สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ร.ร.ในสังกัด(โรง) จำนวน ร.ร.ที่รายงาน(โรง) จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท)
1สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายผดุงศักดิ์ แสงสว่าง (รักษาราชการแทน) 180 175 12,946,983.34 18,800,55010,270,6466,040,8903,036,7054,263,81042,412,601
2สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ 170 170 10,606,989.70 17,901,0509,370,9885,541,9302,743,0804,054,43039,611,478
3สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ 199 195 15,467,182.40 23,125,30012,711,3977,420,2603,724,8105,343,84052,325,607
4สพม. เขต 24 [ดูรายโรง] นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค 55 53 26,643,163.30 47,662,75025,639,41411,928,3505,525,78011,493,345102,249,639
5สพป.ขอนแก่น เขต 1 [ดูรายโรง] 157 155 15,772,909.38 19,815,20010,863,7806,321,1503,180,1504,541,03044,721,310
6สพป.ขอนแก่น เขต 2 [ดูรายโรง] นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ 207 208 11,090,824.60 18,830,9509,578,9695,745,4502,838,1904,147,84041,141,399
7สพป.ขอนแก่น เขต 3 [ดูรายโรง] นายศุภสิน ภูศรีโสม 186 190 9,351,045.20 15,349,8507,756,4304,670,7902,307,1253,347,66033,431,855
8สพป.ขอนแก่น เขต 4 [ดูรายโรง] นายกิตติพศ พลพิลา 175 175 11,997,077.40 17,389,8009,219,9365,463,9902,720,3253,917,34038,711,391
9สพป.ขอนแก่น เขต 5 [ดูรายโรง] นายสุขสันต์ คุ้มบัว (รก.ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5) 260 258 21,373,326.74 28,441,50015,394,3198,989,5004,504,0756,472,40063,801,794
10สพม. เขต 25 [ดูรายโรง] นายอดิศักดิ์ มุ่งชู 83 83 54,981,782.18 83,523,80045,300,90321,089,3609,771,11020,318,495180,003,668
11สพป.ชัยภูมิ เขต 1 [ดูรายโรง] นายธนชน มุทาพร 251 249 18,609,585.40 27,785,30014,895,9198,878,3504,409,7856,396,06062,365,414
12สพป.ชัยภูมิ เขต 2 [ดูรายโรง] นายมนัส เจียมภูเขียว 263 260 18,068,531.68 28,155,50015,378,1318,991,8404,512,0506,430,14063,467,661
13สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [ดูรายโรง] นายนิวัฒน์ แก้วเพชร 190 190 14,849,858.00 23,011,65012,120,9077,167,4703,539,6355,261,27551,100,937
14สพม. เขต 30 [ดูรายโรง] ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค 37 36 24,122,101.92 42,959,85023,354,07010,969,9505,084,28010,580,21592,948,365
15สพป.นครพนม เขต 1 [ดูรายโรง] นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช 262 262 23,595,475.21 29,539,40016,082,3009,527,1304,762,5456,774,18066,685,555
16สพป.นครพนม เขต 2 [ดูรายโรง] นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช 185 181 18,696,080.58 25,845,75014,035,7498,396,4904,161,9556,065,59058,505,534
17สพม. เขต 22 [ดูรายโรง] นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก 81 80 39,034,865.16 64,672,25034,494,95416,170,6507,494,92015,597,205138,429,979
18สพป.นครราชสีมา เขต 1 [ดูรายโรง] นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง 143 141 21,471,002.40 28,668,55016,647,2369,803,0704,924,0506,943,38066,986,286
19สพป.นครราชสีมา เขต 2 [ดูรายโรง] นายสง่า จันทร์วิเศษ 176 177 16,372,802.21 22,369,50012,201,1817,215,0303,593,7155,199,80050,579,226
20สพป.นครราชสีมา เขต 3 [ดูรายโรง] นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย 183 179 16,698,454.70 25,233,50013,425,0017,929,5303,922,7405,833,29056,344,061
21สพป.นครราชสีมา เขต 4 [ดูรายโรง] นายปราโมทย์ แสนกล้า 181 180 18,577,450.81 26,661,15014,263,2618,425,4404,167,8106,224,82059,742,481
22สพป.นครราชสีมา เขต 5 [ดูรายโรง] นายจัตุพร บุญระดม 214 220 18,262,915.20 26,757,90014,068,3818,202,6104,037,6356,141,30559,207,831
23สพป.นครราชสีมา เขต 6 [ดูรายโรง] นายสนอง สุดสะอาด 181 179 12,240,173.10 17,920,7009,132,6425,445,9302,698,5553,943,79039,141,617
24สพป.นครราชสีมา เขต 7 [ดูรายโรง] นายพีรพงศ์ สุรเสน 225 224 21,800,013.95 31,001,75016,453,6169,663,2504,772,8107,157,53569,048,961
25สพม. เขต 31 [ดูรายโรง] นายกิตติ บุญเชิด 50 49 54,348,771.60 86,008,10047,651,91522,244,40010,306,89021,442,455187,653,760
26สพป.บึงกาฬ [ดูรายโรง] นายธีรพงษ์ สารแสน 211 210 23,598,454.18 31,742,55017,910,09110,697,6205,326,3657,610,79073,287,416
27สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น 201 198 19,818,321.50 29,159,40015,500,9109,198,2704,550,4156,744,33065,153,325
28สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 [ดูรายโรง] นางภานิชา อินทร์ช้าง 231 229 26,721,729.20 37,036,75019,891,65611,821,9205,836,2658,711,22083,297,811
29สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายสง่า ศรีราม 216 215 25,816,634.72 35,684,45019,405,95011,512,8905,704,2308,410,32080,717,840
30สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 [ดูรายโรง] นายศักดา จันทร์ฝอย 194 192 16,588,082.10 24,162,60012,879,9667,662,3603,799,8105,535,86054,040,596
31สพม. เขต 32 [ดูรายโรง] นายรณชัย สุขสมบูรณ์ 66 66 59,087,074.26 80,467,20044,341,93820,705,8009,593,98019,959,310175,068,228
32สพป.มหาสารคาม เขต 1 [ดูรายโรง] นายปัญญา มาศวรรณา รก.ผอ.สพป.มค.1 197 198 13,009,632.60 19,282,25010,459,3696,191,0703,111,5754,347,81043,392,074
33สพป.มหาสารคาม เขต 2 [ดูรายโรง] ดร.บวร เทศารินทร์ 223 217 14,426,055.66 21,874,05011,488,2646,803,8603,382,4054,882,98048,431,559
34สพป.มหาสารคาม เขต 3 [ดูรายโรง] นายปัญญา สาระกุมาร 145 144 9,139,999.47 15,554,7008,182,1974,869,5702,419,7203,506,17034,532,357
35สพม. เขต 26 [ดูรายโรง] นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก 35 34 25,361,983.93 45,506,95024,844,22111,573,6505,361,91011,153,43098,440,161
36สพป.มุกดาหาร [ดูรายโรง] นายมารุต อุปนิสากร 246 242 17,915,631.03 26,925,45014,264,1918,504,6404,221,3906,133,66060,049,331
37สพป.ยโสธร เขต 1 [ดูรายโรง] นายอดุลย์ กองทอง 192 191 10,747,382.40 17,534,1009,093,6695,409,8402,696,4553,873,73038,607,794
38สพป.ยโสธร เขต 2 [ดูรายโรง] นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ 187 159 10,042,797.36 17,763,3509,079,2325,432,0702,681,3503,944,00038,900,002
39สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 [ดูรายโรง] ดร.สกล คามบุศย์ 234 232 14,166,325.90 23,906,85012,560,1857,455,0903,701,5455,392,34053,016,010
40สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 [ดูรายโรง] นายอนันต์ พันนึก 336 332 22,131,882.28 32,980,00017,195,70410,243,0205,084,7107,370,20072,873,634
41สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 [ดูรายโรง] นายอนุพงษ์ หมวดเมือง 217 215 16,558,911.80 22,560,15012,055,4507,077,0603,533,8505,093,04050,319,550
42สพม. เขต 27 [ดูรายโรง] ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ 60 58 37,449,568.80 63,438,80034,683,07816,102,3007,458,70015,512,360137,195,238
43สพป.เลย เขต 1 [ดูรายโรง] นายรอง ปัญสังกา 161 161 11,823,018.70 17,351,9509,411,2475,537,4302,768,4003,981,72039,050,747
44สพป.เลย เขต 2 [ดูรายโรง] นายพลชัย ชุมปัญญา 159 158 10,922,232.89 18,148,9009,501,5515,633,2502,783,9304,143,23040,210,861
45สพป.เลย เขต 3 [ดูรายโรง] นายพิสุทธิ์ แสนเมือง 108 108 4,048,116.52 6,717,5003,509,8722,066,8201,039,6251,461,16014,794,977
46สพม. เขต 19 [ดูรายโรง] นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ 52 52 39,109,062.20 52,619,50028,689,22513,423,9006,220,57012,942,605113,895,800
47สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 [ดูรายโรง] นายธีระพงษ์ บุษบงก์ (รักษาราชการแทน) 259 258 21,168,584.91 31,177,85016,405,4059,833,8704,860,9607,110,21069,388,295
48สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 [ดูรายโรง] 182 181 12,579,711.34 18,877,1009,932,3765,960,7002,954,8654,265,60041,990,641
49สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 [ดูรายโรง] 199 199 20,674,168.04 28,387,50015,164,6809,100,6104,476,6906,653,35063,782,830
50สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 [ดูรายโรง] นายธีรวุฒิ พุทธการี 210 212 20,186,595.19 31,380,70017,073,55410,228,5505,048,4207,429,10571,160,329
51สพม. เขต 28 [ดูรายโรง] นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน) 83 78 57,610,769.00 86,725,65047,579,54322,072,55010,224,17021,263,910187,865,823
52สพป.สกลนคร เขต 1 [ดูรายโรง] นายเทวรัฐ โตไทยะ 175 171 22,433,924.71 30,930,15017,134,57910,099,8105,009,4007,367,82570,541,764
53สพป.สกลนคร เขต 2 [ดูรายโรง] นายไพรวัลย์ จันทะนะ 258 254 22,630,456.36 31,845,75016,974,68510,099,2104,994,0007,360,63071,274,275
54สพป.สกลนคร เขต 3 [ดูรายโรง] นายจุฬา ชิณวงศ์ 182 181 18,111,724.89 26,506,00014,255,1128,451,4104,192,5256,143,02559,548,072
55สพม. เขต 23 [ดูรายโรง] นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ (รก.ผอ.สพม.) 45 44 30,878,932.04 55,639,75030,539,18614,298,9506,626,36013,787,515120,891,761
56สพป.สุรินทร์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายคำปุ่น บุญเชิญ 294 292 29,069,529.52 44,897,15024,709,28614,677,3507,282,36010,596,110102,162,256
57สพป.สุรินทร์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2) 219 218 19,308,471.50 26,470,70013,951,0328,371,4104,127,6606,091,30059,012,102
58สพป.สุรินทร์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ 233 233 30,469,475.80 41,858,50023,014,37313,754,1306,770,87010,094,29595,492,168
59สพม. เขต 33 [ดูรายโรง] นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.) 83 83 46,280,849.16 75,638,55040,642,36219,029,2508,818,36018,348,225162,476,747
60สพป.หนองคาย เขต 1 [ดูรายโรง] นายอภิชัย ทำมาน 159 157 13,862,451.39 18,561,65010,246,5136,001,7603,014,1004,276,57542,100,598
61สพป.หนองคาย เขต 2 [ดูรายโรง] นายภัญญู ภูริศรี 105 101 9,593,509.10 13,009,7507,091,4504,244,9702,106,6253,032,01029,484,805
62สพม. เขต 21 [ดูรายโรง] - 56 54 32,265,705.70 52,986,30028,639,29913,474,0006,246,01013,000,175114,345,784
63สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [ดูรายโรง] นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ 214 212 14,955,262.57 23,287,90012,269,2457,264,4703,606,2805,280,49051,708,385
64สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 [ดูรายโรง] ดร.เจริญ ราชโสภา 104 102 11,013,539.34 15,286,3008,360,8874,922,6102,449,6703,595,58034,615,047
65สพป.อำนาจเจริญ [ดูรายโรง] นายธนัญชัย สายสุด 252 252 16,577,640.94 25,771,50013,638,3098,109,0904,034,8805,809,09057,362,869
66สพป.อุดรธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ 224 224 22,431,435.48 34,381,85018,704,39410,945,4405,433,1708,054,56077,519,414
67สพป.อุดรธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายพรชัย โพคันโย 199 199 15,920,037.00 22,501,30011,683,5886,966,6603,439,8105,079,89049,671,248
68สพป.อุดรธานี เขต 3 [ดูรายโรง] นายสมุทร สมปอง 210 208 21,217,000.90 28,739,20015,395,8149,163,0204,535,3206,675,42064,508,774
69สพป.อุดรธานี เขต 4 [ดูรายโรง] นายเกิดมี สอนเมือง 155 155 14,963,100.17 20,805,45011,017,8746,564,5303,237,9304,809,69046,435,474
70สพม. เขต 20 [ดูรายโรง] นายมรกต กลัดสอาด 63 63 48,953,141.20 68,615,35036,893,04217,302,4508,018,68016,685,465147,514,987
71สพป.อุบลราชธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายโกวิท เพลินจิตต์ 245 243 19,437,059.50 27,774,00015,438,4798,892,3104,499,6506,359,76062,964,199
72สพป.อุบลราชธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายอภินันท์ บุญรอด 217 217 18,322,391.80 24,201,50013,006,3447,593,4503,805,2055,499,32054,105,819
73สพป.อุบลราชธานี เขต 3 [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี 209 207 19,540,273.04 34,801,75018,780,73210,789,1205,287,2758,238,95577,897,832
74สพป.อุบลราชธานี เขต 4 [ดูรายโรง] นายถาวร คูณิรัตน์ 146 146 10,065,527.54 15,684,5008,123,6854,837,9202,389,6403,539,22034,574,965
75สพป.อุบลราชธานี เขต 5 [ดูรายโรง] นายถาวร คูณิรัตน์ 254 252 27,051,121.79 39,429,00021,560,62212,497,6006,238,2959,234,80088,960,317
76สพม. เขต 29 [ดูรายโรง] นายอดุลย์ กองทอง 81 77 68,127,953.60 92,354,55050,933,50623,742,85011,000,14022,882,495200,913,541
รวม 13,280 13,153 1,691,162,607.16 2,526,376,250.00 1,364,419,967.00 739,455,290.00 358,747,245.00 597,166,090.00 5,586,164,842.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/12/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน