สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ร.ร.ในสังกัด(โรง) จำนวน ร.ร.ที่รายงาน(โรง) จำนวนผู้เสนอ(ข้อ1)(ราย) วิธีการจัดหา(จัดซื้อจัดจ้าง)หนังสือเรียน (ข้อ 2) จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ กรณีพิเศษ อิเล็กทรอนิกส์ อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายกิตติพศ พลพิลา 181 178 3541681072019513,208,801.344,0452,7292,5962,7982,8692,9483,13759357754600000022,838
2สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ 171 172 42915600160018410,734,381.703,9101,9632,0562,2112,2392,3412,51298097093000400020,116
3สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายวันชาติ บัวสิงห์ 199 195 3401841073021115,467,182.404,3293,0463,0013,1993,1763,2653,2871,1851,0711,04400000026,603
4สพม. เขต 24 [ดูรายโรง] นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค 54 54 148220031107229,337,807.7500000006,2825,9875,9565,6275,5705,48228242234,978
5สพป.ขอนแก่น เขต 1 [ดูรายโรง] นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย 162 161 36713620212021715,869,125.383,6912,5712,7572,8012,9312,9353,19289592182700000023,521
6สพป.ขอนแก่น เขต 2 [ดูรายโรง] 210 210 5111937261123111,120,081.604,6882,2842,3122,2922,3942,5602,61484783977800000021,608
7สพป.ขอนแก่น เขต 3 [ดูรายโรง] นายศุภสิน ภูศรีโสม 191 190 328181801002169,351,045.203,4562,0021,8911,9081,9922,0992,15465662858800000017,374
8สพป.ขอนแก่น เขต 4 [ดูรายโรง] นายกิตติพศ พลพิลา 181 181 34516721101019512,070,031.404,1612,3362,2542,3212,4462,4892,63472170374800000020,813
9สพป.ขอนแก่น เขต 5 [ดูรายโรง] นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ 260 258 1,59823710173026721,373,326.746,2673,8353,8194,0154,3214,3444,4141,3061,2991,34300000034,963
10สพม. เขต 25 [ดูรายโรง] นายสายัณห์ ผาน้อย 83 83 21034104530137,84954,981,782.18044135121010,66310,63810,63910,76610,1189,85700062,729
11สพป.ชัยภูมิ เขต 1 [ดูรายโรง] นายธนชน มุทาพร 251 250 46723150104028018,665,585.406,5923,6073,7793,8383,9524,0073,9771,2901,3101,18300000033,535
12สพป.ชัยภูมิ เขต 2 [ดูรายโรง] 267 266 46924613060127618,797,998.686,1263,8023,8754,1444,1854,3484,5201,0431,1201,01420331800034,248
13สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [ดูรายโรง] นายนิวัฒน์ แก้วเพชร 198 195 8321873041020215,643,761.005,1642,7222,8112,8292,9413,0013,0451,2661,1811,01913611511700026,347
14สพม. เขต 30 [ดูรายโรง] ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ 37 36 10350129104724,122,101.9200000005,6565,4735,0424,6924,3134,19600029,372
15สพป.นครพนม เขต 1 [ดูรายโรง] นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร 262 262 62423230205228723,595,475.217,0633,9964,2254,2604,4734,6944,6971,0191,03893400000036,399
16สพป.นครพนม เขต 2 [ดูรายโรง] นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช 185 181 32114840199120118,696,080.586,2003,4433,5233,5543,6863,6493,5461,1591,2471,06000000031,067
17สพม. เขต 22 [ดูรายโรง] นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก 80 80 191460032208739,034,865.1600000008,3668,3618,2156,7466,6336,37930491944,798
18สพป.นครราชสีมา เขต 1 [ดูรายโรง] นายไพศาล วุทฒิลานนท์ 144 144 28012940110016221,693,354.406,5604,3914,4244,5804,7324,7735,02095992489700000037,260
19สพป.นครราชสีมา เขต 2 [ดูรายโรง] นายวิชา มานะดี 177 177 3421653090019016,372,802.215,2223,1723,0713,1863,0853,3833,4341,08897095600000027,567
20สพป.นครราชสีมา เขต 3 [ดูรายโรง] นายสุเทพ พวงเกาะ รอง ผอ สพป รักษาราชการแทน ผอ สพป 185 183 43916630131019516,877,610.705,6513,0733,2103,1673,2553,1953,3201,4051,2951,47294696100029,267
21สพป.นครราชสีมา เขต 4 [ดูรายโรง] นายพิเสิษฐ์ ชดกิ่ง 184 183 3341763040019818,598,923.815,7073,4233,2523,3494,1064,3284,4421,5451,5821,42000000033,154
22สพป.นครราชสีมา เขต 5 [ดูรายโรง] นายจัตุพร บุญระดม 214 220 4552064070323018,262,915.205,8573,1113,0803,1443,1293,1893,2911,7171,6591,47523922420400030,319
23สพป.นครราชสีมา เขต 6 [ดูรายโรง] นายสนอง สุดสะอาด 181 179 3411691081018912,240,173.104,1582,2012,2112,2582,3282,3072,41488481079300000020,364
24สพป.นครราชสีมา เขต 7 [ดูรายโรง] นายพีรพงศ์ สุรเสน 225 224 4092152052024521,800,013.956,6593,6823,7843,8633,8784,1294,1041,8671,8391,7051541078100035,852
25สพม. เขต 31 [ดูรายโรง] นายชูเกียรติ วิเศษเสนา 50 49 118180029205554,348,771.60000000011,03810,88211,7479,9259,1869,27687525262,245
26สพป.บึงกาฬ [ดูรายโรง] นายธีรพงษ์ สารแสน 212 212 37817610296024423,629,190.188,3194,6684,8894,9234,9345,7895,7681,3411,2321,11028251400043,040
27สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายสมศักดิ์ ชอบทำดี 199 199 4661880155022720,008,458.506,6913,6003,6153,6283,7863,7983,9591,5491,5361,48200000033,644
28สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 [ดูรายโรง] นางภานิชา อินทร์ช้าง 230 230 42721620110125126,729,181.208,4874,8844,6444,6654,7674,8635,0982,1942,2391,88500000043,726
29สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายสง่า ศรีราม 216 215 47318700253025825,816,634.728,4284,6134,7064,8354,9364,8925,1742,1391,9961,87300000043,592
30สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 [ดูรายโรง] นายศักดา จันทร์ฝอย 194 192 3861792092022716,588,082.105,8403,3233,0783,2893,4133,4413,6111,1461,0901,03100000029,262
31สพม. เขต 32 [ดูรายโรง] นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ 66 66 179230040308559,087,074.26000000010,69110,92110,5699,9899,4419,38380745061,198
32สพป.มหาสารคาม เขต 1 [ดูรายโรง] ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา 201 198 33,3851941020121813,009,632.604,4632,7002,8092,8793,1432,9503,05353757653400000023,644
33สพป.มหาสารคาม เขต 2 [ดูรายโรง] ดร.บวร เทศารินทร์ 225 225 4132202012023915,175,106.665,0882,7662,7532,87530,3853,0743,26179982483930435000052,787
34สพป.มหาสารคาม เขต 3 [ดูรายโรง] นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ 147 146 2631421030015710,035,999.473,3881,9172,0562,0942,0332,1652,22072466060500000017,862
35สพม. เขต 26 [ดูรายโรง] (รก.ผอ.สพม.26)นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม 34 34 83181112203825,361,983.9300000005,3325,1945,1354,6554,5924,59173523429,658
36สพป.มุกดาหาร [ดูรายโรง] นายมารุต อุปนิสากร 246 242 46022820111027617,915,631.036,2983,5633,6033,7253,8723,6684,1941,2361,2151,04300000032,417
37สพป.ยโสธร เขต 1 [ดูรายโรง] นายชาญชัย รสจันทร์ 192 192 3971836030022011,912,338.403,8122,2382,3912,4302,4022,3432,51677571867800000020,303
38สพป.ยโสธร เขต 2 [ดูรายโรง] นายประสงค์ สุภา 187 160 3951581010017610,092,658.363,7271,9641,9412,0862,1002,1382,26170070472000000018,341
39สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 [ดูรายโรง] ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี 235 234 4572293020025214,224,330.905,2312,7132,7232,9632,9893,0343,17291688886700000025,496
40สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 [ดูรายโรง] นายสกล คามบุศย์ 336 335 68331220106535122,309,224.287,6914,2484,1404,4164,5734,5644,7121,4751,4341,3911716000038,677
41สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 [ดูรายโรง] นายอนุพงษ์ หมวดเมือง 217 215 46919930102123916,558,911.804,8872,8242,8373,0483,3143,4733,5111,0191,04391800000026,874
42สพม. เขต 27 [ดูรายโรง] นายโกศล ฐานะ 59 59 151210136106537,640,568.8000000007,6397,4417,5646,8416,7437,07000043,298
43สพป.เลย เขต 1 [ดูรายโรง] นายรอง ปัญสังกา 162 161 28814120152117211,823,018.703,5632,3092,3072,4302,4912,5512,62578976678600000020,617
44สพป.เลย เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุภชัย จันปุ่ม 159 158 3091481081017010,922,232.893,9942,2462,1822,2412,3192,3752,4271,1051,0741,02400000020,987
45สพป.เลย เขต 3 [ดูรายโรง] นายบุญสม โพธิ์เงิน 108 108 295104103001144,048,116.521,3959099019239489731,0132162161860000007,680
46สพม. เขต 19 [ดูรายโรง] นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ 52 52 125200027505639,109,062.2000000007,8537,0377,7147,42010,6356,58900047,248
47สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 [ดูรายโรง] นายชอุ่ม กรไกร 261 259 51523191161127021,279,442.917,7524,1154,0484,1534,3004,2914,3521,3811,4611,427128400037,304
48สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 [ดูรายโรง] นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม 184 183 3891742030420012,587,062.344,6672,4482,4252,6662,6142,6292,63375677981500000022,432
49สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 [ดูรายโรง] 199 199 3871881070321420,674,168.047,4083,6723,7293,8603,8033,7263,8171,5471,6201,497611058800034,933
50สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 [ดูรายโรง] นายธีรวุฒิ พุทธการี 215 214 3861998051122421,698,793.198,0324,5524,3214,3524,3434,2934,3781,4961,6421,39450594500038,957
51สพม. เขต 28 [ดูรายโรง] นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน) 83 80 182320046208958,253,506.0000000009,3139,5219,7669,0759,1288,91780503655,886
52สพป.สกลนคร เขต 1 [ดูรายโรง] นายเทวรัฐ โตไทยะ 175 171 36813330287018722,433,924.717,0163,9824,0734,1684,2624,4644,5661,5881,5771,38711712211600037,438
53สพป.สกลนคร เขต 2 [ดูรายโรง] นายไพรวัลย์ จันทะนะ 258 254 53423640113027622,630,456.367,9424,0344,0664,1374,3094,5554,4971,7961,6871,5361281100038,590
54สพป.สกลนคร เขต 3 [ดูรายโรง] นายจุฬา ชิณวงศ์ 182 181 3241733041019418,111,724.896,2113,6533,5673,5913,6733,7973,7021,3541,3141,2712138900032,201
55สพม. เขต 23 [ดูรายโรง] นายเสถียร แสนอุบล 45 45 114142027204934,235,729.6400000007,8907,7287,3386,7526,5506,37000042,628
56สพป.สุรินทร์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ 295 294 5752852052031431,193,839.1410,9215,9355,8895,9856,2996,3576,4232,1362,1711,97859634500054,261
57สพป.สุรินทร์ เขต 2 [ดูรายโรง] (รก.ผอ.สพป.สร2)นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร 222 222 50720110190126519,514,064.506,3093,4653,4333,3473,4773,5883,6731,3011,3831,30800000031,284
58สพป.สุรินทร์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายคำปุ่น บุญเชิญ 234 234 52520720232024830,485,854.8010,7965,8945,5815,6595,5375,8235,7362,3342,3782,10553898400052,069
59สพม. เขต 33 [ดูรายโรง] -ว่าง- 85 85 1993300511010054,301,069.1600000009,3429,9439,6217,7867,9878,1353092169753,436
60สพป.หนองคาย เขต 1 [ดูรายโรง] นาย 159 157 3641386193017413,862,451.393,9432,6362,7052,7302,9162,9713,04572472269629132900023,159
61สพป.หนองคาย เขต 2 [ดูรายโรง] นายภัญญู ภูริศรี 105 104 18298005101129,895,498.103,3481,8421,8301,8902,0511,9132,07850750751200000016,478
62สพม. เขต 21 [ดูรายโรง] นายคำจันทร์ รัตนอุปการ 56 56 211231032006235,740,890.7000000007,5997,4987,5495,9615,8235,67400040,104
63สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [ดูรายโรง] นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ 214 214 3761919082421616,100,602.575,0213,0272,9873,0433,1323,2553,2901,2211,1851,11400000027,275
64สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 [ดูรายโรง] นายรัฐอิสรา กงวงษ์ 104 103 247942070010711,277,619.343,3371,9742,0392,1252,2472,2082,23883287573700000018,612
65สพป.อำนาจเจริญ [ดูรายโรง] นายธนัญชัย สายสุด 256 256 4792522020028517,840,629.946,1043,3043,4373,6203,7103,8143,8371,0911,0921,01300000031,022
66สพป.อุดรธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายประกอบ จันทรทิพย์ 233 233 4782191085047025,074,821.687,4824,3994,3554,4134,6824,9085,0202,1582,0751,91794829900041,684
67สพป.อุดรธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายพรชัย โพคันโย 199 199 4181921022278,72115,920,037.005,2592,7702,7812,9572,9063,0273,1281,1731,1591,13000000026,290
68สพป.อุดรธานี เขต 3 [ดูรายโรง] นายสมุทร สมปอง 213 213 35719710150022421,282,289.906,8483,7023,7763,8543,8603,9324,1171,6061,6151,53300000034,843
69สพป.อุดรธานี เขต 4 [ดูรายโรง] นายเกิดมี สอนเมือง 156 156 47013720161016415,189,079.175,0222,6402,6742,7422,7122,8882,7901,2231,1601,12035231600025,045
70สพม. เขต 20 [ดูรายโรง] นายอดิศักดิ์ มุ่งชู 63 63 225311030106748,953,141.202150000009,4139,2209,2497,8407,8517,80000051,588
71สพป.อุบลราชธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายโกวิท เพลินจิตต์ 252 251 5232365091027919,938,447.505,0424,0323,9994,1594,2394,5044,6121,1051,1601,19520181700034,102
72สพป.อุบลราชธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายอภินันท์ บุญรอด 217 217 46920400130023918,322,391.805,2573,1893,2613,3853,4113,5643,6831,1961,2751,15200000029,373
73สพป.อุบลราชธานี เขต 3 [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี 209 207 38918930123022619,540,273.046,6613,8213,8233,7453,8033,8574,0271,6971,7851,61200000034,831
74สพป.อุบลราชธานี เขต 4 [ดูรายโรง] นายถาวร คูณิรัตน์ 148 148 3301364062017310,083,997.543,5421,9011,8902,0931,8782,0422,17694589383600000018,196
75สพป.อุบลราชธานี เขต 5 [ดูรายโรง] -ว่าง- 254 253 48720541385028627,085,180.798,4594,9705,4775,1245,2645,4775,7832,6342,7142,51340373400048,526
76สพม. เขต 29 [ดูรายโรง] นายอดุลย์ กองทอง 81 77 193181055309068,127,953.60000000012,54212,12811,96712,04010,80010,48200069,959
รวม 13,366 13,272 62,040 11,769 182 10 1142 136 33 231041 1,725,896,377.03 349,402 198,835 199,676 204,978 237,956 215,970 221,940 204,505 202,395 197,573 117,436 116,667 111,347 687 517 310 2,580,194
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/06/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน