สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ร.ร.ในสังกัด(โรง) จำนวน ร.ร.ที่รายงาน(โรง) จำนวนผู้เสนอ(ข้อ1)(ราย) วิธีการจัดหา(จัดซื้อจัดจ้าง)หนังสือเรียน (ข้อ 2) จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ กรณีพิเศษ อิเล็กทรอนิกส์ อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายผดุงศักดิ์ แสงสว่าง (รักษาราชการแทน) 180 175 3481651072019012,946,983.343,9682,6922,5602,7622,8282,9103,09255054651400000022,422
2สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ 171 171 42415500160017910,648,722.703,8791,9522,0442,1932,2192,3162,49895894491700400019,924
3สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายวันชาติ บัวสิงห์ 199 195 3401841073021115,467,182.404,3293,0463,0013,1993,1763,2653,2871,1851,0711,04400000026,603
4สพม. เขต 24 [ดูรายโรง] นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค 55 53 145220030107126,643,163.3000000005,6405,3435,2874,9714,9584,85728242231,130
5สพป.ขอนแก่น เขต 1 [ดูรายโรง] 157 155 35713020212021015,772,909.383,6682,5482,7342,7742,9112,9173,17089592182700000023,365
6สพป.ขอนแก่น เขต 2 [ดูรายโรง] นายนฤทธิ์ คงนาน (รก.ผอ.สพป.ขก2) 208 209 5101927261123011,108,824.604,6882,2822,3082,2902,3892,5582,61284783977800000021,591
7สพป.ขอนแก่น เขต 3 [ดูรายโรง] นายศุภสิน ภูศรีโสม 186 190 328181801002169,351,045.203,4562,0021,8911,9081,9922,0992,15465662858800000017,374
8สพป.ขอนแก่น เขต 4 [ดูรายโรง] นายกิตติพศ พลพิลา 175 175 33116121101018811,997,077.404,1342,3162,2422,3082,4332,4642,61872170374800000020,687
9สพป.ขอนแก่น เขต 5 [ดูรายโรง] นายสุขสันต์ คุ้มบัว (รก.ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5) 260 258 1,59823710173026721,373,326.746,2673,8353,8194,0154,3214,3444,4141,3061,2991,34300000034,963
10สพม. เขต 25 [ดูรายโรง] นายสายัณห์ ผาน้อย 83 83 21034104530137,84954,981,782.18044135121010,66310,63810,63910,76610,1189,85700062,729
11สพป.ชัยภูมิ เขต 1 [ดูรายโรง] นายธนชน มุทาพร 251 249 46523050104027818,609,585.406,5823,5943,7663,8333,9313,9933,9571,2901,3101,18300000033,439
12สพป.ชัยภูมิ เขต 2 [ดูรายโรง] นายมนัส เจียมภูเขียว 263 260 45924013060127018,068,531.686,0503,7413,7984,0444,0704,2244,38392398590920331800033,198
13สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [ดูรายโรง] นายนิวัฒน์ แก้วเพชร 192 191 8241853021019814,853,117.004,9722,6342,7122,7372,8432,9082,9451,1601,10691566757000025,143
14สพม. เขต 30 [ดูรายโรง] ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ 37 36 10350129104724,122,101.9200000005,6565,4735,0424,6924,3134,19600029,372
15สพป.นครพนม เขต 1 [ดูรายโรง] นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช 262 262 62423230205228723,595,475.217,0633,9964,2254,2604,4734,6944,6971,0191,03893400000036,399
16สพป.นครพนม เขต 2 [ดูรายโรง] นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช 185 181 32114840199120118,696,080.586,2003,4433,5233,5543,6863,6493,5461,1591,2471,06000000031,067
17สพม. เขต 22 [ดูรายโรง] นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก 80 80 191460032208739,034,865.1600000008,3668,3618,2156,7466,6336,37930491944,798
18สพป.นครราชสีมา เขต 1 [ดูรายโรง] นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง 143 141 27112640110015921,471,002.406,4974,3634,3864,5314,7024,7474,98393391187900000036,932
19สพป.นครราชสีมา เขต 2 [ดูรายโรง] นายวิชา มานะดี 176 177 3421653090019016,372,802.215,2223,1723,0713,1863,0853,3833,4341,08897095600000027,567
20สพป.นครราชสีมา เขต 3 [ดูรายโรง] นายสุเทพ พวงเกาะ 184 182 43816630121019416,769,450.705,6313,0643,2003,1513,2443,1873,3061,3951,2811,46094696100029,143
21สพป.นครราชสีมา เขต 4 [ดูรายโรง] นายปราโมทย์ แสนกล้า 181 180 3311733040019518,577,450.815,7053,4183,2483,3464,0994,3214,4361,5451,5821,42000000033,120
22สพป.นครราชสีมา เขต 5 [ดูรายโรง] นายจัตุพร บุญระดม 214 220 4552064070323018,262,915.205,8573,1113,0803,1443,1293,1893,2911,7171,6591,47523922420400030,319
23สพป.นครราชสีมา เขต 6 [ดูรายโรง] นายสนอง สุดสะอาด 181 179 3411691081018912,240,173.104,1582,2012,2112,2582,3282,3072,41488481079300000020,364
24สพป.นครราชสีมา เขต 7 [ดูรายโรง] นายพีรพงศ์ สุรเสน 225 224 4092152052024521,800,013.956,6593,6823,7843,8633,8784,1294,1041,8671,8391,7051541078100035,852
25สพม. เขต 31 [ดูรายโรง] นายกิตติ บุญเชิด 50 49 118180029205554,348,771.60000000011,03810,88211,7479,9259,1869,27687525262,245
26สพป.บึงกาฬ [ดูรายโรง] นายธีรพงษ์ สารแสน 211 211 37417510296024323,610,073.188,3194,6654,8884,9194,9275,7815,7651,3411,2321,11028251400043,014
27สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายลวด แก้วไธสง (รองฯ รก.) 201 198 4651870155022519,818,321.506,6073,5583,5803,5903,7473,7533,9051,5491,5361,48200000033,307
28สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 [ดูรายโรง] นางภานิชา อินทร์ช้าง 231 229 42421520110125026,721,729.208,4834,8814,6404,6634,7654,8635,0982,1942,2391,88500000043,711
29สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายสง่า ศรีราม 216 215 47318700253025825,816,634.728,4284,6134,7064,8354,9364,8925,1742,1391,9961,87300000043,592
30สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 [ดูรายโรง] นายศักดา จันทร์ฝอย 194 192 3861792092022716,588,082.105,8403,3233,0783,2893,4133,4413,6111,1461,0901,03100000029,262
31สพม. เขต 32 [ดูรายโรง] นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ 66 66 179230040308559,087,074.26000000010,69110,92110,5699,9899,4419,38380745061,198
32สพป.มหาสารคาม เขต 1 [ดูรายโรง] นายปัญญา มาศวรรณา รก.ผอ.สพป.มค.1 197 198 33,3851941020121813,009,632.604,4632,7002,8092,8793,1432,9503,05353757653400000023,644
33สพป.มหาสารคาม เขต 2 [ดูรายโรง] ดร.บวร เทศารินทร์ 223 217 4002132002022914,426,055.664,9022,6272,6192,72930,2042,9023,07979982483930435000051,647
34สพป.มหาสารคาม เขต 3 [ดูรายโรง] นายปัญญา สาระกุมาร 145 144 257141102001559,139,999.473,1611,7901,8191,8501,7891,9341,99172466060500000016,323
35สพม. เขต 26 [ดูรายโรง] นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก 35 34 83181112203825,361,983.9300000005,3325,1945,1354,6554,5924,59173523429,658
36สพป.มุกดาหาร [ดูรายโรง] นายมารุต อุปนิสากร 246 242 46022820111027617,915,631.036,2983,5633,6033,7253,8723,6684,1941,2361,2151,04300000032,417
37สพป.ยโสธร เขต 1 [ดูรายโรง] นายอดุลย์ กองทอง 192 191 3941836020021910,747,382.403,5021,9632,1042,1432,1122,0892,26277571867800000018,346
38สพป.ยโสธร เขต 2 [ดูรายโรง] นายประสงค์ สุภา 187 159 3931571010017510,042,797.363,6951,9491,9292,0702,0912,1212,24967969070400000018,177
39สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 [ดูรายโรง] ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี 234 232 4542273020025014,166,325.905,2032,7002,7182,9472,9773,0243,16789887385500000025,362
40สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 [ดูรายโรง] นางกัญญา ทาสระคู(รักษาราชการแทน) 333 332 67730920106534822,131,882.287,6434,2234,1164,3934,5494,5344,6871,4571,4101,3721716000038,417
41สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 [ดูรายโรง] นายอนุพงษ์ หมวดเมือง 217 215 46919930102123916,558,911.804,8872,8242,8373,0483,3143,4733,5111,0191,04391800000026,874
42สพม. เขต 27 [ดูรายโรง] ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ 60 58 148200136106237,449,568.8000000007,5897,3917,5196,8166,7237,04000043,078
43สพป.เลย เขต 1 [ดูรายโรง] นายรอง ปัญสังกา 161 161 28814120152117211,823,018.703,5632,3092,3072,4302,4912,5512,62578976678600000020,617
44สพป.เลย เขต 2 [ดูรายโรง] ว่าง 159 158 3091481081017010,922,232.893,9942,2462,1822,2412,3192,3752,4271,1051,0741,02400000020,987
45สพป.เลย เขต 3 [ดูรายโรง] นายบุญสม โพธิ์เงิน 108 108 295104103001144,048,116.521,3959099019239489731,0132162161860000007,680
46สพม. เขต 19 [ดูรายโรง] นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ 52 52 125200027505639,109,062.2000000007,8537,0377,7147,42010,6356,58900047,248
47สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 [ดูรายโรง] นายธีระพงษ์ บุษบงก์ (รักษาราชการแทน) 259 258 51223191151126721,168,584.917,7224,0974,0364,1374,2844,2714,3351,3661,4421,416128400037,130
48สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 [ดูรายโรง] นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม 182 181 3851722030419612,579,711.344,6642,4452,4232,6662,6122,6242,63075677981500000022,414
49สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 [ดูรายโรง] 199 199 3871881070321420,674,168.047,4083,6723,7293,8603,8033,7263,8171,5471,6201,497611058800034,933
50สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 [ดูรายโรง] นายธีรวุฒิ พุทธการี 210 212 3801988041122220,186,595.197,6274,1883,9563,9873,9733,9094,0031,4711,6141,36950594500036,251
51สพม. เขต 28 [ดูรายโรง] นางรัตติกร ทองเนตร (รักษาราชการแทน) 83 78 178300046208757,610,769.0000000009,2079,4069,6358,9959,0588,83880503655,305
52สพป.สกลนคร เขต 1 [ดูรายโรง] นายเทวรัฐ โตไทยะ 175 171 36813330287018722,433,924.717,0163,9824,0734,1684,2624,4644,5661,5881,5771,38711712211600037,438
53สพป.สกลนคร เขต 2 [ดูรายโรง] นายไพรวัลย์ จันทะนะ 258 254 53423640113027622,630,456.367,9424,0344,0664,1374,3094,5554,4971,7961,6871,5361281100038,590
54สพป.สกลนคร เขต 3 [ดูรายโรง] นายจุฬา ชิณวงศ์ 182 181 3241733041019418,111,724.896,2113,6533,5673,5913,6733,7973,7021,3541,3141,2712138900032,201
55สพม. เขต 23 [ดูรายโรง] นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ (รก.ผอ.สพม.) 45 44 111142026204830,878,932.0400000007,2307,0766,6905,9925,8225,65700038,467
56สพป.สุรินทร์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายคำปุ่น บุญเชิญ 294 293 5722852042031229,466,139.5210,1225,4585,4025,4945,8345,8795,9602,1362,1711,97859634500050,601
57สพป.สุรินทร์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2) 219 218 49619710190126119,308,471.506,2123,4263,3883,2903,4373,5433,6211,3011,3831,30800000030,909
58สพป.สุรินทร์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายคำปุ่น บุญเชิญ 234 233 52320620232024730,469,475.8010,7885,8915,5745,6575,5325,8235,7272,3342,3782,10553898400052,035
59สพม. เขต 33 [ดูรายโรง] นายสำเริง บุญโต (รก.ผอ.สพม.) 84 84 194330050109549,920,849.1600000008,6869,2658,9547,1367,3277,4973092169749,487
60สพป.หนองคาย เขต 1 [ดูรายโรง] นายอภิชัย ทำมาน 159 157 3641386193017413,862,451.393,9432,6362,7052,7302,9162,9713,04572472269629132900023,159
61สพป.หนองคาย เขต 2 [ดูรายโรง] นายภัญญู ภูริศรี 105 101 17995005101099,593,509.103,3151,7961,7921,8412,0141,8722,02944745345800000016,017
62สพม. เขต 21 [ดูรายโรง] - 56 54 206231030006032,265,705.7000000006,8666,7636,8045,2675,1195,01000035,829
63สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [ดูรายโรง] นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ 214 212 3731918072421414,955,262.574,8082,8092,7782,8232,9163,0323,0781,1241,0891,02100000025,478
64สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 [ดูรายโรง] นายบุญชู สิทธิสอน (รักษาราชการแทน) 104 102 245932070010611,013,539.343,2741,9342,0112,0982,2192,1832,20680784069900000018,271
65สพป.อำนาจเจริญ [ดูรายโรง] นายธนัญชัย สายสุด 251 253 4722502010028216,683,511.945,7233,0003,1413,3123,3703,4773,5311,0911,0921,01300000028,750
66สพป.อุดรธานี เขต 1 [ดูรายโรง] 224 224 4632111075046122,431,435.487,2324,0653,9854,0484,3064,5314,6251,7531,7221,56300000037,830
67สพป.อุดรธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายพรชัย โพคันโย 199 199 4181921022278,72115,920,037.005,2592,7702,7812,9572,9063,0273,1281,1731,1591,13000000026,290
68สพป.อุดรธานี เขต 3 [ดูรายโรง] นายสมุทร สมปอง 210 209 35319310150022021,229,409.906,8263,6863,7683,8433,8513,9174,1041,6061,6151,53300000034,749
69สพป.อุดรธานี เขต 4 [ดูรายโรง] นายเกิดมี สอนเมือง 155 155 46913620161016314,963,100.174,9652,5842,6222,7042,6672,8382,7291,2231,1601,12035231600024,686
70สพม. เขต 20 [ดูรายโรง] นายมรกต กลัดสอาด 63 63 225311030106748,953,141.202150000009,4139,2209,2497,8407,8517,80000051,588
71สพป.อุบลราชธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายโกวิท เพลินจิตต์ 245 243 5072295081026819,437,059.504,9753,9863,9394,1044,1754,4504,5581,0551,1081,13520181700033,540
72สพป.อุบลราชธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายอภินันท์ บุญรอด 217 217 46920400130023918,322,391.805,2573,1893,2613,3853,4113,5643,6831,1961,2751,15200000029,373
73สพป.อุบลราชธานี เขต 3 [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี 209 207 38918930123022619,540,273.046,6613,8213,8233,7453,8033,8574,0271,6971,7851,61200000034,831
74สพป.อุบลราชธานี เขต 4 [ดูรายโรง] นายถาวร คูณิรัตน์ 146 146 3261344062017110,065,527.543,5261,8981,8852,0881,8722,0332,17694589383600000018,152
75สพป.อุบลราชธานี เขต 5 [ดูรายโรง] นายดุสิต สมศรี รก.ผอ.สพป.อบ.5 254 252 48620441385028527,051,121.798,4504,9675,4685,1085,2575,4775,7702,6342,7142,51340373400048,469
76สพม. เขต 29 [ดูรายโรง] นายอดุลย์ กองทอง 81 77 193181055309068,127,953.60000000012,54212,12811,96712,04010,80010,48200069,959
รวม 13,282 13,164 61,822 11,680 181 10 1124 136 33 230907 1,695,463,104.16 345,509 195,926 196,616 201,816 234,741 212,760 218,709 200,597 198,537 193,702 114,407 113,751 108,452 687 517 310 2,537,037
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (18/10/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน