สพม. เขต 23 [ดูรายโรง] นายเสถียร แสนอุบล 70.00100.0092.5198.3387.5798.0085.5699.3688.1299.0086.3299.5096.5695.1492.37100.0091.8599.00100.000.00
56สพป.สุรินทร์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ 92.97100.0086.3499.9486.0599.8886.6299.9393.49100.0094.54100.0093.92100.0090.2699.5794.47100.000.00100.00
57สพป.สุรินทร์ เขต 2 [ดูรายโรง] (รก.ผอ.สพป.สร2)นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร 94.48100.0087.4298.2587.6999.3491.7497.2195.1099.2595.7598.0694.8299.3589.2698.6095.2098.9190.9791.25
58สพป.สุรินทร์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายคำปุ่น บุญเชิญ 92.7099.3383.8198.6184.4599.0487.2098.4094.5099.8295.6799.8695.0997.3991.9999.2794.6599.8295.17100.00
59สพม. เขต 33 [ดูรายโรง] -ว่าง- 100.00100.0092.06100.0090.89100.0089.44100.0089.51100.0092.7299.5795.46100.0093.23100.0094.80100.0087.38100.00
60สพป.หนองคาย เขต 1 [ดูรายโรง] นาย 95.08100.0093.0599.3294.58100.0093.6099.0896.33100.0096.53100.0096.78100.0095.2499.6897.16100.0097.50100.00
61สพป.หนองคาย เขต 2 [ดูรายโรง] นายภัญญู ภูริศรี 96.66100.0088.2899.0985.1598.4687.3699.4495.12100.0094.65100.0096.46100.0086.3298.0096.71100.0087.440.00
62สพม. เขต 21 [ดูรายโรง] นายคำจันทร์ รัตนอุปการ 100.00100.0097.09100.0095.8998.7594.2799.5597.6498.0096.44100.0098.83100.0097.50100.0099.44100.00100.000.00
63สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [ดูรายโรง] นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ 94.4799.7592.0099.1692.7899.2791.0998.8495.5498.5396.3999.7897.37100.0090.9498.7796.69100.0098.39100.00
64สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 [ดูรายโรง] นายรัฐอิสรา กงวงษ์ 91.2499.0594.1899.5294.5699.5289.1098.6891.5698.2192.9499.2394.5299.0089.9599.1993.2595.3299.09100.00
65สพป.อำนาจเจริญ [ดูรายโรง] นายธนัญชัย สายสุด 98.26100.0093.95100.0093.52100.0094.21100.0097.25100.0098.03100.0097.94100.0095.74100.0097.81100.000.000.00
66สพป.อุดรธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายประกอบ จันทรทิพย์ 92.8399.9190.8699.5991.7099.3791.1399.3594.4299.4094.99100.0095.52100.0087.9199.3495.7999.8698.84100.00
67สพป.อุดรธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายพรชัย โพคันโย 95.77100.0093.9999.7793.6999.7993.8999.6296.0999.6397.3999.5297.5699.4193.2599.7197.4899.440.000.00
68สพป.อุดรธานี เขต 3 [ดูรายโรง] นายสมุทร สมปอง 97.83100.0096.03100.0095.90100.0095.67100.0095.56100.0097.77100.0097.42100.0093.76100.0097.33100.00100.000.00
69สพป.อุดรธานี เขต 4 [ดูรายโรง] นายเกิดมี สอนเมือง 96.6897.8694.2399.3194.8298.9792.5499.1496.7098.9597.3698.2496.9298.1393.4399.0697.4697.4796.21100.00
70สพม. เขต 20 [ดูรายโรง] นายอดิศักดิ์ มุ่งชู 0.000.0096.2297.6992.9398.0693.2497.0093.5699.9494.8898.5896.05100.0094.5299.8096.61100.000.000.00
71สพป.อุบลราชธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายโกวิท เพลินจิตต์ 96.6599.2093.9399.3393.8199.0092.7499.3596.75100.0097.80100.0097.77100.0094.6898.9897.4699.6294.46100.00
72สพป.อุบลราชธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายอภินันท์ บุญรอด 96.96100.0094.56100.0094.35100.0094.21100.0098.05100.0098.45100.0098.10100.0096.03100.0098.64100.000.000.00
73สพป.อุบลราชธานี เขต 3 [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี 95.7599.7292.0499.0092.3099.3993.7099.7894.9599.7196.0999.6496.3999.6992.9899.7696.2798.89100.000.00
74สพป.อุบลราชธานี เขต 4 [ดูรายโรง] นายถาวร คูณิรัตน์ 96.5997.0091.5096.2192.8496.3093.2596.3597.5598.0097.8097.6997.3097.2795.4398.1897.5997.5095.3698.33
75สพป.อุบลราชธานี เขต 5 [ดูรายโรง] -ว่าง- 96.8299.8394.1399.9095.1399.8694.2399.8896.6099.6696.6999.7896.5799.7595.6099.0796.9899.7899.04100.00
76สพม. เขต 29 [ดูรายโรง] นายอดุลย์ กองทอง 91.20100.0094.92100.0089.66100.0090.9899.5094.52100.0094.27100.0095.44100.0093.10100.0098.05100.00100.00100.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (01/05/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน